Allah Katında Din İslam mı? Yahudiler ve Hristiyanlar Cehenneme mi Gidecek? Yahudileri ve Hristiyanları Dost Edinmeyin Ayetinden Ne Anlamalıyız?

Allah Katında Din İslam mı? Yahudiler ve Hristiyanlar Cehenneme mi Gidecek? Yahudileri ve Hristiyanları Dost Edinmeyin Ayetinden Ne Anlamalıyız?

Önce Kuran’dan konuyla ilgili ayetleri verelim:

Ali İmran Suresi, 19: Allah katında din İslam’dır/Allah’a teslim olmaktır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki azgınlık/haset yüzünden ihtilafa düştüler… Kim Allah’ın ayetlerine nankörlük ederse, Allah hesabı çabucak görecektir.

Ali İmran Suresi 85: Kim İslam’dan/Allah’a teslim olmaktan gayrı bir din ararsa artık o, ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, âhirette hüsrana düşenlerdendir.

İslam, Allah’a teslim olmak demektir. Tüm Peygamberler insanları Allah’a teslim olmaya davet etmişler, Hristiyanlık, Yahudilik gibi farklı farklı dinler yaymaya çalışmamışlardır. Fakat zulmedenler, sonradan, dinlerini yozlaştırmış ve kendilerine başka başka isimler takmış, parçalanmışlardır.

Kuran, her konuda olduğu gibi bu konularda da bütünlüğü içerisinde ele alınmalıdır. Kuran’a göre, Yahudi ve Hristiyan topluluğundan Allah’a gerçekten teslim olmuş bazıları da cennete gidebilecektir. Müslümanlar, “Yahudi ve Hristiyanlar cennete giremez,” diyerek, aslında şu ayetteki, Yahudi ve Hristiyanların düştüğü hataya düşüyorlar:

Bakara Suresi, 111: “Yahudi veya Hıristiyanlardan başkası cennete giremez,” dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: “Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin.”

Görüldüğü gibi, Yahudi ve Hristiyanlar da, kendilerinden başkalarını cennete layık görmeyip dinlerinde bir yalan uydurmuşlar. Allah ise onlardan delil istiyor. Zaten biz de, “Yahudi ve Hristiyanlar cennete giremez,” diyen Müslümanlardan delil istiyoruz, ama bir delilleri yok.

Kuran şunu söyler:

Bakara Suresi, 62: Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Sâbiîlerden Allah’a ve ahiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.

Bu ayeti dile getirince bazı Müslümanlar, bu ayette bahsedilen cennete gideceklerin, Peygamber dönemindeki Hristiyan ve Yahudiler olduğunu iddia etmektedirler, fakat bu iddialarının da Kuran’dan bir delilini gösterememektedirler.

Kuran, açık açık Hristiyan ve Yahudilerin de cennete gideceğini müjdelemektedir. “Sadece Peygamber zamanındaki Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecektir,” şeklinde bir ayet yoktur:

Maide Suresi, 69: Şu bir gerçek ki, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler ve Hristiyanlardan Allah’a ve ahiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar.

Sadece Allah’a inanıp, dosdoğru hareket eden, Allah’a ortak koşmayan, Allah’ı anan, ahirete iman eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman eden, iyilik eden, kötülükten uzak duran insanlar hangi toplulukta doğarlarsa doğsunlar, Allah’a teslim olmuşlardır. Şüphesiz ki, kimin samimi bir şekilde kendisine teslim olup olmadığını en iyi Allah bilmektedir.

Kuran, Yahudi ve Hristiyan topluluğun, çoğunun yoldan çıkmış olduğunu ama hepsinin bir olmadığını söyler:

Ali İmran Suresi, 75: Kitap halkından öylesi var ki kendisine yığınla emanet bıraksan sana aynen öder. Fakat onlardan öylesi de var ki kendisine bir Dinar emanet etsen, başına dikilip durmadıkça geri ödemez. “Ümmilere karşı bizim bir sorumluluğumuz yok” dedikleri için böyle davranıyorlar ve Allah’a karşı bile bile yalan söylüyorlar.

Ali İmran Suresi, 113-115: Hepsi bir değildir. Kitap verilenler içinde gece vakitlerinde Allah’ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan doğru bir topluluk vardır. Allah’a ahiret gününe inanır, iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar ve hayırlara koşuşurlar. İşte onlar, iyi kimselerdendirler. Ne hayır işlerlerse, asla karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.

Yahudi ve Hristiyanların cennete giremeyeceğini iddia edenlerin bir başka delili ise, ”Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin” ayetidir. Önce bu ayeti, sonra da bundan birkaç ayet sonraki ayeti okuyalım:

Maide Suresi, 51: Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse o, onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

Oysa birkaç ayet sonra, onlardan dinimizle eğlenenleri dost tutmamamız gerektiği anlatılır:

Maide Suresi, 57: Ey iman edenler! Sizden önce kitap verilenlerden ve küfre sapanlardan, dininizi oyun ve eğlence edinenleri dost tutmayın. Eğer inanıyorsanız Allah’tan sakının.

Ayrıca nasıl oluyor da Hristiyan ve Yahudileri dost tutamıyorsak, onlarla evlenebiliyoruz ki? Bir Müslüman isterse onlardan biriyle evlenebilir:

Maide Suresi, 5: Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınların iffetlileriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da mehirlerini verdiğiniz takdirde; iffetinizi korumanız, zinadan uzak kalmanız ve şunu-bunu dost tutmamanız şartıyla size helaldir. İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır.

Peki Kuran’da Hristiyan ve Yahudiler hiç eleştirilmiyorlar mı? Elbette defalarca eleştiriliyorlar. Onlara inanın deniyor, üçlemeyin deniyor, aşırılığa gitmeyin deniyor, kitabınızı uygulayın deniyor…  İşte birkaç örnek:

Nisa Suresi, 171: Ey ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, Allah’ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem’e atmıştır. Artık Allah’a ve resullerine inanın. “Üçtür!” demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid’dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O’nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter.

