About the Author
Author

alp

Hangi İslam?

Hangi İslam?

Bundan birkaç sene evvel Afganistan’da din değiştiren bir kişi ölüm cezası ile yargılanıyordu. Buna gerekçe olarak, Hanefilikteki dinden dönenlerin öldürülmesi gerektiği inancı gösteriliyordu. Gerçekten de mezheplerin böyle bir uygulama yaptıkları tarih içinde görülmüştür. Hatta bunu Peygamberimize atılan iftiralarla meşru hale getirmek isteyenler, bu yönde hadis uyduranlar da vardır. Oysa Kuran’ın bu konudaki tavrı nettir. Bakara suresi 256. ayette belirtildiği gibi (more…)
Bu Kadar Bilimsel Delile Rağmen Neden Birçok Bilim Adamı İnançsızdır?

Bu Kadar Bilimsel Delile Rağmen Neden Birçok Bilim Adamı İnançsızdır?

Öncelikle unutulmaması gereken konu bir insanın inancının sadece rasyonel (akılcı) temellere dayanmadığıdır. İnsanlar, kişisel hırsları, kinleri, inatları vb. neticesinde akıllarının kabul edebileceği gerçekleri reddedebilirler. Enteresan bir örnek vereyim. Dini argümanlarla ikna olan ancak sırf bir ebeveyninin inançsız ölmesi nedeniyle bir türlü dine yönelemeyen bir yakınım oldu. Bu tür insanların ne denli eğitimli olduklarına odaklanmamız, sergiledikleri bu tavrı anlamamızı sağlamaz. Çünkü (more…)

Nihilizm ve Furkan Suresi

Dilimize “hiççilik” olarak çevrilen nihilizm bilhassa 19.yy’da önem kazanmış felsefi akımlardan birisidir. Kısaca anlatmak gerekirse bu akım, hayatın herhangi bir anlama sahip olmadığını, Allah inancının, özgür iradenin ve gerçek bilginin geçersizliğini savunur. Hayat hakkında hayli karamsar bir resim çizen bu görüş hayatta hiçbir anlam olmadığını iddia etmiştir. Esasen nihilistlerin görüşleri radikal gibi gözükse de kendi içinde tutarlı oldukları söylenmelidir. Yani eğer (more…)