Samimi İman

Samimiyet ve içtenlik, kişinin güvenilir ve saygın olmasına vesile olan çok önemli bir özelliktir. Samimi olan insanlar hayatlarının her alanında bu güzel ahlakı sergileyerek topluma örnek olurlar. Samimiyetsiz insanlar ise çevreye güven telkin etmediği gibi, kendisine her zaman kuşku ile bakılan, ahlakından hiçbir zaman emin olunamayan kişilerdir. Bu karaktere sahip insanlar, İslam ahlakının gereği olan samimiyeti sosyal yaşamlarında hayata geçiremedikleri (more…)

ANADİLDE İBADET KONUSU VE KUR`ANIN BUNA CEVABI

Ana dilde ibadet edebilme konusu, ne yazık ki diğer birçok konular da olduğu gibi tartışmalı ve karşılıklı atışmalarla geçmektedir. Bir kısım düşünce ana dilde ibadetin olamayacağını söylerken, bir kısmı ise Allahın anlayarak ve bilerek ibadet etmemizi zaten kur’an istiyor, düşüncesiyle olabileceğini savunmaktadır. Biz iki düşüncenin de fikirlerine, delillerine bakalım ki daha sonrada kur’an ın süzgecinden geçirip, kendimizce düşünüp doğrunun kararını (more…)

Üçleme 1+1+1=1 mi, yoksa 1=1+1+1 mi ?

“Biz üçlemedeki bir Tanrı`ya, üçlemedeki birliğe tapmaktayız; ne Kişileri karıştırırız ne de Esası böleriz(Dua Kitabı, 1662). Baba Tanrı`dır, Oğul Tanrı`dır, Kutsal Ruh Tanrı`dır; ve buna rağmen üç ayrı Tanrı değil, yalnız bir Tanrı vardır. “(Athanasius`un İtikadı) Milyonlarca Hristiyan “Kutsal üçleme” ye imanla inanır. Bu formül yolu ile İsa`yı “Tanrı`nın oğlu”, ve hatta Tanrı yapmışlardır. Ancak, tarih, mantık, matematik, Eski Ahit (more…)

İncil`de kaç tane İsa var?

“Matta 1: 21 (İsa`nın) ismini (orijinali Joshua, yani ” Yahveh kurtuluştur”) yorumlar ve bu ismi Nasıra`nın İsa`sına yakıştırır. Bu o zamanın yaygın bir yakıştırmasıdır. Yahudi tarihçi Josephus bu isimle anılan 19 farklı insandan söz etmektedir. (Americana Ansiklopedisi, İsa maddesi, 1959). Birçok kişi bu soruyu İncil`de yalnız bir tane İsa vardır diyerek cevaplayacaktır. Oysa ki gerçek, İncil`de aynı isimle anılan birden (more…)

ELHAMDÜLİLLAH

Ders`i hacı oğlundan aldım, elhamdülillah. Ol Ledünni ilminden buldum, elhamdülillah. Bana beni bildirdi, Ağlar iken güldürdü, irşad ile doldurdu şükür, elhamdülillah. Açtı gönül gözümü, Tebşir etti özümü, Rabbim`in gül yüzünü gördüm, elhamdülillah. Sureti Selahaddin, Künh`ü Kur`an`ı mübin, Vel Hasan Vel Hüseyin ol`dur, ellhamdülillah. Yahya`dan işleyen hak, Yahya`dan söyleyen Hak, Mirat`ı Nüma`yı hak sensin, elhamdülillah. Yahya Salih Altındağ 26 Kasım 2002 (more…)

Artık sözün bittiği yerdeyiz..

Aşağıdaki yazı, Yaşar Nuri Öztürk’ün Allah İle aldatmak adlı kitabından alınan paragraflardan oluşmuştur.. (2008 yılı-36. Baskı) Halkı yüzlerce, binlerce parçaya bölmek, mürşit lakaplı müşriklerin öz sermayesidir.. ‘‘Gurup parselleri’’ olmasa mürşit kılıklı mürşitlerin hayatı söner. Bu yüzden bir numaralı düşmanları birlik, kaynaşma, hoşgörü ve anlayıştır.. (sahife-35) Şeriatı bir devlet şekli gibi sunuyorlar. Oysaki, Kur’an, ima yoluyla bile bir devlet şekline temas (more…)

GERÇEK DOSTLAR EDİNMEK. KISSADAN HİSSE

Allah kullarını yaratırken, özgür iradesi ile onu baş başa bırakmış, gönderdiği uyarılar, elçiler ile de onları doğru yolda tutmaya çalışmıştır. Yaratan insanı öyle bir özellikle yaratmıştır ki, bir ben var bende, benden içeri dizelerinin anlatmaya çalıştığı, nefsi ile aklı birbirine adeta hasımdır. Nefsin istediğine genelde akıl karşı çıkmış, aklın önerisine de nefis pek yaklaşma eğilimi göstermemiştir. İşte bu Dünyada imtihanımızın (more…)

Sahte Tevrat`ta yaratılmışların Tanrı zannedilmesi

Evet değişmiş eski kitaplarda(İncil ve daha eskilerinde) elçiler-peygamberler melek veya tanrı zannediliyor bazı bölümlerde. Değiştirilmiş Tevrat`ta şöyle denmekte: HEZEKİEL Rab`bin Görkemi Hezekiel`e Açıklanıyor BÖLÜM 1 Hez. 1: 1 Otuzuncu yılda*fa*, dördüncü ayın* beşinci günü Kevar Irmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı, Tanrı`dan gelen görümler gördüm. D Not 1: 1 “Otuzuncu yıl”: Anlamı kesin olarak bilinmiyorsa da, Hezekiel`in yaşının otuz (more…)