Maide Suresi, 66: Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve kendilerine indirilmiş olanı gerektiği şekilde uygulasalardı elbette ki hem üstlerinden hem ayaklarının altından rızıklanacaklardı. İçlerinde orta yolu izleyen bir topluluk var. Ama onların çoğunluğunun yapmakta olduğu ne kadar da kötü!

Maide Suresi, 68: De ki: “Ey Ehlikitap! Siz, Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni tam uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz.” Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun küfür ve azlığını elbette artıracaktır. Küfre batan topluluk için tasalanma artık.

Beyyine Suresi, 6: Ehlikitap’ın küfre sapanlarıyla müşrikler, içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlardır yaratılmışların en şerlisi.

Fakat onlardan bir azınlığın cennete gideceği de, bazı Müslümanların iddialarının aksine Kuran’da açık açık yazıyor:

Maide Suresi, 82-85: Şu tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere en şiddetli düşmanlık duyanlarını, Yahudilerle şirke batanlar bulursun. Şu da tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere sevgide en yakın olanlarını “Biz Hıristiyanlarız” diyenler bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hıristiyanlar içinde derin araştırmalar yapan keşişler, kendini Allah’a adamış rahipler vardır. Ve onlar, kibre sapmazlar. Resule indirileni dinlediklerinde farkına vardıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Şöyle derler: “Ey Rabbimiz, iman ettik. Artık bizi de gerçeğin tanıklarıyla birlikte kaydet.” “Rabbimizin bizi barışseverler arasına koymasını umup dururken, Allah’a ve bize gelen gerçeğe neden inanmayacakmışız?” Böyle söyledikleri için Allah onları, altlarından ırmaklar akan cennetlerle lütuflandırdı. Sürekli kalıcıdırlar orada. İşte budur güzel davrananların ödülü.

Kuran’da birçok ayette kitap verilenlerle iyi geçinmemiz, onları daima barışa davet etmemiz önerilir. Böylece, “Dinini değiştireni öldürün,” gibi meşhur hadislerin de uydurma oldukları bir de bu delillerle ortaya çıkmış oluyor. Şu aşağıdaki ayete göre hareket eden bir Peygamber “Dinini değiştireni öldürün,” hadisini söyler mi hiç:

Ankebut Suresi, 46: Ehlikitap’la, en güzel olan yöntem dışında bir yolla mücadele etmeyin! Onların zulme sapanları müstesna. Şöyle deyin: “Bize indirilene de size indirilene de iman ettik; Tanrımız ve Tanrınız bir. Ve biz O’na teslim olanlarız.”

Ali İmran Suresi, 64: De ki: “Ey ehlikitap! Sizin ve bizim aramızda aynı olan şu söze gelin: Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım, Allah’ı bırakıp da birbirimizi rabler edinmeyelim.” Eğer yüz çevrilirse şöyle söyle: “Tanık olun, biz Müslümanlarız/Allah’a teslim olanlarız.”

Dini öğrenmek için Kuran yeterlidir. Eğer biz kendi hurafelerimizi haklı çıkarmak adına Kuran’dan başka kitaplara sarılmayı bırakırsak; Kuran’ın ne kadar açık, anlaşılır, akılcı ve aydınlık bir kitap olduğunu daha iyi görebileceğiz. Tüm bu delillerden sonra, Yahudi ve Hristiyanların cehennemlik olduğu iddiasını sürdürmek Allah’ın ayetlerini inkar etmek olmaz mı?

Ali İmran Suresi, 199: Ehlikitap’tan öyleleri var ki, Allah’a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah karşısında ürperirler; Allah’ın ayetlerini basit bir ücret karşılığı satmazlar. İşte bunlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Allah, hesabı çabucak görüverir.

KONU HAKKINDA VİDEO:
1) https://www.youtube.com/watch?v=5qfkjsW8vXY
2) https://www.youtube.com/watch?v=8yVkrNdeRds


About the Author
Author

Lavanta

Comments (39)
 • Avatar

  Fikret Arman Feb 10 2014 - 08:04 Reply

  Emeğine, gönlüne sağlık Arkadaşım. OKU’yup, ANLA’madan mangalda kül bırakmayan dindar(!)lar için OKU’nası bir yazı. Keşke OKU’salar, ANLA’salar ve düşünüp akıl edebilseler. OKU’nmayan bir Kitap’tan OKU’yup, ANLA’dıkarını yazıp bizlerle paylaştığın için Allah razı olsun.

  Allah, herkese OKU’yup, ANLA’yıp, düşünüp akıl etmeyi nasip etsin.

  Selam ve Dua ile,

  • Avatar

   ORHAN KAYA Oct 15 2018 - 17:42 Reply

   Ali İmran Suresi, 199: Ehlikitap’tan öyleleri var ki, Allah’a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah karşısında ürperirler; Allah’ın ayetlerini basit bir ücret karşılığı satmazlar. İşte bunlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Allah, hesabı çabucak görüverir.

   SİZE İNDİRİLENE KURANA İNANIRLAR DİYOR ONUN DIŞINDAKİLER NASIL CENNETLİK OLUYOR ANLATIRMISIN

   • Avatar

    Fikret Arman Oct 31 2018 - 09:22 Reply

    Orhan Kaya Kardeşim,
    Yorumunda yazdığın Ali İmran suresi 199. Ayeti birkaç kez daha yavaş yavaş, düşüne düşüne oku… Ayet, Ehl-i Kitaptan bahsediyor… Ayet, sadece “size indirilene” demiyor, “size indirilene ve kendilerine indirilene” diyor. Peygamberimizden önce Yüce ALLAH’ın dini, Peygamberleri ve onlara indirilen/verilen i Kitaplar yok muydu? O Peygamberleri, Kitapları nasıl yok sayarız? Onlar da biz Müslümanlar gibi, yalnızca ALLAH’a ve kendilerine indirilen/verilen Kitaba inananlardır. Onlar ayrı bir dinin mensupları değil ki? Onlar da bizler gibi, yalnızca ALLAH’a teslim olunan “TESLİMİYET” (İslamiyet) dininden. “Allah nezdinde tek din İSLAM’dır.” diyor Yüce Rab’bimiz Ali İmran suresi 19. Ayetinde. Başka din yok!.. Peygamberimizden yüzyıllar önce yaşayan İbrahim Peygamber de Müslümandı… Benim iman ettiğim Kur’anı Kerimde öyle yazıyor.

