Kuran’a Göre Kadın – Kişilik Tipleri ve Gelişim Süreçlerinin Dini Algılamadaki Etkisi

  Din psikolojisi gereği kadının dindeki yerini kavramsal olarak irdeleyebilmemiz için öncelikle kişilik tipleri üzerinde durmamız gerekmektedir. Tümevarım yöntemiyle sadece kadını ele alırsak doyurucu bir analiz yapamayacağımız kanaatindeyiz. Bu sebepten tümdengelim yöntemiyle insan kişiliğini bir bütün olarak inceleyip daha sonra kadını öznel olarak ele almamız gerekmektedir. Psikoloji bir davranış bilimidir. Davranış, bir organizmanın başka bir şahıs tarafından gözlenebilen faaliyeleridir.[1] Psikoloji, (more…)

Her Şeyin Üzerinde Egemen Olan Allah’tır!

  Yeryüzünde görürüz kasılıp gerilerek yürüyenleri.Kasılıp, üstünleşmek için türlü sebepler edinmiştir bu şahıslar.Sanki yüzlerinin güzelliklerini kendileri yaratmışlar, güzellikleri üzerinde hakimlik kurmuşlar gibi kendilerini Allah’a özgülemeden güven duyarlar.Sanki hiç yüzleri bozulmayacak, vücutları hiç çökmeyecek gibi büyüklenerek yaşarlar.Elleri,kolları,ayakları sanki hep yerinde olmayı kesin olarak söz vermiş gibi uzuvlarını kaybedebileceklerini hiç hesaba katmazlar. Güzel vücutlarını seyre dalıp, kibirle başkalarına sergilemeye çalışırlar. Böyle kişiler, (more…)