Hz. İbrahim’in Hadisleri Nerede?

Kaşif Ahmed Şehzade, Allah’a ve elçiye itaatten kastın; Allah’ın elçisiyle gönderdiği mesaj olan Kuran’a uymak olduğunu söyler ve Kuran’da aktarıldığı gibi Peygamberimiz’in bizim için örnek olduğunu, fakat Peygamberimiz’e dair bilgiler için de tek geçerli ve yeterli kaynağın Kuran olduğunu söyler. Şehzade, Mümtehine Suresi 4. ayeti örnek göstererek şöyle der: Aşağıdaki ayet, Hz. İbrahim’in örneğini geleneklerin ve ona atfedilen sözlerin arasından (more…)

Hırsızlık

”Hırsızlık yapan erkek ve kadının,yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin.Allah kudret ve üstünlüğün kaynağıdır (Aziz), tüm hikmetlerin kaynağıdır (Hakim). Kim zulmünden sonra tövbe eder,halini düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder.Allah çok affedici(Gafur), çok merhametlidir (Rahim).” (5/Maide Suresi Ayet 38-39) Ayetlerde hırsızlık açık bir şekilde yasaklanmış ve boyutuna göre kimilerince oldukça sert görülebilecek bir ceza ile karşılık bulmuştur.Hırsızlık (more…)

Bir Arada Sıralanan 11 Emir

1. ALLAH’tan başkasına kulluk/ibadet etmeyin. 2. Anaya-babaya çok iyi davranın. 3. Akrabaya hakkını verin.Çaresize ve yolda kalana da.Fakat israf ederek saçıp savurmayın.Elinizi bağlayıp da boynunuza asmayın.Ama onu büsbütün de salıvermeyin. 4. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. 5. Zinaya yaklaşmayın.Çünkü o iğrenç bir iştir. 6. Allah’ın saygıya layık kıldığı cana haklı bir sebep yokken kıymayın. 7. Yetimin malına yaklaşmayın.Ama rüştüne erişinceye kadar,güzel (more…)

Çocuklarımıza Anlattığımız “Hikaye” mi ?

Hiç düşündünüz mü çocuklarımıza neden hikaye anlatırız diye? Uyusunlar bir şeyler öğrensinler diye diyebiliriz şu da var ki çocuklarımız bu yaşlarda uyutulmaya değil bilinçlendirmeye de ihtiyaç duyarlar. İşte bu yüzden çocuklarımıza gün içindeki gerçekleri ve tarihimizi çocuğun anlayabileceği kadar yalın bir şekilde, açıklayıcı bir şekilde anlatabiliriz. Tek hakiki rehber olan Kur’an-ı Kerim’de her şey vardır. (Dosdoğru yola iletecek olan bilgiler.) (more…)