    Yalnızca ALLAH’a teslim olup, okuduğu İncil’deki Allah’ın emirlerine uyan Almaya’daki Hans ile, yalnızca ALLAH’a teslim olup, okuduğu Kur’an’ın emirlerine uyan Fikret arasında bence hiç fark yok. İkisi de Allah’tan başka ilah olmadığına inanmışlar ve her ikisi de Allah’ın Kitabındaki emirlerine uymuşlarsa her ikisinin de gideceği yer aynıdır.

    Makaleyi yazan Kardeşim gayet güzel örnekler vermiş… Bakara 62. Ayeti, Maide 69. Ayeti tekrar tekrar okuyup düşünelim. ALLAH’ın Cenneti sadece biz Müslümanlar için mi diye… Düşünmek için bir soruda ben sorayım.

    “Peygamberimizden/Kur’andan önce yaşayan ve yalnızca ALLAH’a teslim olan, kendisine indirilen/verilen Allah’ın Kitabındaki (Zeburi Tevrat, İncil) emirlere uyan, barışa ve hayra yönelik güzel işler yapan Yahudiler, Hıristiyanlar, diğerleri, Peygamberimize kadar yaşamış milyonlarca, milyarlarca insan sana göre nereye gidecek?”

    Bilmem anlatabildim mi? En doğrusunu ALLAH bilir… Allah’a emanet ol Kardeşim.

 • Avatar

  kenan Feb 10 2014 - 08:17 Reply

  Ali İmran Suresi, 199: Ehlikitap’tan öyleleri var ki, Allah’a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah karşısında ürperirler; Allah’ın ayetlerini basit bir ücret karşılığı satmazlar. İşte bunlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Allah, hesabı çabucak görüverir. ”size indirilene” onlar bize indirilene inansalar zaten musluman olmazlarmı. biz onlara indirilene ve peygamberlerin hepsine inanırız . fakat onlar peygamberi iman ,kurana iman etmediği zaman bu olaya ne diyecez ?

  • Avatar

   Kuran Müslümanı May 5 2015 - 10:56 Reply

   Ne diyeceğimiz Kuranda açıkça yazıyor:
   Nisa 150-151: ‘Allah’ı ve resullerini inkar eden, Allah ile resullerinin arasını ayırmak isteyen, ve «Bazısına inanırız, bazısını tanımayız» diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler;İşte onlar, gerçekten kâfir olanlardır. Kâfirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.’
   Allah Yahudilik yada Hristiyanlık diye bir din indirmedi. Din her devirde aynı. Kim kendisini farklı isimle adlandırıp resuller ve kitaplar arasında ayrım yapıyorsa kafirdir. İşte dost olmamamız emredilende budur.

  • Avatar

   ZÜLKARNEYN Feb 16 2016 - 19:02 Reply

   Onların hristiyan yahudi olduğunu onlar söylüyorlar.Bu kelimelerin Allah katında bir anlamı yoktur.İslamda bir kelimedir.İslam,müslüman: kelimelerinin anlamı ve açılımı itibariyle Allah katındaki değerlendirmesi,sadece Allah’a aittir.Haşa başka bir Allah mı tanıyorsun aramızda, buna karar veriyorsun.Her kalbin içindekini sadece Allah bilir.Yahudiler ve hristiyanlarda peygamberimizin ibrahim ve yahudi kökünden olmadığını söyleyince,Allah ayet yolluyor.İbrahim yahudimiydi,hristiyanmıydı?Onlar böyle söylüyorlar.O dosdoğru hanif bir müslümandı ve islamdı.Allah ve kul arasına peygamberde,velide olsa kul koymayın.Din sadece Allah’a aittir.Hesabı siz sormayın ve cennete bekçilikte yapmayın.Herkes kendi g….ü kurtarsın kardeşim.Siz kendinize sahip çıkın bırakın kimin nereye gideceğine Allah karar versin.İslam :Allah’a ve Ahiret gününe inanıpta salih işler yapan herkestir.Bu teslimiyettir.Herkeste vardır ahiret inancı,inandım demekle olmuyor sadece,birde Allah’a hesap verir gibi yaşayıp salih işler yapmak lazım.Hristiyanlar içinde bu mantıkta olan herkes islamdır zaten.Kelimeye takılma anlamına odaklan biraz.Bu mantıkta olan her kulda müsli-man dır.Temiz dürüst ahlaklı ve Allah’a teslim olan her kul peygamber şartı olmaksızın Allah’ın dinindedir.Sen islamiyet dedin,o hristiyan dedi bunlara değil: aklın,kalbin içinden akan güzelliklere bak.Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.

 • Avatar

  Qubilay İhsan Akyar Feb 10 2014 - 09:36 Reply

  Şuna cevap vermenizi istiyorum:

  مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَٓا اَوْ مِثْلِهَاۜ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ

  Biz herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek), yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah’ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?

  Baqara; 106.

  Elbette Yahûdî ve Hristiyanlar’dan Cennet’e girecek var ama, Qur’ân gelmeden ve dinleri bozulmadan önceki Yahûdî ve Hristiaynlardan. Hiçbir delilin olmadan, kafandan konuşuyorsun.

