İslam Dünyaya Hakim Olacak mı?

Bazıları dört gözle Mehdi’nin, Deccal’ın, İsa’nın hortlayacağı ve sonunda İslam’ın dünyaya hakim olacağı günü beklemekteler. Bunu da çarpıttıkları birkaç ayetin arkasına saklanarak yapmaktalar. Hatta bazıları daha da ileri giderek Türk-İslam birliğinden bile söz etmektedir. En çok sakınanın en üstün olduğunu söyleyen Kuran’a dayanarak, en üstün insanların Müslüman Türkler olduğunda karar kılmışlar! Bir Türk’ten daha Müslüman bir İngiliz asla bu birliğin içinde olamayacak yani.
Oysa Kuran, ne Mehdi’nin, ne Deccal’ın, ne İsa’nın gelmesinden, ne de İslam’ın dünyaya hakim olacağı bir günden bahseder. Zaten savaşlarla, kılıçla, tüfekle, bombayla din yaymanın tamamen karşısındadır. Uyduruk hadislerden aldıkları gazla, İslam’ın dünyaya hakim olacağı günü bekleyenlerin tümü, elbette gerçek İslam’dan haberi olmayanlardır. Ne yazık ki insanlar inanmak istedikleri şeylere inanmakta ve inandıkları şeyin akıllıca olup olmadığına dahi bakmamaktadırlar.
İslam’a göre, müminler dinlerini Kuran’a göre yaşarlar. Tabi ki keşke herkes mümin olsa gibi dilekleri vardır, fakat bunun gerçekçi olmadığını anlayabilecek kadar zekidirler. İleride herkesin doğruyu ve güzeli bulacağı gibi bir izlenime Kuran’da rastlamamışlardır. Aksine, Kuran’dan, insanların çoğunluğunun yanlış yolda olduğu, sapıtmış olduğu, cehennemin tümünün dolacağı, insanların birleşmekten çok parçalanmaya meyilli olduğu gibi acı gerçekleri öğrenmişlerdir.
Savundukları ayetlere bir bakalım:
1. Ey iman sahipleri! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.
Muhammed 7

Yukarıdaki ayette İslam’ın dünyaya hakim olacağı iddiasıyla alakalı ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Enteresan ama bu ayeti savunuyorlar.
2. Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Eğer sizi yüzüstü bırakırsa O’ndan başka size kim yardım edebilir? Artık müminler yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.
Ali İmran 160
Bu güzelim ayeti, İslam’ın dünyaya hakim olacağı iddiasına kanıt olarak sunmak büyük çaba gerektirir hakikaten. Yardımın sadece Allah’tan geleceğini ve Allah’a tevekkül edilmesini anlatan ayetten, sanırım, “size kimse galip gelemez” in etkisinde kalarak bu ayeti de alalım demişler.
3. Allah sizden, inanıp iyi işler yapanlarınıza şu vaatte bulunmuştur: Onlardan öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka halef kılacak. Onlar için beğenip seçtiği dinlerini yine onlar için güç kaynağı yapacak, onları korkularının arkasından mutlaka güvene ulaştıracak. Bana kulluk/ibadet edecekler, hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklar. Bundan sonra nankörlük edenlerse, yoldan sapanların ta kendileridir.
Nur 55
Ayette, inanıp iyi işler yapanların yeryüzünde kendilerinden öncekilerin yerine iş başına geçeceğinden, inananların dinlerinden güç alarak yaşayacağından, korkudan güvene çıkacaklarından söz edilmiş. Galiba bunda da “halef” kelimesi geçtiği için, “Bu ayeti de davamızda kullanalım, bir de düşüncemize en yakın kuran çevirisini bulduk muydu, iyi gider,” diyerek sahiplenmiş olabilirler.
4. Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah ise kâfirler hoşlanmasa da nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemiyor. O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müşrikler hoşlanmasa da o dini dinlerin tümünün üstüne çıkarsın.
Tevbe 32-33
Peygamberin ve Kuran’ın gelmesinden rahatsız olan müşriklerin bu hoşnutsuzluklarının bir şey ifade etmediğini, kafirlerin İslam’ı karalayamayacaklarını, en üstün din olmasının önüne geçemeyeceklerini anlatan bu ayetlerden de İslam birliği (İslam’ın yeryüzüne hakim olacağı) gibi bir sonuç çıkmamaktadır.
Savundukları ayetler işte bunlardan ibaret. Bunlar dışında bir de uydurma hadislere bel bağlamış durumdalar. Kuran’da adı dahi geçmeyen birilerinden, ya da vefat edip gitmiş İsa Peygamberden medet umuyorlar. İşte bu, Kuran’a uymazsak, ya da Kuran’ı doğru anlamayıp çarpıtırsak başımıza gelecek felaketlerden sadece birisidir.

