BİR ELİNLE ÇAYINI İÇ, BİR ELİNLE KURAN OKU

Kuran’a galip gelemeyince, onu birbirlerine fırlatan, üstüne oturan insanlar tanıdım. Oysa, kutsal kitap, onlar bu hareketleri yaparlarken de kutsal kitaptır. Yaptıkları hakaret, kitabı değil, kendilerini düşürür. Bizler Kuran’ın büyüklüğünden, ne yaparsak yapalım kurtulamayız.
Kuran’ı cebinde, çantasında taşımaktan rahatsızlık duyan insanlar var. ‘dışarıdayken tuvalete gitmem gerekirse, Kuran’la tuvalete girmiş olurum, maazallah çarpılırım’ diye düşünen insanlar, dışarıda geçirdikleri boş zamanlarını heba etmektedirler. Halbuki Kuran’ı evde bırakıp da, sıra beklerken, yolculuk ederken boş boş beklemek, insana daha fazla rahatsızlık vermelidir (İnşirah 7. O halde, boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!). Bazı insanlar Allah’ı olur olmadık yerlerde anmaktan, olur olmadık yerlerde Kuran okumaktan çekinmektedirler. Mesela yatarken, banyoda, dışarıda… Oysa ibadetlerimizin temelini Allah’ı anmak oluşturur. Allah’ı anmak onlarca ayette emir ve tavsiye edilmiştir. Kuran da, namaz da Allah içindir. Allah’ı anmak için yapılır. Hatta Kuran’da Allah’ı yatarken bile anmak tavsiye edilir:

Ahzab 21. Yemin olsun, Allah resulünde sizin için, Allah`ı ve âhiret gününü arzu edenlerle Allah`ı çok ananlara güzel bir örnek vardır.

Ahzab 35. Allah şu kişiler için bir affediş ve büyük bir ödül hazırlamıştır: Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özü-sözü doğru erkekler, özü-sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, Allah korkusuyla ürperen erkekler, Allah korkusuyla ürperen kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırz ve iffetlerini koruyan erkekler, ırz ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah`ı çok anan erkekler, Allah`ı çok anan kadınlar.

Ali İmran 191. Aklı ve gönlü işletenler o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah`ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: “Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin. Ateş azabından koru bizi. ”

Nisa 103. Korku halindeki namazı tamamlayınca, artık Allah`ı ayakta, oturarak, yan yatmışken anın. Sükûnet bulduğunuzda, namazı tam bir biçimde yerine getirin. Namaz, müminler üzerine vakti belirlenmiş bir farz olmuştur.

Yukardaki ayetlerden ve Kuran’ın bütününden anlaşılacağı gibi, herkes istediği zaman çıkarıp rahatça Kuran okuyabilir. Kuranda bunun sınırlaması yoktur.
Kuran’a göre, Kuran okumak, Allah’ı anmak, namazdan daha büyüktür:

Ankebut 45. Kitap`tan sana vahyedileni oku! Namazı da kıl! Çünkü namaz, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki Allah`ın zikri/Kur`an`ı daha büyüktür! Allah, neler yaptığınızı biliyor.

Tabi insanlar ısrarla, abdest almadan Kuran okumaktan çekinmektedirler. Oysa Kuran’da böyle bir hüküm yoktur. Ancak, Vakıa suresi 77, 78 ve 79’daki ayetleri yanlış anlayanlar ve buradan abdest manası çıkartanlar da olabilir:

Vakıa 77. O, kesinlikle şerefli bir Kur`an`dır.
Vakıa 78. Titizlikle saklanan bir Kitap`tadır.
Vakıa 79. Ona, arındırılmışlardan başkası dokunmaz. ( ‘Ona ancak temizlenenler dokunabilir/Onu ancak temizlenenler kavrayabilir. ’ olarak da çevrilebilir. )

Hal böyleyken, Maide Suresi 6. ayet ve Nisa Suresi 43. ayetlerde namaza kalkınca abdest alınması detaylıca anlatılmıştır da, namazdan daha büyük ibadet olan Kuran okumadan önce temizlenilmesi niçin Kuran’da yoktur? Kadınların adet halini anlatan Bakara 222. ayette de, kadının adetliyken yapmaması gerekenler arasında da yine böyle bir bilgi yoktur. Haşa, Allah’ın bunu söylemeyi unutmayacağını düşünürsek, Allah bize yine rahmet etmiş ve dinde yine kolaylık sağlamıştır (A’la 8. Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız).