  Bu yorumuma cevap vereceğin vakit önce Hristiyalık ve Yahudiliğin hükmünün kalktığını söyleyen bu ayete cevap ver.

  • Avatar

   Lavanta Feb 10 2014 - 22:57 Reply

   Biz daha hayırlısını, ya da bir benzerini getirmedikçe bir ayeti (delili, belgeyi, işareti) neshetmeyiz (silmeyiz, yürürlükten kaldırmayız) veya unutturmayız.

   2- Bakara Suresi 106

   Kuran’da kullanılan “ayet” kelimesi, Allah’ın varlığının ve söylediklerinin ispatı olan, bunları destekleyen her şey için kullanılır. Türkçe çevirilerdeki “belge, mucize, delil, işaret” kelimelerinin çoğunun Arapça’daki karşılığı “ayet” kelimesidir. Kuran’a göre Allah’ın yarattığı her şeyde, bitkilerde, insanda, eski kavimlerin başlarına gelenlerde, gece ile gündüzde “ayetler” vardır. (Türkçe’de “ayet” kelimesinin birçok kişi tarafından sadece “Kuran ayetleri” manasında kullanılması yanlış anlamaya zemin hazırlayan nedenlerden biridir.)

   Bazı çevirilerde, Arapça’sında hiç geçmemesine rağmen “hüküm” kelimesi de yukarıdaki ayetin çevirisine ilave edilip “ayetin hükmü” şeklinde çeviri yapılıp, sanki ayetlerin hükmü neshedilebiliyormuş gibi bir hava verilmeye çalışılmıştır. Oysa Kuran’da geçen “ayet” kelimesine baktığımız vakit çok ilginç bir kullanım şekli olduğunu görüyoruz: “Ayet” kelimesinin çoğul şekli olan “ayat” kelimesi, tüm Kuran’da “mucize, belge, delil, işaret, Kuran ayetleri” manasında kullanılır. Fakat “ayat”ın tekili olan “ayet” kelimesi, Kuran’ın hiçbir yerinde “Kuran’ın bölümleri olan ayet” manasında kullanılmamıştır. Tekil olan “ayet” kelimesinin geçtiği şu ayetleri inceleyip söylediğimizi gözlemleyebilirsiniz: [2-Bakara Suresi 106, 118, 145, 211, 248, 259; 3-Ali İmran Suresi 13, 41, 49, 50; 5-Maide Suresi 114; 6-En’am Suresi 4, 25, 35, 37, 109; 7-Araf Suresi 73, 106, 132, 146, 203; 10-Yunus Suresi 20, 92, 97; 11-Hud Suresi 64, 103; 12-Yusuf Suresi 105; 13-Ra’d Suresi 7, 27, 38; 15-Hicr Suresi 77; 16-Nahl Su- resi 11, 13, 65, 67, 69, 101; 17-İsra Suresi 12; 19-Meryem Suresi 21; 20- Taha Suresi 22, 47, 133; 21-Enbiya Suresi 5, 91; 23-Müminun Suresi 50; 25-Furkan Suresi 37; 26-Şuara Suresi 4, 8, 67, 103, 121, 128, 139, 154, 158, 174, 190, 197; 27-Neml Suresi 52; 29-Ankebut Suresi 15, 35, 44; 30-Rum Suresi 58; 34-Sebe Suresi 9, 15; 36-Yasin Suresi 33, 37, 41, 46; 37-Saffat Suresi 14; 40-Mümin Suresi 78; 43-Zuhruf Suresi 48; 51-Zariyat Suresi 37; 54-Kamer Suresi 2, 15; 79- Naziat Suresi 20]. Listeden de gördüğümüz gibi, söz konusu ifade Bakara Suresi 106. ayette “ayet” olarak tekil şekilde geçtiği için, bu ifadeden Kuran’ın ayetlerini değil Allah’ın kainattaki delilleri, belgeleri, mucizeleri, işaretleri manasındaki “ayet”i anlamak doğru olur. Bu anlaşıldığında, Kuran’ın ayetleriyle nasih-mensuh oyuncağıyla oynama çabası suya düşer. Zaten Kuran, kendisinde hiçbir çelişki olmadığını ifade ederek bu tarzda uydurmalara geçit vermemiştir.

   Devamı için şuna bakabilirsiniz: http://www.kurandakidin.com/2011/10/25-dini-oyuncaga-cevirme-nasih-mensuh/

   • Avatar

    Corapsiz May 12 2015 - 09:58 Reply

    “kuran müslümanı” rumuzlu Kardeşimin yazdıkları çok doğru gerçekler. Kur’an’a göre tek din İSLAMDIR. Türkçeleştirirsek “Allah’a teslim olmaktır.” Müslüman da “teslim olan” değil midir? Bizler bunu Bakara 136 da okuyoruz. Kuran’da, adı geçen (kitap verilen/verilmeyen) bütün peygamberlerin etrafındakiler için “kavmi” kelimesi geçer. Musa peygamber için de, İsa peygamber için de. Okuyun göreceksiniz. Nuh’un kavmi, Lut’un kavmi, Ad (Hud peygamber) kavmi, Semud (Salih peygember) kavmi. Bu örnekler çoğaltılabilir. Furkan Suresi 30. ayette ne diyor peygamberimiz Muhammed? “Benim KAVMİM bu kitabı terketti!”.

    Tek din İslamdır. Yahudiler ve hıristiyanlar tıpkı Kuran’da sözleri edilen diğer kavimler gibi “Allah’a inanan ve teslim olan kavimlerdir. Ayrı bir din değildir diyerek “kuran müslümanı” Kardeşimin düşüncelerine katılıyorum, onu destekliyorum.

