Kıskançlık ve gıpta

Kıskançlık Kuran’da kınanan bir davranıştır. Hz Yusuf kardeşleri tarafından kıskanılmış ve babasından uzaklaştırılmıştır. Nedense insanlar en çok da kendilerine en yakın insanları kıskanırlar. Bu aile içinde ve arkadaşlar arasında görülür. Kıskançlık duygusunun içindeki en önemli tehlikeyi haset olarak tanımlayabiliriz.  Bu istek içten içe olur ve sonuç alındığında insan kendisini başarılı hisseder. Bu kıskançlığın hedefi bizim Müslümanlığımız olabilir. Kuran’da da belirtildiği (more…)

Kuran Okudukça (Hicr Suresi)

Her şey bir kanuna göre yaratıldı Yeryüzüne baktığımızda dünyada ilk günden itibaren günümüze kadar çeşitli canlı türleri yaratıldı. Bunlardan bir kısmının nesli tükendi, bir kısmı da yaşamaya devam ediyor. Allah sürekli bir şekilde yaratmaya devam ediyor. Hicr 86’da bu konu şöyle anlatılıyor: “Kuşkusuz senin Rabbin, evet O hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir. ” Maddelerin ve canlıların yaratılması bir (more…)

Kuran Sünnet Cennet Sanat Türk halkı

Kuran cennete giren insanlarda bir takım değişiklikler olacağından bahseder. Yorgunluktan tasalanmadan uzaklaşılacağını, Göğüslerdeki düşmanlığın alınacağı söylenir. (Hicr-15/47-48,) Tasalanma yani sıkıntı, bu dünyadaki ciddi hislerden biridir. En eğlendiğimiz zamanlarda bile içimizde bir sıkıntı hissedebiliriz. Sıkıntıların kökeni gerçekte insanın kendi için daha fazlasını istemesinden gelir. Buna ,yok olma korkusundan dolayı sonsuz yaşamı istemesini de ekleyebiliriz. Farkında olmadığımız bu saklı sıkıntı kimi zaman (more…)

Müminler birbirinin kardeşidir.

Allah kendi yolunda, duvarları birbirine perçinlenmiş bir bina gibi, saf bağlayarak çarpışanları sever. (Saff-61/4) Müminler birbirlerinin kardeşidirler. Gerektiğinde müminler duvarları birbirine perçinlenmiş bir bina gibi saf bağlarlar. Müminlerin birbirleriyle olan ilişkileri Kuran’da böyle tasvir edilirken bize de bu konuda önemli bir ders almak düşer. Toplumumuzda farklı görüşlere sahip her kesimden insan vardır ve bir şekil aynı ortamlarda bu insanlarla diyalog (more…)

Allah’a Muhtacız

Eğer Allah sistemini farklı yapsaydı örneğin insanı ölümsüz yaratsaydı ona acı hissini üzüntüyü vermeseydi, ahireti yaratmasaydı acaba insanların yüzde kaçı Allah’ın dediklerine uyardı, ne kadarı şükretmeye devam ederdi. İnsanların çoğu ahiret için Allah’ın ayetlerinden sapmazlar. Ahiret inanan insanların en büyük beklentisidir. İnsanları inanmaya sevk eden en önemli 2 nedeni insanın Allah’a muhtaç olduğunu hissetmesi ve Allah’ın mevcut delilleri olarak görebiliriz. (more…)

Eleştiriler ve Özeleştiri

Bizimle buluşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat ederler ve bizim ayetlerimizden gaflet edenler… İşte kazandıkları işlerden ötürü onların varacakları yer ateştir. YUNUS (7-8) Allah insana Kuran’ın çeşitli yerlerinde uyarılar yaparak bu dünya hayatının geçici olduğunu asıl olanın ahiret olduğunu söylüyor. Biz acaba öyle mi davranıyoruz? Etrafımızdaki Müslümanların çoğu sanki hiç ahiret yokmuş gibi hayatlarını sürdürmüyor mu? Dünyevi birçok (more…)

Allah’ın sıfatları ve Kuran

ALLAH’IN BATIN SIFATI Bizi yaratan Allah’ın birçok sıfatını Kuran’da tanık olmaktayız. Bunlardan bazıları Allah’ın Semi olması yani her şeyi işitmesi, Basir olması yani en iyi şekilde görmesi, Evvel olması yani başlangıcının olmaması, Ahir olması yani sonunun olmaması, Zahir olması yani tüm yarattıklarında belirmesi… Allah’ın halk arasında 99 isminin bilinmesine rağmen aslında Kuran’da 123 ismine tanıklık ederiz. Bu isimlerden biri de (more…)

İslam Terörü Lanetler

“… Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez.” (Kasas Suresi, 77) İslam savaş değil barış dinidir İslam kelimesi, Arapça’da “barış” kelimesiyle aynı anlama gelir. İslam, Allah’ın sonsuz merhamet ve şefkatinin yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve barış dolu bir hayatı insanlara sunmak için indirilmiş bir dindir. Kuran ayetlerinde insanları, yeryüzünde (more…)