Bir de şu ayetleri inceleyelim:

Büruc 22. Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz`dadır.

Rad 39. Allah dilediğini silip yok eder, dilediğini sâbit tutar. Kitap`ın anası/ana Kitap O`nun katındadır.

Neml 75. Yerde ve gökte hiçbir gayb yoktur ki, açıklayıcı bir Kitap`ta olmasın.

Sebe 3. Küfre sapanlar şöyle dediler: “Kıyamet saati bize gelmez!” De ki: “Hayır, öyle değil! Gaybı bilen Rabbime yemin olsun ki, o size mutlaka ve mutlaka gelecektir! Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile Rabbimden gizli kalmaz. Zerreden daha küçük veya daha büyük hiçbir istisna olmamak üzere, her şey apaçık bir Kitap`ta belirlenmiştir.

Yukarıdaki ayetlerde ve Vakıa 78. ayette görüldüğü gibi, arındırılmışlardan başkasının dokunamadığı yada kavrayamadığı Kitap, Kuran değil, Allah katındaki ana Kitap’tır.
Allah Kuran’da ‘Mele-i a’la’ diye bir tamlama kullanır. Türkçeye ‘yüce’ sıfatıyla birlikte, ‘yüce konsey’olarak çevrilir:

Saffat 8. Onlar ne kadar çırpınsalar da o yüce konseyi dinleyemezler. Ve her taraftan atışa tutulurlar;
Saffat 9. Kovulurlar. Ve onlar için, yakalarını bırakmayan bir azap vardır.
Saffat 10. Yüce konseyden bir söz çalıp çarpan olabilirse de onun peşine hemen delici, alevli bir yıldız takılır.

Sad 69. “Onlar tartışırlarken, o yüce konsey hakkında benim hiçbir bilgim yoktu. ”

Ancak bu yüce konseyin ne yada kim olduğu hakkında bilgi verilmemiştir. O nedenle bunun, ‘göklerdeki melekler’ olduklarına dair bazı tahminler ortaya sürülmüştür. ‘Kimdir bu arındırılmışlar/temizlenenler? ’ sorusuna cevap olarak, ‘Gerçeği Allah bilir. ’ verilmelidir.
Allah dileseydi, aynı namazda olduğu gibi, Kuran okumadan önce yapılması gereken temizlenmeyi de detaylarıyla anlatırdı. Ancak tüm bu verilerle birlikte, yine de Vakıa 77, 78 ve 79. ayetlere dayanarak, temizlenmeden, Kuran’ı bırak okumayı, el sürülemeyeceğini iddia edenler, bilmelidirler ki, ‘temizlenme’ göreceli bir kavramdır. Üstüste altı kere de banyo yapılsa, kişi pisliklerinden arınabilir fakat, bu yalnızca beden temizliği olur. Kişinin maneviyatı ise yine aynı temizlik derecesindedir. İçi hala arınmamıştır. Konuya bu taraftan bakarsak eğer, kim çıkıp da, ‘Ben tertemizim, tamamen temizlendim, arındım. ’ diyebilir? Sadece Allah’ın dilediğini arıtıp, temizlediğini ve Allah’ın kimi arıtıp, temizlediğini bilmediğimizi düşünürsek, kimse Kuran okuyamayacak demektir.

Nur 21. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, şeytan ona iğrençlikleri ve kötülüğü emreder. Allah`ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, içinizden tek kişi bile sonsuza dek temize çıkamazdı. Ama Allah dilediğini arıtıp temizliyor. Allah herşeyi işitiyor, herşeyi biliyor.

Meseleleri Kuran’ın bütünlüğü içerisinde düşünüp çözümlendirirsek, bizim yararımıza olur. Ayetleri derin derin düşünelim, hemen peşlerini bırakmayalım. Bu da zaten onlarca Kuran ayetinin önerisidir:

Bakara 219. Iste Allah, ayetleri size böyle açiklar ki, derin derin düsünebilesiniz.

Bakara 266. Allah size ayetleri iste bu sekilde açikliyor ki, inceden inceye ve derinden derine düsünebilesiniz.

Yunus 24. Derin derin düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrıntılı olarak veriyoruz.

Sad 29. Kutsal bir Kitap bu; sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler.

Yazar : orhan evirgen


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website