  • Avatar

   kuran müslümanı May 11 2015 - 10:13 Reply

   Kurtulun şu şekilci zihniyetten. Hristiyanlık ve Yahudiliğin hükmümü vardı ki kalksın. Biraz Kuran bilgisi olan birisi bilirki Allah Hristiyanlık veya Yahudilik diye bir din indirmedi. Din her devirde aynı İslam deyince aklınıza kelime anlamından başka bir şey gelmesin yani ”teslimiyet”. Hristiyanlık veya Yahudilik gibi isimler çok sonraları insanların uydurduğu şeylerdir. Sadece din değil tarih bilgisi olan birisi bile bunu bilir. Verdiğiniz ayetin bu konuyla hiç bir alakası yok.

 • Avatar

  Aydın SAĞLAM Feb 10 2014 - 10:02 Reply

  Allaha ortak koşmuyanlardan dilediğin bağışıyacağını söylüyor Allah C.C ama yukarıda yazılı ayetlerden benim anladığım. Kuranı da onaylayanların Cennete gireceği.

  Aşağıdaki Ayette size indirilene ve kendilerine indirilenlere inanırlar diyor.
  Ali İmran Suresi, 199: Ehlikitap’tan öyleleri var ki, Allah’a, SİZE İNDİRİLENE ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah karşısında ürperirler; Allah’ın ayetlerini basit bir ücret karşılığı satmazlar. İşte bunlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Allah, hesabı çabucak görüverir.

  Yine aşağıdaki ayette ” Allah’a ve bize gelen gerçeğe neden inanmayacakmışız?”

  Maide Suresi, 82-85: Şu tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere en şiddetli düşmanlık duyanlarını, Yahudilerle şirke batanlar bulursun. Şu da tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere sevgide en yakın olanlarını “Biz Hıristiyanlarız” diyenler bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hıristiyanlar içinde derin araştırmalar yapan keşişler, kendini Allah’a adamış rahipler vardır. Ve onlar, kibre sapmazlar. Resule indirileni dinlediklerinde farkına vardıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Şöyle derler: “Ey Rabbimiz, iman ettik. Artık bizi de gerçeğin tanıklarıyla birlikte kaydet.” “Rabbimizin bizi barışseverler arasına koymasını umup dururken, Allah’a ve bize gelen gerçeğe neden inanmayacakmışız?” Böyle söyledikleri için Allah onları, altlarından ırmaklar akan cennetlerle lütuflandırdı. Sürekli kalıcıdırlar orada. İşte budur güzel davrananların ödülü.

  Yinede en doğrusunu Allah bilir. Din gününün sahibi odur. Dilediğini cennetine dilediğinide cehennemine koyar. Şu giremez bu giremez demek zaten rablik iddasıdır. Şirk koşmayan herkeste Cennete girebilir. İnşallah.

 • Avatar

  T.TAŞPINAR Feb 13 2014 - 10:13 Reply

  Çok ama çok önemli ayrıntıyı gözden kaçırıyorsunuz…Yahudi ve Hristiyanlar da “cennete gidebilir” diye bir ayet yoktur..ancak ve sadece cehennem azabından korunacaklarına dair
  -Allah’a ve ahirete inanıp ,iyi amellerde bulunanlar için-ayetler vardır.Cennete girebilirler demek başka bir şey,cehennem azabından korunacakları anlamında “onlara korku yoktur,üzülmeyeceklerdir” tarzında ifadeler başka bir konudur…Yanılıyorsam söyleyin..

  • Avatar

   lavanta Feb 13 2014 - 17:48 Reply

   Maide Suresi, 82-85: Şu tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere en şiddetli düşmanlık duyanlarını, Yahudilerle şirke batanlar bulursun. Şu da tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere sevgide en yakın olanlarını “Biz Hıristiyanlarız” diyenler bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hıristiyanlar içinde derin araştırmalar yapan keşişler, kendini Allah’a adamış rahipler vardır. Ve onlar, kibre sapmazlar. Resule indirileni dinlediklerinde farkına vardıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Şöyle derler: “Ey Rabbimiz, iman ettik. Artık bizi de gerçeğin tanıklarıyla birlikte kaydet.” “Rabbimizin bizi barışseverler arasına koymasını umup dururken, Allah’a ve bize gelen gerçeğe neden inanmayacakmışız?” Böyle söyledikleri için Allah onları, altlarından ırmaklar akan cennetlerle lütuflandırdı. Sürekli kalıcıdırlar orada. İşte budur güzel davrananların ödülü.

   Ayetleri tekrar gözden geçirmelisiniz, cennete gidecekleri açıkça anlatılmış.

   • Avatar

    Hdjsjb Feb 21 2016 - 11:50 Reply

    Gercekten hiristiyanlik dinine bakacak olursak hasa Isa a.s Allahin oglu mu hayir tabikide onlar bu dinleri degistirdi tek degismeyen kitap ise kuran i kerim dir .

 • Avatar

  T.TAŞPINAR Feb 15 2014 - 07:42 Reply

  VERDİĞİNİZ AYETTEKİ ŞU KISMI YİNE GÖZARDI ETMİŞSİNİZ “Resule indirileni dinlediklerinde farkına vardıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Şöyle derler: “Ey Rabbimiz, iman ettik. Artık bizi de gerçeğin tanıklarıyla birlikte kaydet.” ARTIK İMAN ETTİK DEDİKLERİNE GÖRE MÜSLÜMAN OLMUŞLARDIR DEĞİL Mİ?ONDAN SONRA CENNETE GİDECEKLERİ BELİRTİLMİŞ..ASIL SİZ GÖRÜŞLERİNİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMELİSİNİZ.

 • Avatar

  Nagehan Su Feb 17 2014 - 18:27 Reply

  Bakara 62 v3 Maide 69. ayeti yeterlilik şartı üçtür,Hz Muhammed’i kabul etmesekte olur ya da kur’an gelmesede olur şeklinde yorumlamak çok yanlıştır,Kur’an bir bütün olarak düşünülmelidir,Allah’a inanan zaten onu kitaplarına,resullerine,meleklerine,Ahirete de inanmalıdır,eğer bakara 62 ve maide 69 a göre yanlış teviller sonucu yeterlilikşartı üç şeklinde olsa kur’an o zaman niye geldi,114 surelik 6236 ayet boşuna mı,Hz Muhammed o zaman gereksiz mi sadece o değil ondan önceki resullerde(Alı imran 85 ve 199 ayrıca nisa 151-153 E dikkat etmeliyiz.

