Kuran’a Yapılan Büyük İftira : Kölelik Sistemi…

Malum çevreler tarafından Kuran ayetlerine ne iftiralar atıldığına hepimiz şahit oluyoruz. Çoğu insan cahilliklerinin ve gözlerini bürüyen inkar perdesinin de etkisiyle Ayetler üzerinden öyle iftiralar atıyorlar ki komik duruma düştüklerinin bile farkına varamıyorlar. Mesela inkârcı tayfasının ağzına sakız olan ‘Kuranda neden kölelik yasaklanmadı’ iftirasını çoğumuz biliriz.  Hikmet yoksunu hasta beyinlerin ürünü olan bu iftiraya mezhep yorumları ve İslam kılıfı altında (more…)

Ben Müslümanım…

Belki de en çok ihtiyacımız olan ben Müslümanım diyebilmektir diye düşünüyorum. Yaptığımız her eylemin bilincinde ben böyle yaptım çünkü ben Müslümanım diyebiliriz böylece daha belirgin şekilde nasıl bir Müslümanlık yaptığiımıza kendimiz de şahit olabiliriz. Bunu vicdan muhasebesi, nefislerimizi temize çıkarmama çalışması, iyilik yapmak için çalışmalar şeklinde düşünülebilir.Muhtaç olanı görmezden geliyorum çünkü benim de ihtiyaçlarım var ben Müslümanım demek gibi mesela (more…)

Boş, Lüzumsuz, Anlamsız Sözlerden Yüz Çevirmek…

Kuran, inananlar için benliğinde inşa etmesi ve sürdürmesi gereken ahlakı barındırır. Allah bize, taşıyamayacağımız yükler yüklemediğini söylüyor. Demek ki bizler de Kuran’dan sorumlu olduğumuza göre Allah’ın tüm bu öğütlerine harfi harfine uyabilecek bir kapasitedeyiz aslında. Belki çalışmadığımızdan, yeterince bu öğütlerin üzerine gidip, ayetleri uygulamayı hedef haline getirmediğimizden bazen başarısız kalıyoruz. Müminun Suresi harika ifadeler ile başlar. Müminlerde bulunan bazı özellikler (more…)

Dinde Gruplara Ayrılmak…

Bir dine inanan kişilerin aralarındaki görüş farklılıklarını bahane ederek birlikteliği bırakıp gruplara ayrılmasıyla mezhepler meydana gelir. Dinde ayrılık meydana getiren grupların her birine mezhep denilir. Örnek verecek olursam: Hıristiyanlar arasında Katolik mezhebi, Ortodoks mezhebi, Protestan mezhebi gibi mezhepler vardır. Dinde gruplara ayrılma anlayışının İslam dinine uygun bir anlayış olup olmadığını ayetlerle anlatmaya çalışacağım. Ve hepiniz, Allah’ın ipine (Kuran’a) sımsıkı tutunun, (more…)
El Kesme Cezası Bir Rahmet ve Hafifletmedir…

El Kesme Cezası Bir Rahmet ve Hafifletmedir…

Kuran ile toplum düzeni için belli hukuk kuralları getirilmiştir. Bunları uygulama konusuna gelince enteresan tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Mesela çoğu kişinin bildiği hırsızın elinin kesilmesi. İnançsız takımının da sıklıkla ağzına sakız olan bir hukuk kuralıdır bu. Aramızdan bazı inançlı arkadaşlarında bu cezanın hikmetini kavrayamadıklarını düşünüyorum.  Bu ceza ile ilgili çok zorlama ve yanlış tevillere gidiliyor. Önce ayeti okuyalım.   Maide 38 ‘Hırsız erkekle hırsız kadının yaptıklarına karşılık, (more…)

Türbe Ziyaretleri ve İsteklerin Yerine Gelmesi…

Evliya kelimesi Arapçadaki veli (dost) kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamına gelmektedir. Kelime ülkemizde Allah dostu anlamında kullanılmaktadır.Kuranı Kerim’e göre: “Allah iman edenlerin dostudur…” (Bakara 257) Günümüzde bazı insanlar ellerinde açık bir delili olmadan zanlarına uyaraktan yaşayan yada ölmüş bazı kişileri evliya olarak isimlendiriyor ve bu kişilerin kerametleri (olağanüstü güçleri) olduğuna inanıyor. Evliya olarak isimlendirilen kişilerin mezarlarına ise türbe denilir. Türbelerle (more…)

Ölçü ve Tartıyı Adaletle Yerine Getirmek…

İşimizin düzgün olması için işimizle ilgili ölçü ve tartı birimleri kullanırız.Örneğin inşaatla uğraşan biriysek ve bir bina yapıyorsak binanın depreme dayanıklı olması için belirli hesaplara göre uygun ölçü ve miktarda demir ve beton kullanmamız gerekir.Eğer ölçü ve tartısına uymadan bina yaparsak yatığımız bina çökebilir ve bu durumda can ve mal kayıpları meydana gelebilir. Ticaretle uğraşan biriysek yanlış ölçüp tartmamız nedeniyle (more…)

Pavlus : Kadınlar Susmalı ?!

  Pavlus ? Tanıyanlarınız vardır elbette. Hani önceleri Saygın İsa’nın(esenlik üzerine olsun) düşmanı olan ama Saygın İsa(eüo) vefat ettikten sonra Müjde’nin(İNCİL) bir numaralı savunucusu, İsa’yı Tanrı’nın oğlu, kendisini de vahiy alan bir ELÇİ yapan, Yahudi devşirmesi… Allah’ın tekliğine inanan, güvenen Hanif oluşumlar, hem son Kitap ‘Çok Okunan(Kur’an)’ı hem de diğer Kitap’ları incelemeyi kendilerine görev bilirler. Kitab-ı Mukaddes adı ile Tevrat, (more…)