Kıskançlık ve gıpta

Kıskançlık Kuran’da kınanan bir davranıştır. Hz Yusuf kardeşleri tarafından kıskanılmış ve babasından uzaklaştırılmıştır. Nedense insanlar en çok da kendilerine en yakın insanları kıskanırlar. Bu aile içinde ve arkadaşlar arasında görülür. Kıskançlık duygusunun içindeki en önemli tehlikeyi haset olarak tanımlayabiliriz.  Bu istek içten içe olur ve sonuç alındığında insan kendisini başarılı hisseder. Bu kıskançlığın hedefi bizim Müslümanlığımız olabilir. Kuran’da da belirtildiği (more…)

Kuran Okudukça (Hicr Suresi)

Her şey bir kanuna göre yaratıldı Yeryüzüne baktığımızda dünyada ilk günden itibaren günümüze kadar çeşitli canlı türleri yaratıldı. Bunlardan bir kısmının nesli tükendi, bir kısmı da yaşamaya devam ediyor. Allah sürekli bir şekilde yaratmaya devam ediyor. Hicr 86’da bu konu şöyle anlatılıyor: “Kuşkusuz senin Rabbin, evet O hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir. ” Maddelerin ve canlıların yaratılması bir (more…)

Müminler birbirinin kardeşidir.

Allah kendi yolunda, duvarları birbirine perçinlenmiş bir bina gibi, saf bağlayarak çarpışanları sever. (Saff-61/4) Müminler birbirlerinin kardeşidirler. Gerektiğinde müminler duvarları birbirine perçinlenmiş bir bina gibi saf bağlarlar. Müminlerin birbirleriyle olan ilişkileri Kuran’da böyle tasvir edilirken bize de bu konuda önemli bir ders almak düşer. Toplumumuzda farklı görüşlere sahip her kesimden insan vardır ve bir şekil aynı ortamlarda bu insanlarla diyalog (more…)

Allah’a Muhtacız

Eğer Allah sistemini farklı yapsaydı örneğin insanı ölümsüz yaratsaydı ona acı hissini üzüntüyü vermeseydi, ahireti yaratmasaydı acaba insanların yüzde kaçı Allah’ın dediklerine uyardı, ne kadarı şükretmeye devam ederdi. İnsanların çoğu ahiret için Allah’ın ayetlerinden sapmazlar. Ahiret inanan insanların en büyük beklentisidir. İnsanları inanmaya sevk eden en önemli 2 nedeni insanın Allah’a muhtaç olduğunu hissetmesi ve Allah’ın mevcut delilleri olarak görebiliriz. (more…)

Eleştiriler ve Özeleştiri

Bizimle buluşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat ederler ve bizim ayetlerimizden gaflet edenler… İşte kazandıkları işlerden ötürü onların varacakları yer ateştir. YUNUS (7-8) Allah insana Kuran’ın çeşitli yerlerinde uyarılar yaparak bu dünya hayatının geçici olduğunu asıl olanın ahiret olduğunu söylüyor. Biz acaba öyle mi davranıyoruz? Etrafımızdaki Müslümanların çoğu sanki hiç ahiret yokmuş gibi hayatlarını sürdürmüyor mu? Dünyevi birçok (more…)

İslam Terörü Lanetler

“… Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez.” (Kasas Suresi, 77) İslam savaş değil barış dinidir İslam kelimesi, Arapça’da “barış” kelimesiyle aynı anlama gelir. İslam, Allah’ın sonsuz merhamet ve şefkatinin yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve barış dolu bir hayatı insanlara sunmak için indirilmiş bir dindir. Kuran ayetlerinde insanları, yeryüzünde (more…)

Zaman Tüketen Ev Hanımları

Zaman; Günümüzün en önemli avantajlarından biridir. Teknoloji her konuda olduğu gibi, ev hanımlarına da zamandan tasarruf konusunda büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde ellisi kadın olmasına rağmen, bu büyük topluluğun neredeyse yarısı, çeşitli sebeplerden dolayı ev hanımı olarak hayatlarını sürdürmektedirler. Evde yaşanan bu uzun zaman dilimi iyi değerlendirilirse, kendilerinin dahi farkında olmadıkları yeteneklerini keşfedebilecekleri ve toplum yararına mükemmel işler (more…)

İslam Cahilleri

Ülkemizde okur-yazar oranının düşük olduğu yıllar çok gerilerde kaldı. Genel olarak yüzde 70, 80 civarında okuma-yazma bilen halkımız var. Bunların bir bölümü orta öğrenimi bitirirken yüzde 20-30 civarı da üniversite ve yüksek okullardan mezun oluyorlar. Kitap okuma alışkanlığı da eskiye oranla çok daha fazla. Her şey daha iyiye doğru giderken nedense dinle ilgili aynı paralellikte bir ilerleme olmuyor. İnsanımız daha (more…)