 • Avatar

  sedat Mar 8 2014 - 22:18 Reply

  yalnız benim kafama takılan namaz olayı yüce rabbimiz namazı emretmiş cuma namazını emretmiş ama yahudiler hırıstıyanlarda namaz yok kılmazlar ..bu nasıl olacak nasıl cennete girebilirler .. saygılarımla

 • Avatar

  halim selimoğlu Mar 13 2014 - 07:55 Reply

  “La ilahe illalah” diyen cennete gider mi gitmez mi? Yahudiler cennete gider mi gitmez mi?

  Bu tartışma bana o kadar boş geliyor ki…

  Kuran boyunca sürekli vurgulanan nedir ? “ortak koşmamak”

  Ortak koşmak nedir? “Allah’tan gayrısına haram helal belirleme yetkisi vermek ..

  Adem peygamberden beri Allah’ın tek dini var: İslam ( hatırlayın ne diyor ayetlerde peygamberler bana müslümanlardan olmam emrolundu)

  İnsanlar ne yaptı? Hep ortak koştu , dinini tahrif etti… (Tevhid anlayışından koptu)

  Ben gerçekten “la ilahe illalah ” diyebiliyorsam zaten o hiç değişmeyen aynı dinin içerisindeyim…

  “La ilahe illallah” beni doğrudan zaten şu an Kuran’a, yalnız Kuran’a götürür. götürmüyorsa ortada bir problem var demektir.

  Şimdi sanki ortada kuralları farklı başka dinler varmış gibi davranılıyor.

  hayır kardeşim hepsi Allah’ın tek olan dini. Fakat ortak koşucular tarafından içerdiği mesaj bozulmuş..

  Son bozulmamış mesaj Kur’an…

  La ilahe illallah diyen kurtuluşa erer bu yüzden…

 • Avatar

  Gürol Biber Apr 25 2014 - 15:45 Reply

  Yahudi ve Hristiyanların cennete gireceği konusunda Bakara 62, Maide 69. ve benzeri ayetler anladığım kadarıyla sizin en önemli delilleriniz.Burada 2 sorum olacak; 1.cisi bu ayetlerde geçen yahudi, hristiyanlardan sonra gelen SABİİ kimlere denir ve bu gruplar şirke batıyorlarsa nasıl cehenneme girmez.2.si ayetlerin arapçasında “hâdû ven nasârâ ves sâbiîne” kelimelerinin yahudi, hristiyan ve sabii olduğunun ve bunların bir dinin mensubu olduğunun kanıtı nedir..

  • Avatar

   ZÜLKARNEYN Feb 16 2016 - 19:16 Reply

   sabiiler 7 vakit ve rekat+secde şeklinde bizim gibi namaz kılıp,oruç tutan.kurban kesen islam öncesi bir dinin Hz.Muhammede yetişmiş kırıntısıdırlar.Güneş ve yıldızları aracı veya tanrı olarak görmüşlerdir.Sonuçta bir inanca sahiptirler.nasraniler bunların ayrı bir koludurlar.Bizim bugünkü dini ritüellerimiz hepsi varmış sabiilerde.Teheccüd namazı bile var adamlarda.Hatta peygamber efendimizin dedelerinin bu inançtan olma ihtimalide var.Sonuçta Hz.İsa annaesi Meryem de inançlıı ve ibadet ederdi.Yani müslümanlar her dönem vardı aslında.Peygamberlerin düşmanları her zaman dindarlar olmuştur ancak dini sömüren dindarlar.

 • Avatar

  orhanbor Apr 27 2014 - 19:44 Reply

  Sevgili kardeşlerim hiç kimse kendi kafasına göre konuşmuyor. Burda ayetlere yönelik konuşmalar yapılıyor. Siz burda neyi tartışıyorsunuz? Kardeşimizin dediği doğru ; Yahudiler’den de, Hristiyanlar’dan da Cennet’e girecek olanlar elbet olacaktır. Biz kalkıpta Kuran’dan önceki Yahudiler ve Hristiyanlar, veya Kuran’dan sonraki Yahudiler ve Hristiyanlar şeklinde yorumlayamayız. Bu herkesi aşar. Fazla irdelemenizin bir anlamı yok. Ayrıca tehlikeli bir durum. Allah, ayetlerinde ne diyorsa o!

 • Avatar

  ALİ KALALI Apr 29 2014 - 05:49 Reply

  ARAF SURESİ 157….Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî Peygamber’e uyanlar (var ya), işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O Peygamber’e inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nûr’a (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.YANİ HIRISTIYAN VE YAHUDİLER VE SABİLER ARAF 157 YE GÖRE PEYGAMERİMİZE VE KURANA UYMADIKLARI TAKDİRDE CENNETE GİREMEYCEK ANCAK PEYGAMBERİZDEN VE KURANDAN HABERLERİ YOKSA VE KENDİ KİTAPLARINA GÖRE İYİ AMELLER İŞLİYORLARSA CENNETE GİRECEKLERİNİ ACİZHANE ANLAMINI ÇIKARIYORUM EN DOĞRUSUNU BİLEN ALLAH

 • Avatar

  Murat May 5 2014 - 08:00 Reply

  Arkadaşlar bu gibi durumları biz bilemeyiz ve sure ve ayetlere kafamıza göre hüküm veremeyiz bizim yapacağımız tek şey Allah (svt) havale etmek bunlar müteşebbih ayetler sınıfına girer şeytan bizi bunlarla oyalıyor hüküm ayetlerini uygulamaya koymaya gayret göstermektense zamanımızı anlayamadığımız ve kavrayamayacağımız şeylerle boşa harcıyoruz

 • Avatar

  Can88 May 19 2014 - 13:40 Reply

  Tanıdığım bazı hristiyan arkadaşlar var ve onlar Hz. İsayı Tanrı değil de Allahın sadece kulu ve elçisi olduğuna inanıyorlar ki bu demek oluyor ki Allahın bir olduğuna inanıyorlar şirk koşmuyorlar.Buna inanmak zaten İslama inanmak, ne kadar bunun farkında olmasalar da..O yüzden yazara katılıyorum Allah razı olsun.

