PEYGAMBERLERİN VE KAVİMLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ, FARKLILIKLARI

Kuran’da hepimizin dikkatini çeken konulardan biri de peygamberlerin ve kavimlerin ortak özelliklerinin ve farklılıklarının çok iyi şekilde birbirine karıştırılmasıdır. Bütün peygamberler erkektir, genelde aynı bölgeye gönderilmişlerdir. Allah’ın zulmüne uğrayan kavimlere kurtarıcı ve müjdeleyici olarak gönderilirler. İlk peygamberlik görevine başladıklarında onlara inanan olmaz, çoğuna büyücü, şair yakıştırmaları yapılır ki o devrine göre değişir. Örneğin Musa’nın zamanında büyücülük revaçta olduğundan Musa’ya büyücü (more…)

Uyanık Olmak

ALLAH insanı zayıf olarak yaratmıştır. Bu sebepten dolayı insan yanılabilir, hata yapabilir, başarısızlık yaşayabilir. Böyle durumlarla karşılaştığında çoğu insanda moral bozukluğu, asabilik, özgüven kaybı olur. Bu da insanı daha da içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürükler. İnsanların bu noktada göz ardı ettikleri çok önemli bir gerçek vardır. Başarıyı da, başarısızlığı da veren Allah’tır. İnsan kendisine benlik verdiği zaman içinde bulunduğu (more…)

Boşa Vakit Harcamamak

Her insan ancak, Allah’ın takdir ettiği süre kadar yaşar. Bu süreyi kısaltmak yada uzatmak, kesinlikle insanın kendi elinde değildir. Allah’ın belirlediği süre geldiğinde, insan bir anda ölüm meleklerini karşısında bulur. Bu yüzden ölümünden sonra Allah’a hesap vereceğinin bilincinde olan bir insan, kendisine verilen bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmelidir. Ortalama 60-70 sene ömür süren insan, çevresinde sürekli meydana gelen ölümlere (more…)

Rüya, Zan, Allah Yolu, Tanıklık, Nefs

Nefs “Andolsun, kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin gerçeğe dikkat çeken delilini görmeseydi, o da onu arzulamıştı. Biz, böylece ondan kötülüğü ve fuhşu uzak tutuyorduk. Çünkü o bizim samimi/seçkin kullarımızdandı.” Yusuf suresi içinde birçok olayın geçtiği, dersler çıkarmamız gereken surelerdendir. 24. ayette görüldüğü gibi, Yusuf kendi nefsinin istediği bir şeyi sırf Allah yolundan sapmamak için reddediyor. Gerçekten de hayatımızda nice olay (more…)

Kıskançlık ve gıpta

Kıskançlık Kuran’da kınanan bir davranıştır. Hz Yusuf kardeşleri tarafından kıskanılmış ve babasından uzaklaştırılmıştır. Nedense insanlar en çok da kendilerine en yakın insanları kıskanırlar. Bu aile içinde ve arkadaşlar arasında görülür. Kıskançlık duygusunun içindeki en önemli tehlikeyi haset olarak tanımlayabiliriz.  Bu istek içten içe olur ve sonuç alındığında insan kendisini başarılı hisseder. Bu kıskançlığın hedefi bizim Müslümanlığımız olabilir. Kuran’da da belirtildiği (more…)

Kuran Okudukça (Hicr Suresi)

Her şey bir kanuna göre yaratıldı Yeryüzüne baktığımızda dünyada ilk günden itibaren günümüze kadar çeşitli canlı türleri yaratıldı. Bunlardan bir kısmının nesli tükendi, bir kısmı da yaşamaya devam ediyor. Allah sürekli bir şekilde yaratmaya devam ediyor. Hicr 86’da bu konu şöyle anlatılıyor: “Kuşkusuz senin Rabbin, evet O hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir. ” Maddelerin ve canlıların yaratılması bir (more…)

Müminler birbirinin kardeşidir.

Allah kendi yolunda, duvarları birbirine perçinlenmiş bir bina gibi, saf bağlayarak çarpışanları sever. (Saff-61/4) Müminler birbirlerinin kardeşidirler. Gerektiğinde müminler duvarları birbirine perçinlenmiş bir bina gibi saf bağlarlar. Müminlerin birbirleriyle olan ilişkileri Kuran’da böyle tasvir edilirken bize de bu konuda önemli bir ders almak düşer. Toplumumuzda farklı görüşlere sahip her kesimden insan vardır ve bir şekil aynı ortamlarda bu insanlarla diyalog (more…)

Allah’a Muhtacız

Eğer Allah sistemini farklı yapsaydı örneğin insanı ölümsüz yaratsaydı ona acı hissini üzüntüyü vermeseydi, ahireti yaratmasaydı acaba insanların yüzde kaçı Allah’ın dediklerine uyardı, ne kadarı şükretmeye devam ederdi. İnsanların çoğu ahiret için Allah’ın ayetlerinden sapmazlar. Ahiret inanan insanların en büyük beklentisidir. İnsanları inanmaya sevk eden en önemli 2 nedeni insanın Allah’a muhtaç olduğunu hissetmesi ve Allah’ın mevcut delilleri olarak görebiliriz. (more…)