http://evirgenorhan.blogspot.com/

 


About the Author
Author

evirgenorhan

Comments (8)
 • Avatar

  Halil İbrahim Yaman Sep 30 2012 - 13:13 Reply

  – Size katılıyorum. Eğer son zamanda bir düzenleyici, kurtarıcı gelecek olsa idi, herhalde Hz. Muhammed gelirdi. Dinini gereği gibi duyurma fırsatını bulamamış ve yolu alabildiğince çarpıtılmış İsa yerine. Mehdi olayı da böyledir… ÇİÇEKLERİN TANRISI, BİZİM TANRIMIZ * http://hayaman6.blogspot.com * – Halil İbrahim KİTAPLARI –

 • Avatar

  fuatturker Sep 30 2012 - 16:22 Reply

  Kur’an ahlakının yeryüzü hakimiyeti hak ve gerçektir. Allah vaadinden dönmez. Kafirler ve müşrikler istemeseler de nurunu tamamlayacağını Kur’an ayetlerinde haber veriyor. İşt ayetler. Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım;

  Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiştir: “Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir…” (Nur Suresi, 55)

  Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah’tan ‘yardım ve zafer (nusret)’ ve yakın bir fetih. Mü’minleri müjdele. (Saff Suresi, 13)

  Andolsun, Biz Zikir’den sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)

  Andolsun, gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir: “Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz; Bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar onlardır.” (Saffat Suresi, 171-173)

  Allah, yazmıştır: “Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de.” Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21)

  Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile. (Saff Suresi, 9)

  Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter. (Fetih Suresi, 28)

  Müşrikler istemese de o dini (İslam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur. (Tevbe Suresi, 33)

  Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır). Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 14-15)

  Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

  Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana ‘üstün ve onurlu’ bir zaferle yardım etsin. (Fetih Suresi, 1-3)

  … Fakat Allah, sizin bilmediğinizi bildi, böylece bundan önce size yakın bir fetih (nasib) kıldı. (Fetih Suresi, 27)

  … Bu yurdun sonu kimindir, inkar edenler pek yakında bileceklerdir. (Rad Suresi, 42)

  De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur.” (İsra Suresi, 81)

  Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz’afları) mirasçılar kıldık… (Araf Suresi, 137)

  Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. (Tevbe suresi, 32)

  Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. (Saff Suresi, 8)

  Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere mirasçı kıldı. Allah, her şeye güç yetirendir. (Ahzab Suresi, 27)

  Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak) Kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. (Yunus Suresi, 82)

  Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma’rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah’a aittir. (Hac Suresi, 41)

  Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. (Al-i İmran Suresi, 139)

  Rabbim şahit olmayı da nasip etsin hepimize inşaALLAH.

  Dipnot: Hz. İsa hakkındaki “hortlama” ifadesi uygun bir ifade olmamış. “Öğüt ve uyarı inananlara yarar sağlar.”