 • Avatar

  AsoHa May 19 2014 - 23:26 Reply

  Selam olsun kardeslerime. Allah razi olsun ugrastigin icin. Bu konuyu bi arkadasa izah etmem gerekiyoda ama ilk once kendim emin olan istedim.
  Asagidaki ayettede ehli kitabin resulun haram kildigini haram saymasi gerektiginden bahseder buna nedersiniz?

  Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâm’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. TEVBE 29

  • Avatar

   lavanta May 20 2014 - 11:02 Reply

   Tek tek ayet kopartarak Kuran’ı anlamamızı zorlaştırmamızın bize bir yararı yoktur. Kuran’ı bütünlüğü içerisinde gözetmeliyiz. Kuran’a göre saldırmayana zaten saldırılmaz.

   Müminlerden iki zümre çarpışırlarsa, onların aralarında hemen barışı kurun! Eğer onlardan biri öteki aleyhine sınır tanımazlık edip saldırırsa, azgınlık edenle, Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer vazgeçerse, yine ikisi arasını adalet ve dürüstlükle sulh edin. Kuşkusuz, Allah adalette titiz davrananları sever. Hucurat 9

   Bu ayete bakarsak, iman eden müminlerle bile savaşabilir müminler. O halde İslam’da önemli olan zulmün ortadan kalkmasıdır. Bu konu hakkında Caner Taslaman hocanın şu programını izlemenizi tavsiye ederim: http://www.youtube.com/watch?v=HlnGYu8OxkA

 • Avatar

  AsoHa May 22 2014 - 00:23 Reply

  Cevap icin sagol kardesim onu biliyorum. Benim o ayetle demeye calistigim bu konu ile ilgili kuran butunlugune bakilmasi gerekiyosa bu ayetede bakilmasi gerekiyor. Ayette ehli kitapa hitap ederek Allah ve resulunun haram kildiginini kabul etmeyenler ve islami kabul etmeyenler diyor. Yani teslim olmasi icin gereken sartlari vermis gibi , Allah a ve ahirete iman Allah ve resulunun haram kildigini kabl etmek buda resule iman etmeden olmaz?

 • Avatar

  B.Bilal Jun 5 2014 - 09:11 Reply

  Selam.
  Bir gün bir Ermeni kilisesi papazıyla sohbet imkanım oldu.
  Bir saate yakın konuşmamızın sonunda; İsa tanrının oğlu mu soruma, oğuldan kastımız tanrı sözü olup tanrıdan bir özdür dedi.
  “Muhammed’i peygamber olarak kabul ediyor musunuz ?” diye sordum.
  Yanıtı “hayır, çünkü bizim kutsal kitabımızda yok” oldu.
  Peki Kuran uydurma mı oluyor bu durumda diye sorunca da;
  “O kitap zincire vurulmuş kölelerden bahsediyor, böyle bir kitaba iman edemem” dedi. Üstelik kendisinin Kuran tefsiri yaptığını söyledi.
  Onların incilini ve peygamberini onaylayan Hz.Muhammed’in tevhidi mesajını anlayamamıştı.
  Ona tevhidi izah edemedim, üzüldüm.
  Halbuki Kuran’ın, yani Allah’ın mesajı çok basit.
  Nasıl oluyor da anlayamıyorlar bilemiyorum.
  Herşeyin en doğrusunu Allah bilir.

 • Avatar

  ÖNDEN GİDEN ATLI Feb 12 2016 - 16:00 Reply

  Hz musa döneminin yahudileri ve hz isa döneminin hristiyanlarının cennete gitmeyeceği mi sanıyorsunuz.

  • Avatar

   Gökhan Feb 16 2016 - 18:16 Reply

   Şuankiler de gidebilir hakkı red etmemiş, hak olan Kur’an-ı Kerim kendisine gelmemiş ve kişi iyilik yapıp Yüce Allah’a teslim yaşıyorsa bu kişiler de gidemez mi? En doğrusunu Yüce Allah bilir kaldı ki bu insanlar öyleler ki bilseler belki hemen kabul edecek kişilerdir bunlar..Kur’an-ı Kerimde İsa Resül’ün, Musa Resül’ün bir çok üstün verilmiş kabiliyeti (insanları etkileyici anlamda) var iken Resül Muhammed sadece gayb’i Yüce Allah’ın bildirmesi ile cenneti ve cehennemi , gelecekle ilgili bir takım yaşanacak olayları ayetlerle aktarmış buna karşılık insanlar ondan daha farklı beklentiler içine girmiştirler fakat ancak çok az bir kısmı hanif olarak teslim olmuş ve sürmüştür..

 • Avatar

  ZÜLKARNEYN Feb 16 2016 - 19:36 Reply

  Böyle Kuran’ı insanlara açıklayan insanlar görmek ne güzel.Ancak keşke müslümanım demenin sadece bir etiket olduğunu, asıl bunun içini doldurmanın önemini anlayabilseydi insanlar.Hurafeler,gelenek görenekler ve din dışı uydurmalardan kurtulmuş,Kuran dışı kaynaklara itibar etmeyen,şekilcilikten arınmış bir ümmet olabilseydik.
  Peygamber efendimiz son KİTAP verilmiş peygamberdir.Son peygambermidir bunu araştırmanız lazım ben cevabını biliyorum.Çünkü Kuran Allah’ın son kitabı ve kıyamete kadar tek yol göstericidir.Nice peygamberler gelecektir gidecektir daha,hadislerin yerinde yeller esecektir ancak Kuran her daim yol göstericidir.Size Allah’a ulaşmak için gereken kadarını her zaman fazlasıyla verecektir. İnsanlarda,hadislerde sapar ancak Kuran sapmaz ve kıyamete kadar tek imamdır.

