ŞİMDİKİ YOLDAN ÇIKMIŞ MEMLEKETLER NEDEN HELAK EDİLMİYOR?

Geleneksel İslamcı bir tanıdığım, önceki inanmayan medeniyetlerin, Peygamberlerinin bedduaları nedeniyle helak edildiğini, Muhammed’in ümmetinin ise helak edilemeyeceğini, buna neden olarak da Hz. Muhammed’in ümmetine beddua etmediğini söyledi. Yani Muhammed beddua etmedi diye biz bugünlere gelebilmişiz.

Kuran’da Furkan suresi 30. Ayette, din günü, hz. Muhammed’in toplumuna şefaat etmeyeceği, hatta Allah’a ümmetini şikayet edeceği kesin olarak görülmektedir. Hz. Muhammed’i Allah’tan fazla yüceltenler, onu diğer Peygamberlerden daha yukarıda tutmak için böylesine gereksiz şeyler uydurmuşlar ve büyük bir vebal almışlardır. Oysa Kuran’da Allah Peygamberimizi zaten övmektedir:

Allah Peygamberimiz’i seçti ve ona büyük bir iyilikte bulundu.
(4 -Nisa Suresi 113)

Onu güzel ve büyük bir ahlak sahibi kıldı.
(68-Kalem Suresi 4)

Onu alemlere rahmet yaptı.
(21-Enbiya Suresi 107)

Peygamberimiz’in tüm günahlarını bağışladı
(48-Fetih Suresi 2)

Yoldan nerdeyse tamamen çıkmış ve doğru yolu tutamayacak kadar kör kimselerden oluşmuş bir toplumu, ALLAH, Peygamber beddua etmedi diye değil, şu sebepten ötürü helak etmemektedir:

Ta-ha Suresi,
129. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz, belirlenmiş bir süre olmasaydı, bunlar için de helâk kaçınılmaz olurdu.

Ayetten anlaşılacağı gibi Allah her konuda olduğu gibi bunda da son noktayı yalanlayıcıların hurafecilerin düşündüğünün aksine koymuştur. Allah belirlediği sürenin tamamlanmasını istemektedir. Böyle bir süre koymamış olsaydı onları helak edeceğini açıkça söylemektedir.

Allah dilediği kulunu zaten över. Hem öyle bir över ki bunu kutsal kitabında yapar. Bize düşen Peygamberleri birbirinden ayırmamak ve onları örnek almaktır. Bu örnek alma işi ise yine Kuran’a bakılarak yapılır. Ayrıca görmek isteyen için pek çok yanlış inanıştaki toplumda sefalet, depremler, seller gibi (tamamen bir helak gerçekleşmese de) Allah’ın minik uyarıları sürmektedir. Günümüz Türkiye’sinde dahi güllük gülistanlık bir hayat sürülmediği herkesin ortak sıkıntısı ve kanaatidir.

Alıntıladığım ayetten bir önceki ayet ise şöyledir:

Ta-ha Suresi,
128. Kendilerinden önceki nesillerden nicelerini helâk etmemiz onları yola getirmedi mi? Onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Akıl sahipleri için bunda elbette ibretler vardır!

Yazar : Orhan Evirgen

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website