Allah Yolunda Gayret Göstermek

Allah Yolunda Gayret Göstermek

    Türkiye’de din üzerine yapılan tartışmalar hep Türkiye nüfusunun %99’unun Müslüman olduğu ile başlar. Pek çok kez konu aslında bu % 99’un çoğunun kendilerini Müslüman olarak tanımladıklarına ancak ibadetler ile pek de haşır neşir olmadıklarına gelir dayanır. Yani bu tartışmalarda kendilerini Müslüman olarak tanımlayan kişiler ibadetlerini gözetenler ve gözetmeyenler olarak ikiye ayrılır. Yani dindarlık –Müslümanım demekten öteye geçen dindarlık- (more…)
Kuran’da Mezhep, Tarikat, Bölünme ve Ayrışmaya Bakış

Kuran’da Mezhep, Tarikat, Bölünme ve Ayrışmaya Bakış

fazla söze gerek yok ayetleri okuyun düşünün ve aklınızı işletin.   Âl-i İmrân(*) Sûresinin 103. Ayetinde Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte (more…)

Steve Jobs’un Ölüm Üzerine Sözleri

“Hiç kimse ölmek istemez. Cennete gitmek isteyenler bile, oraya gitmek uğruna ölümü göze almak istemezler. Oysa ölüm hepimizin ortak sonu.   Şimdiye dek hiç kimse ölümden kaçamamıştır… Bunun böyle de olması gerekir, çünkü ölüm hayatın en güzel icatlarından birisi. Hayat’ın değişim ajanı. Yenilere yer açmak için, eskilerden kurtulmanın tek çaresi… Şu an için yeni sizsiniz, ama günün birinde, üstelik pek (more…)
Allah’a Tanrı ya da İlah İsmiyle Hitap Etmemiz Yanlış mı Olur?

Allah’a Tanrı ya da İlah İsmiyle Hitap Etmemiz Yanlış mı Olur?

  Bizleri din adına birileri öyle yönetiyor ki, sanırım eğriyi doğrudan ayırabilmemiz için, eğer Rabbin gönderdiği Furkan ile aramıza bir duvar örülmesine müsaade etmiş, onunla bağımız kesilmiş ise, doğrusu nasıl bir yolda yürüdüğümüzün de farkına varmamız, mümkün olmayacaktır. Geleneksel İslam ın öğretisinde Allah a, Tanrı ya da ilah demenin yanlış olduğu öğretilmiş ve Allah ın 99 ismi içinde, Tanrı kelimesi (more…)
Fatiha Suresi ve Besmele

Fatiha Suresi ve Besmele

1. Rahman ve Rahim ALLAH`ın ismiyle. 2. Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH`adır. 3. Rahman, Rahim (Merhametli), 4. Yargı (Din) Gününün sahibi. 5. Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz. 6. Bizi doğru yola ilet. 7. Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna… Fâtiha Suresi Kuran`ın birinci suresi olan Fatiha Suresi`ni Kuran`ın bütünü ve Kuran boyunca sıkça tekrarlanan genel (more…)
Fıtratın Kanunları ve Demokrasi

Fıtratın Kanunları ve Demokrasi

Yaratan tektir, birdir, hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Sıfatlarında, özelliklerinde, yetkilerinde tek olandır. Tek olmak, bir olmak, benzersiz olmak Yaratan’a mahsusdur..   Fıtratın kanunlarında, yaratılışın esasında ise düalizim, ikilik, eşlilik, çokluk prensibi vardır. Yaratılanlar birbirini tamamlayan, anlamlı kılan zıddı, eşi ile birlikte yaratılmıştır. Erkek, kadın; güzel, çirkin; iyi, kötü; gece, gündüz; cennet, cehennem; proton, nötron gibi. Yaratılanlar varlıklarını devam (more…)
İslam Barış Dinidir

İslam Barış Dinidir

Peygamber Efendimiz (sav) dini, gittiğiniz yol, diye açıklamaktadır. İslam en kusursuz dindir. Çünkü sadece Allah (cc) tarafından indirilmiştir ve saflığı korunmuştur. Komünizm, faşizm, materyalizm de çürük temellere dayandırılmış birer dindir. İnsanlar ayette de bildirildiği gibi, acizdir, eksiktir. Birisi çok akıllı olabilir, çok zeki, derin kavrayışa sahip olabilir ama Allah sonsuz akıldır, sonsuz bilgidir. Bu da seçilecek yolun en doğru, en (more…)
Rüya…

Rüya…

Sabah namazından sonra rüya görmüşüm   kahvaltı yapıyoruz bir yandanda gazeteleri okuyorum. Tatil dönüşü uyarılara rahmen on kaza olmuş ALLAHTAN can kaybı yok Almanya nükler santral kuraçakmış adamlar uyuyor yahu biz nükler santralı kapatmak için sokalara dökülmedikmi dünyayı mahvedeçekler. Uyanık Amerika yunanlıları kandırmış israili korumak için füze kalkanını oraya yerleştireçekmiş Bize kurmak için çok uğraştı olan benim gözlüğe oldu protesto (more…)