Sözün En Güzeli…

Sözün En Güzeli…

  Kuranı Kerim’de sözün en güzeli ifadesi biden fazla ayette geçer. Bizler için sözün en güzelinin nasıl bir söz olduğu ve ne tür özellikler taşıdığı önemlidir. Güzel sözü nasıl anlayacağız? Öncelikli olarak, konuyla ilgili Kuranı Kerim’in diğer ayetleri göz önüne alınmadığında yanlış anlaşılabilen bir ayetten bahsedeceğim. O kimseler ki sözü dikkatle dinlerler, sonra onun en güzeline tâbi olurlar (uyarlar). İşte (more…)
Orucun Manası Açların Halinden Anlamaktan Çok Daha Ötedir!

Orucun Manası Açların Halinden Anlamaktan Çok Daha Ötedir!

Her Ramazan ayı geldiğinde orucun manasına dair konuşulmaya başlanılır. TV programları, sohbetler, yazılar yayımlanır. Bir de sağlık sayfalarında orucun vücuda sağladığı biyolojik yararlar hakkında demeçler yer alır. Orucun en büyük manası hatta sanki tek manası açların halinden anlamak olduğuna dair konuşmalar yapılır. Öyle ki ‘’neden oruç tutuyoruz?’’ diye sorulduğunda internet ortamında da görebileceğimiz gibi açların halinden anlamak cevaplar arasında en (more…)
Oruca Başlama Vakti Kuran’a Göre Nasıl Olmalı?

Oruca Başlama Vakti Kuran’a Göre Nasıl Olmalı?

Çok şükür bu yılda Ramazan ayına kavuştuk. Rabbim yalnız bizlere değil, bizden öncekilere de oruç tutmayı farz kıldığını bizlere Kuranda şöyle anlatır. 2 Bakara 183: Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır. Bu ayetten de anlaşılıyor ki oruç bizlerin korunması maksadıyla emredilmiştir. Yine bir ayetinde orucun faydasını anlatmak içinde şöyle (more…)

Oruç İbadetinin Anlamı ve Öğrettikleri…

Her Ramazan geldiğinde oruç ibadetinin anlamı üzerine tartışmalar başlar. Açın halinden anlamak, nefsimize hâkim olmak gibi anlamlar yüklenir oruca. Allah ise Kuran’ında açık bir biçimde orucun sakınmamız için bize farz kılındığını söylemektedir. Aslında bu nokta son derece önemlidir. Tüm günü oruçlu geçiren bir mümin otomatik olarak çevresindeki oruç tutmayan kişilerden ve kendisinin Ramazan dışındaki günlerinden farklılaşmış olur. Her zaman işe gidince (more…)

Salat 4. Kısım (Kuranı Kerim Ayetlerindeki Kelimeler İçin Yeni Anlamlar Türetmek)

Salat (Namaz) ile ilgili olan yazımın ilk kısmında “secde” konusuna, ikinci kısmında “rüku” konusuna, üçüncü kısmında “huşu ve namaz” konularına değinmiştim. Salat (namaz) ile ilgili yazımın dördüncü ve aynı zamanda son kısmı olan bu kısımda ise “Kuranı Kerim’deki Kelimeler İçin Yeni Anlamlar Türetmek” başlığı altında, Kuranı Kerim’deki Arapça kelimelere Türkçe karşılık olarak yeni anlamlar türetmenin yanlış bir davranış olduğunu ayetlerle (more…)

Salat 3. Kısım (Huşu ve Namaz)

Salat (Namaz) ile ilgili olan yazımın ilk kısmında “secde” konusuna, ikinci kısmında ise “rüku” konusuna değinmiştim. Salat (namaz) ile ilgili yazımın üçüncü kısmı olan bu kısımda ise “huşu ve namaz” konularına değineceğim. Huşu ve Namaz Kuranı Kerim insanların okuması için insanlara indirilmiş bir kitaptır. Bu kitap kendisini okuyan bazı kişilerde bir takım etkiler meydana getirebilir. Peki bu kitap insanların okuması (more…)

Salat 1. Kısım (Secde)

“Namaz” kelimesi Türkçede kıyam, rüku, secde gibi kısımları olan Allah’a kulluk etmek amacıyla yapılan bir ibadeti ifade eder. Kelimenin Türkçede başka bir anlamı yoktur. “Namaz” kelimesi Arapçadaki “salat” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılır. Günümüzde üzülerek tanık oluyoruz ki Kuran’ı Kerimde geçen bazı Arapça kelimelerin mevcut Türkçe karşılıklarının yanlış olduğu iddia edilerek Arapça kelimelere yeni Türkçe  karşılıklar verilmeye çalışılıyor. Salat (namaz) (more…)

Küçük Felaketler…

Günlük hayatımızda farkında olmadan küçük sandığımız ama aslında çok büyük günahları olan davranışlar sergilediğimizi hiç düşündünüz mü? Gelin Kur’an ışığında hayatımızı bu yönde birlikte sorgulayalım… Enfâl Suresi 47.Ayet: “İnsanlara çalım satarak, gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.” Bu ve bunun gibi birçok ayette Yüce Allah (c.c.) bizleri gösteriş yapmanın her (more…)