Sorumluluk ve Medya!

Dünyadaki herkes birilerine karşı sorumluluk duyar; bu zamanı gelir aile olur, arkadaş eş dost olur, öğretmeni olur, iş yerindeki patronu olur. Kim olursa olsun, insanlar sorumluluklarını bilirler ve ona göre hareket ederler. Herkesin, bilhassa inananların Allah’a karşı sorumlulukları dünyada en önemlisidir. Bunun için ibadetlerimizi düzenli olarak yerine getiririz. Dini anlatmak Allah rızası için yapılan bir sorumluluktur. İnsanın kendi kendine ben (more…)

Kuran okudukca (Tevbe Suresi)

Genel olarak insanlar Allah’a karşı yada kendilerine yalan söylediklerinde şu söze sığınırlar “Eğer Allah dileseydi bizi zengin ederdi ve bizde sadakalrımızı verirdik. ”. Allah buna ayetlerinde çok güzel bir cevap vermiştir. Onlardan kimi de: `Andolsun, eğer bize bol ihsanından verirse gerçekten sadaka vereceğiz ve salihlerden olacağız` diye Allah`a ahdetmiştir. Onlara kendi bol ihsanından verince ise, onunla cimrilik yaptılar ve yüz (more…)

Kuran okudukca (İbrahim ve Hicr Suresi)

İbrahim Suresi İbrahim peygamberin çocuklarını yerleştirdiği yer Tevrat’ta “Bekke” olarak geçiyor. Buranın kurak ve çorak olduğu belirtiliyor. 37 “Ey Rabbimiz! Ben, çocuklarımdan bir kısmını senin kutsal evinin yanındaki, ziraata elverişsiz vadiye yerleştirdim ki, namazı/duayı yerine getirsinler, ey Rabbimiz! Sen de insanlardan bazı gönülleri, onlardan hoşlanır yap. Çeşitli meyvelerle onları rızıklandır ki, şükredebilsinler. İbrahim Suresi Hicr Suresi Allah, bazı canlıların insanların (more…)

Zina Meselesi

Son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri olan zinayı ele almak istedik. Çünkü bu konuda toplumu aydınlatmak görevini üstlenenler nedense hiç ses çıkarmadılar. Gerçi onlar daha ciddi konularda görüş bildirirler örneğin “yüksek topuklu ayakkabı harammıdır, değilmidir; ruj abdesti bozarmı bozmazmı… ” gibi. Toplum genelinde zina deyince akla gelen evli olan kişilerin evlilik dışı ilişki yaşamasıdır. Hatta toplumdaki bir (more…)

ÖLÜM ÖTESİ HAYAT

Hz. Adem den beri gönderilmiş bütün semavi dinlerdeki en temel mesaj Allah tan başka İlah olmadığı ve tekrardan diriliş yani ölüm ötesi ahiret hayatıdır. Kudreti sonsuz yüce Rabbimiz insanı yaratmış ona akledebilme yeteneği vermiş ve yaşamını, yaratılışına en uygun şekilde sürdürebilmesi için Kutsal Dinleri göndermiştir. İnsanlar ise çoğu zaman işlerine gelmediği için bu dinlere karşı çıkmış bunları birer sapıklık ve (more…)

EPIKTETOS

Tanrı beni fakirliğe,sefalet ve esarete terk ediyorsa bunu bana düşman olduğu için yapmıyor.Zira bir efendi,sadık bir hizmetçiden niçin nefret etsin.Dolayısıyla bu düşmanlıktan kaynaklanmıyor,ihmalkarlıktan da kaynaklanamaz.Çünkü Tanrı en ufak birşeyi bile ihmal etmez.Öyleyse şöyle seslen kendine:”Tanrı beni imtihan ediyor,benim iyi bir asker,iyi bir vatandaş olup olmayacağımı anlamak istiyor,hal ve hareketlerimle insanlar arasında kendisinin varlığına tanıklık etmemi diliyor.” EPIKTETOS “ANDOLSUN,BİZ SİZİ BİRAZ (more…)
Bir profesörün öğrencilerine verdiği mesaj…

Bir profesörün öğrencilerine verdiği mesaj…

Bilgisayar Mühendisi Arkadaşlar,

İnşallah iyi bir donanımcı veya iyi bir programcı veya iyi bir networkçü veya iyi bir system administrator olacaksın..

Yanlız şu mühim meseleleri sakın aklından çıkarma: Bu kâinatın öyle bir donanımcısı vardır ki, bütün mevcudâtı ve içinde yer yüzünü create etmiş, güneşi bir power source, ayı bir system clock yapmış. O power source’dır ki kesintiye uğramaz ve o system clocktur ki şaşmaz ve şaşırmaz, o donanımcının ilminin ve san’atının nihayetsizliğini gösterir. Read more