Bilim Kisvesi Altında Materyalist Felsefeyi Öğretmek

Bazı çevreler kasıtlı olarak din ile bilimi birbirinden ayırmaya ve ısrarla dinin bilime karşı olduğunu savunmaya çabalamaktadırlar. Oysaki aynı insanlar pek çok teoriyi sırf din karşıtı bazı yönleri olması sebebiyle sanki bilimsel gerçekliklermiş gibi insanlara sunmaya ve açıkçası bilim kisvesi altında kendi ideolojilerinin propagandasını yapmaya çalışmaktadırlar.


Discovery Institute’da kıdemli bir biyolog olan Dr. Jonathan Wells, bilimsel bir gerçek gibi gösterilmeye çalışılıp eğitim sistemine yerleştirilmiş evrim teorisinin, bilim kisvesi altında materyalist felsefeye nasıl hizmet ettiğini Evrimin İkonları isimli kitabında şu şekilde anlatmaktadır:

“Felsefi görüşlere sahip olmanın yanlış bir yanı yoktur. Herkesin doğru veya yanlış felsefi bir görüşü vardır. Öte yandan, halk eğitiminde, felsefenin açıkça tanımlanması ve bilim kisvesi altında sunulmaması gerekir. Kuşkusuz, insan doğasına ilişkin hiçbir felsefi görüş, Newtoncu fizik veya Mendel genetiğiyle eşit değerde bir düşünce olarak ele alınmamalıdır. Ne var ki Amerikan halk okulları biyoloji sınıfları tam da bunu yapmaktadır. Evrimin tasarlanmamış olduğunu ve bunun sonucu olarak insan varlığının salt bir tesadüf olduğunu savunan doktrin, deneysel bilimden ziyade, materyalist felsefeden kaynaklanmaktadır. Açıkçası, biyoloji öğrencilerine materyalist felsefe, deneysel bilim kisvesi altında öğretilmektedir. Materyalist felsefe bağlamında ne düşünülürse düşünülsün, kuşkusuz o, kanıttan çıkarsama yapmak yerine, kendisini zorla kanıta kabul ettirecektir. Her ne kadar işin içinde bilimsel meseleler varsa da, gerçekte özü mittir. ”

Kaynak: Jonathan Wells, Evrimin İkonları, Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2003.

Yazar : Emre

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website