Kadınlar Sizin Tarlanızdır Benzetmesi, Kötü Bir Benzetme mi?

Kadınlar Sizin Tarlanızdır Benzetmesi, Kötü Bir Benzetme mi?

Bu zamana kadar, Kuran’da evli kadınların, erkeklerin tarlası olarak benzetilmesinin yapıldığı ayeti, ateistlerden kötü bir şey olarak dinledik. Ateistler hep itici anlaşılacak şekilde beyinlerimize bu kelimeyi yerleştirmiştir. Oysa, bu bir algı oyunundan başka bir şey değildir. Bir kitabı anlamak, içindeki bir cümleyi duymak ile olmaz, kitabı genel anlamda incelemekle mümkün olur.

Batıl zihniyet; kadına cinselliği pis, çirkin, aşağılayıcı bir şeymiş gibi gösterir. Gerçekte ise, helal olan cinsellik; pis, çirkin, aşağılayıcı değildir.

Bahçe/Tarla sahibi olmak, Kuran’da pek çok kıssada kıymetli ve değerli bir şeye sahip olmak anlamında kullanılmıştır. Musa ve Firavun Kıssasında yahut Yusuf Peygamberin Mısır’daki yaşantısının konu edinildiği Kıssada; bir ülkenin ayakta durmasında tarlalarının, bahçelerinin büyük katkısı olduğu anlaşılır. Tarla sahibi olmak Kuran’a göre güçlenmek demektir. Gene Kuran’da bahçe (bağ/tarla) sahibi olanlar hakkında da kıssalar vardır. Bahçe/Tarla sahibi olmanın, Allah katından büyük bir lütuf olduğuna dikkat çekilir. Allah’ın kudreti ile var olan, Allah’ın insanlara verdiği büyük bir nimet olarak dikkat çekilir.

Pek çok ayette, tarla sahibi olmayı çok önemli bir nimete sahip olmakla, güç sahibi olmakla denk tutan Allah; kadınlar için de hep ”olumlu/değerli” anlamında kullandığı bu benzetmeyi yapmıştır.

Konu hakkındaki videomu dinleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=iICeKNiDhVo


About the Author
Author

Pinar_Evrende

Comments (2)
 • Avatar

  Pinar_Evrende Nov 28 2016 - 07:03 Reply

  Bu yazıma gelen bir yoruma, verdiğim cevap, ne anlatmak istediğimi belki daha iyi özetlemiştir.

  yoruma cevabım:

  tabi ki cinsellik anlamı da var. Ama bu cinsellik anlamı, kadını aşağılayan bir şey değil. kadın ve erkeğin birbirinin giysisi olduğunu Rabbimiz zaten belirtmiş. Bu ayeti beğenmemek demek, cinselliğin kadını aşağılayan yahut pis bir şey olduğunu iddia etmek demek aslında. Bunu anlatmaya çalıştım. kadın, erkeğin malı değil. Eğer böyle iğreti tanımlar yapacaksak, birbirlerinin malı dememiz daha yerinde olacaktır. (Bkz: bakara suresi 187.ayet) Batıl zihniyet, her zaman kadının kendi dünyasında cinsel istekten uzak tutmaya çalışarak baskılamıştır.

  Cinsellik anlamı ile birlikte, özellikle ”kadınlar sizin tarlanızdır” benzetmesi de çok farklı açılardan da değerlendirilebilir demeye çalıştım. Allah 1 kelime ile çok derinlikli şeyler anlatabiliyor sonuçta. Örneğin 7 kelimesini Kuran’da bir ayette hem sayısal anlamda 7 hem de “çok” anlamında alabiliyorsak (arapçada yedi kelimesinin tek bir anlamı yoktur), tarla benzetmesini çeşitli cinsellik-manevi paylaşım-değer-kıymet-nimet-doğurganlık anlamında değerlendirmemiz mümkün.

 • Avatar

  Pinar_Evrende Nov 28 2016 - 07:13 Reply

  örnek:

  Lokman 27.ayet:

  Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de arkasında yedi deniz daha katılarak yardımcı olsa, Allah’ın kelimeleri tükenmez.

  Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de arkasında bir o kadar/çokça deniz daha katılarak yardımcı olsa, Allah’ın kelimeleri tükenmez.

Leave a reply

Reply to Pinar_Evrende Cancel reply

Name (required)

Website