  • Avatar

   memmet Aug 13 2013 - 16:52 Reply

   ‘İslam Dünyaya Hakim Olacak mı?’ adlı kısa makaleniz eğer bilmesemki iyi niyetle, halis bir amaçla yazıldığını, derdim ki; bu yazı İslam birliğini engelleyici; anti-islamik yada sizin gibi aydınların batı kompleksinden kurtulamadığı gizli ve bastırılmış bir islamofobi’nin ‘yerli’ müslümanlardaki yansıması olarak değerlendirirdim.
   Muhakkak ki ister kuran’dan( ama özellikle kuran-ı kerimden) ister hadis, siyer ve islam tarihinden sizi çürütecek çok ama çok argüman bulunabilir.

 • Avatar

  ferhat Oct 1 2012 - 09:07 Reply

  cok guzel yazi. Allah razi oslun…

 • Avatar

  Metin Oct 1 2012 - 14:23 Reply

  Selamlar.

  Yüce Allah isteseydi gökten bir mucize indirirdi herkes iman ederdi. (Şuara-4)
  Dünya imtihan sahası, herkesin iman etmesi, İslam’ın tün dünyaya hakim olması diye bir şey söz konusu değil.
  İslam’ın amacı: İnançlı, ahlaklı, adil, özgür, düşünen, üreten bireyler ve esenlik, mutluluk, güven içinde yaşayan bir toplum oluşturmaktır. Kur’an’ın bütün emirleri, yasakları bu amaca matuftur. Elbette İslam’ın olabildiğince dünyaya hakim olması için gayret etmeliyiz. Ama hiç bir zaman herkesin müslüman olduğu bir dünyanın olmayacağını da bilmeliyiz. Unutmayalım! Hz. peygamberler bile herkesi, hatta en yakınlarından bazılarını bile iman ettirememişti..

  Esenlikler..

 • Avatar

  burhan Oct 2 2012 - 23:35 Reply

  Birgün İslam dünyaya hakim olacak cümlesinden bu cümlenin arkasına sığınanlar acaba ne ummaktadırlar.Metin beyin yorumunda İslamın amacı diye başlayan paragrafını acaba kendisini müslüman diye tarif eden hangi ülkeler yaşıyor.Bizim genelinimizin müslümanlığının, sadece kendilerine müslüman diyen bir toplulukta bulunmaktan ibaret olduğunun acaba farkındamıyız.

 • Avatar

  ORHAN Oct 3 2012 - 19:55 Reply

  …Allah dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardı. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihana çeksin diye öyle yapmamıştır. O halde hayırlarda yarışın. Tümünüzün dönüşü Allah’adır. O size, tartışmış olduğunuz şeylerin esasını bildirecektir. maide 48

  Eğer Rabbin dileseydi insanları elbette bir tek ümmet yapardı. Ama birbiriyle tartışmaya devam edeceklerdir. hud 118

  şu yukarıdaki ayetler gibi daha çok ayet var. yazımda zaten konuyla ilgili açıklama yapmış bulunuyorum. bence ayetleri daha fazla zorlamayalım. dönüp şu dünyanın haline bir bakalım hiç birleşecek ve Allah’a teslim olacakmış gibi bir hali var mı?

 • Avatar

  ugur Oct 3 2012 - 22:11 Reply

  bir gün islam dünyaya hakim olamaya bilir ama dünya bir gün ALLAHIN istediği şekilde kurana uygun yaşantının hakim olaçağı kesindir dinin adı islam olmasada.adaletin sağlandığı insanhaklarına saygılı faizin olmadığı paylaşmanın erdem kabul edildiği insanları kula kulluk etmediği bir dünya olaçaktır.İlim ilerledikçe gerçekler ortaya çıktıkça insan neden yaradıldığının namaz kılmanın ibadetin manasını öğreninçeki bu olaçaktır o zaman islam dünyaya hakim olaçak.o zamanki islam bu gün yaşanan islam gibi olmayaçak

Leave a reply

Name (required)

Website