 • Avatar

  GÜRHAN ÖZCAN Jun 10 2016 - 07:36 Reply

  yahudi ve hristiyanlardan da cennete gidecekler var doğru ama yalnız ve yalnız gerçekleri işitip gözleri yaşaranlar tövbe edenler ve allahın gerçek dinini kabul edenler kimse kuranı çarpıtmaya kalkmasın.

  MAİDE Suresi, 82-85: Şu tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere en şiddetli düşmanlık duyanlarını, Yahudilerle şirke batanlar bulursun. Şu da tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere sevgide en yakın olanlarını “Biz Hıristiyanlarız” diyenler bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hıristiyanlar içinde DERİN ARAŞTIRMALAR YAPAN KEŞİŞLER, KENDİNİ ALLAH’A ADAMIŞ RAHİPLER VARDIR. VE ONLAR, KİBRE SAPMAZLAR. RESULE İNDİRİLENİ DİNLEDİKLERİNDE FARKINA VARDIKLARI GERÇEKTEN DOLAYI GÖZLERİNİN YAŞLA DOLUP TAŞTIĞINI GÖRÜRSÜN. ŞÖYLE DERLER: “EY RABBİMİZ, İMAN ETTİK. ARTIK BİZİ DE GERÇEĞİN TANIKLARIYLA BİRLİKTE KAYDET.” “Rabbimizin bizi barışseverler arasına koymasını umup dururken, Allah’a ve bize gelen gerçeğe neden inanmayacakmışız?” Böyle söyledikleri için Allah onları, altlarından ırmaklar akan cennetlerle lütuflandırdı. Sürekli kalıcıdırlar orada. İşte budur güzel davrananların ödülü.

 • Avatar

  mahmut demirkollllllu Jul 10 2016 - 21:32 Reply

  filimler iyi olabilir.Müslümanlar şunu unutmasın.Hiristiyanlık vede yahudilik diye bir din yoktur.bunlar islam düşmanı topluluklardır.İsa da müslümandır.4 kitaplarda müslümanlar için gönderilmiştir.islamiyetin dışında din de yok peyganberde yok kitap da yok.Bu çakma uyduruk dini ilahi bir din zannetmek şirke girmektir

 • Avatar

  firat Nov 25 2016 - 17:09 Reply

  Bana gore yahudileri ve hiristiyanlari dost edinmeyin denilmesindeki sebep ve neden yasam farki ola bilir birde muslumanlarin karsi dinlere ozenip onlar gibi ola bileceyi icin muslumanlarin bu sebeplerden oturu uzak durmalari gerekiyo ola bilir birde sizlercede biz insanlar yaratilismen ruh farkliligina sahipmiyizdir yoksa hepimizin ruh yapisi sizcede aynimidir bence bizler dunyaya gelmeden bizlerin icimizdeki ruhlar belirleniyor musluman hiristiyan yahudi gibi bence yada ruhumuz ayni hayata bakisimiz ve dini inanclarimiz farklida ola bilir.

 • Avatar

  muhammed Dec 12 2016 - 03:44 Reply

  “Andolsun “Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler küfre düşmüştür. De ki: “O eğer Meryem oğlu Mesih’i onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse Allah’tan (bunu önlemeye) kim birşeye malik olabilir? Göklerin yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah’ındır; dilediğini yaratır. Allah herşeye güç yetirendir.” (5/17)

  “Yahudi ve Hıristiyanlar: “Biz Allah’ın çocuklarıyız ve sevdikleriyiz” dedi. De ki: “Peki ne diye sizi günahlarınızdan dolayı azablandırıyor? Hayır siz O’nun yarattığından birer beşersiniz. O dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Göklerin yerin ve bunların arasındakilerin tümünün mülkü Allah’ındır. Son varış O’nadır.” (5/18)

  Dediler ki: “Allah oğul edindi.” O (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır göklerde ve yerde her ne varsa O’nundur tümü O’na gönülden boyun eğmişlerdir. (2/116)

  “Yahudiler: “Üzeyir Allah’ın oğludur” dediler; Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar, bundan önceki inkâr edenlerin sözlerini taklid ediyorlar. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar? (9/30)

  “Onlar Allah’ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih’i de.. Oysa onlar tek olan bir ilah’a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeylerden yücedir.” (9/31)

  “Allah katından yanlarında olan (Tevrat)ı doğrulayan bir Kitap geldiği zaman, -ki bundan önce inkâr edenlere karşı fetih istiyorlardı- işte bilip-tanıdıkları gelince, onu inkâr ettiler. Artık Allah’ın laneti kafirlerin üzerinedir.” (2/89)

  “Kitap Ehlinden olan kafirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah ise, dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah büyük fazl sahibidir.” (2/105)

 • Avatar

  MUSTİ Dec 17 2016 - 21:08 Reply

  “Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler, elbette inkâr ettiler. Halbuki bir tek ilâhtan başka ilâh yoktur.” (Mâide, 5/73) Diyanet İşleri: Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar! NASIL OLURDA BU AYET VARKEN CENNETE GIRERDIYORSUNUZ

 • Avatar

  baha Nov 7 2017 - 07:41 Reply

  din adem den beri islam (Allah a teslim olma) farklı isimlerle anılması ana gerçeği değiştirmiyor .isimleri ne olursa olsun (müslüman,hristiyan,yahudi vs.) Allah a teslim olanlar (arapça müslümanlar) kurtuluşa eriyor.

Leave a reply

Name (required)

Website