İslam Cahilleri

Ülkemizde okur-yazar oranının düşük olduğu yıllar çok gerilerde kaldı. Genel olarak yüzde 70, 80 civarında okuma-yazma bilen halkımız var. Bunların bir bölümü orta öğrenimi bitirirken yüzde 20-30 civarı da üniversite ve yüksek okullardan mezun oluyorlar. Kitap okuma alışkanlığı da eskiye oranla çok daha fazla. Her şey daha iyiye doğru giderken nedense dinle ilgili aynı paralellikte bir ilerleme olmuyor. İnsanımız daha (more…)

Hz. Peygamberin Dili

İnkar edenler ve peygambere iftira etmek isteyenler şöyle demişlerdir: Bu kitabı o öncekilerden öğrendiği üzere yazmıştır. Yani İncil’in ve Tevrat’ın etkisinde kalarak ona benzer bir şeyler yazmıştır. Atalarından gördüğü üzere onlar gibi uydurmuştur. Bir diğer iftiraya göre o zamanın mitoloji anlatıları tarafından yazdırılmıştır. Hatta öyle saçma iftiralar da atmışlardır ki iftira ettikleri adamın dili Arapça bile değildir. Allah Nahl 103’te (more…)

ARAPÇA KUTSAL BİR DİL Mİ?

Allah ayetinde, gönderdiği elçileri kendi toplumunun diliyle gönderdiğini söylüyor. “Biz görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık seçik beyanda bulunsun…. . ” der. Bir elçi tabii ki içinde bulunduğu toplumun diliyle hitap eder. Böylece toplumun elçisini anlaması daha kolay olur. Allah Rad Suresinin 37. ayetinde “ İşte biz o Kuran’ı Arapça bir hüküm kaynağı olarak indirdik… (more…)

Sorumluluk ve Medya!

Dünyadaki herkes birilerine karşı sorumluluk duyar; bu zamanı gelir aile olur, arkadaş eş dost olur, öğretmeni olur, iş yerindeki patronu olur. Kim olursa olsun, insanlar sorumluluklarını bilirler ve ona göre hareket ederler. Herkesin, bilhassa inananların Allah’a karşı sorumlulukları dünyada en önemlisidir. Bunun için ibadetlerimizi düzenli olarak yerine getiririz. Dini anlatmak Allah rızası için yapılan bir sorumluluktur. İnsanın kendi kendine ben (more…)

Kuran okudukca (Tevbe Suresi)

Genel olarak insanlar Allah’a karşı yada kendilerine yalan söylediklerinde şu söze sığınırlar “Eğer Allah dileseydi bizi zengin ederdi ve bizde sadakalrımızı verirdik. ”. Allah buna ayetlerinde çok güzel bir cevap vermiştir. Onlardan kimi de: `Andolsun, eğer bize bol ihsanından verirse gerçekten sadaka vereceğiz ve salihlerden olacağız` diye Allah`a ahdetmiştir. Onlara kendi bol ihsanından verince ise, onunla cimrilik yaptılar ve yüz (more…)

Kuran okudukca (İbrahim ve Hicr Suresi)

İbrahim Suresi İbrahim peygamberin çocuklarını yerleştirdiği yer Tevrat’ta “Bekke” olarak geçiyor. Buranın kurak ve çorak olduğu belirtiliyor. 37 “Ey Rabbimiz! Ben, çocuklarımdan bir kısmını senin kutsal evinin yanındaki, ziraata elverişsiz vadiye yerleştirdim ki, namazı/duayı yerine getirsinler, ey Rabbimiz! Sen de insanlardan bazı gönülleri, onlardan hoşlanır yap. Çeşitli meyvelerle onları rızıklandır ki, şükredebilsinler. İbrahim Suresi Hicr Suresi Allah, bazı canlıların insanların (more…)

Zina Meselesi

Son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri olan zinayı ele almak istedik. Çünkü bu konuda toplumu aydınlatmak görevini üstlenenler nedense hiç ses çıkarmadılar. Gerçi onlar daha ciddi konularda görüş bildirirler örneğin “yüksek topuklu ayakkabı harammıdır, değilmidir; ruj abdesti bozarmı bozmazmı… ” gibi. Toplum genelinde zina deyince akla gelen evli olan kişilerin evlilik dışı ilişki yaşamasıdır. Hatta toplumdaki bir (more…)

ÖLÜM ÖTESİ HAYAT

Hz. Adem den beri gönderilmiş bütün semavi dinlerdeki en temel mesaj Allah tan başka İlah olmadığı ve tekrardan diriliş yani ölüm ötesi ahiret hayatıdır. Kudreti sonsuz yüce Rabbimiz insanı yaratmış ona akledebilme yeteneği vermiş ve yaşamını, yaratılışına en uygun şekilde sürdürebilmesi için Kutsal Dinleri göndermiştir. İnsanlar ise çoğu zaman işlerine gelmediği için bu dinlere karşı çıkmış bunları birer sapıklık ve (more…)