Küçük Felaketler…

Günlük hayatımızda farkında olmadan küçük sandığımız ama aslında çok büyük günahları olan davranışlar sergilediğimizi hiç düşündünüz mü? Gelin Kur’an ışığında hayatımızı bu yönde birlikte sorgulayalım… Enfâl Suresi 47.Ayet: “İnsanlara çalım satarak, gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.” Bu ve bunun gibi birçok ayette Yüce Allah (c.c.) bizleri gösteriş yapmanın her (more…)

Mirasta Erkeğe İki, Kadına Bir Pay Olması Haksızlık mı?

Miras konusuna girmeden önce Kuran’dan bir kaç detayı hatırlatmak istiyorum. İslam’da kadın ve erkek amel bakımından tam eşittir. Kuran’da hitap ”mümin erkekler ve mümin kadınlara söyle” şeklindedir. Kimse kimseye üstün değildir.  Allah ayette ”Erkek olsun, kadın olsun, bir mü’min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak (more…)

Türbeperestler…

“Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.” (Şuara Suresi 26 / 213 ayet.)   Ankara’nın en eski ve akla ilk gelen camilerinden birisidir HACI BAYRAM CAMİSİ.  Adını Caminin bitişiğinde Türbesi bulunan Bayramiyye Tarikatının kurucusu HACI BAYRAM’dan alır. Edindiğim bilgilere göre türbe, camiden yapıldıktan sonra mihrabın duvarına yapılmıştır. 15. Yüzyılda yapılan Cami, bugün Ankaralıların vazgeçemediği camilerin (more…)

Miras Ayetlerinin Çözümü…

Miras ayetleri olan Nisa 11, 12 ve 176’nın her biri, gerçekte ayrı ayrı ayrı durumlar için ayrı formüller sunuyor. Hatta bu ayetlerdeki her cümle de kendi içinde ayrı durum ve formülden bahsetmekte… İnternette araştırırken, bu 3 ayetin kendi içinde ayrı formül verdiğini farkedip söyleyenlerin olduğunu gördüm. Fakat dediğim gibi sadece ayet değil, ayetlerdeki her cümle de ayrıca kendi içinde farklı (more…)

Kuran’a Yapılan Büyük İftira : Kölelik Sistemi…

Malum çevreler tarafından Kuran ayetlerine ne iftiralar atıldığına hepimiz şahit oluyoruz. Çoğu insan cahilliklerinin ve gözlerini bürüyen inkar perdesinin de etkisiyle Ayetler üzerinden öyle iftiralar atıyorlar ki komik duruma düştüklerinin bile farkına varamıyorlar. Mesela inkârcı tayfasının ağzına sakız olan ‘Kuranda neden kölelik yasaklanmadı’ iftirasını çoğumuz biliriz.  Hikmet yoksunu hasta beyinlerin ürünü olan bu iftiraya mezhep yorumları ve İslam kılıfı altında (more…)

Ben Müslümanım…

Belki de en çok ihtiyacımız olan ben Müslümanım diyebilmektir diye düşünüyorum. Yaptığımız her eylemin bilincinde ben böyle yaptım çünkü ben Müslümanım diyebiliriz böylece daha belirgin şekilde nasıl bir Müslümanlık yaptığiımıza kendimiz de şahit olabiliriz. Bunu vicdan muhasebesi, nefislerimizi temize çıkarmama çalışması, iyilik yapmak için çalışmalar şeklinde düşünülebilir.Muhtaç olanı görmezden geliyorum çünkü benim de ihtiyaçlarım var ben Müslümanım demek gibi mesela (more…)

Boş, Lüzumsuz, Anlamsız Sözlerden Yüz Çevirmek…

Kuran, inananlar için benliğinde inşa etmesi ve sürdürmesi gereken ahlakı barındırır. Allah bize, taşıyamayacağımız yükler yüklemediğini söylüyor. Demek ki bizler de Kuran’dan sorumlu olduğumuza göre Allah’ın tüm bu öğütlerine harfi harfine uyabilecek bir kapasitedeyiz aslında. Belki çalışmadığımızdan, yeterince bu öğütlerin üzerine gidip, ayetleri uygulamayı hedef haline getirmediğimizden bazen başarısız kalıyoruz. Müminun Suresi harika ifadeler ile başlar. Müminlerde bulunan bazı özellikler (more…)

Dinde Gruplara Ayrılmak…

Bir dine inanan kişilerin aralarındaki görüş farklılıklarını bahane ederek birlikteliği bırakıp gruplara ayrılmasıyla mezhepler meydana gelir. Dinde ayrılık meydana getiren grupların her birine mezhep denilir. Örnek verecek olursam: Hıristiyanlar arasında Katolik mezhebi, Ortodoks mezhebi, Protestan mezhebi gibi mezhepler vardır. Dinde gruplara ayrılma anlayışının İslam dinine uygun bir anlayış olup olmadığını ayetlerle anlatmaya çalışacağım. Ve hepiniz, Allah’ın ipine (Kuran’a) sımsıkı tutunun, (more…)