Büyük Günahlardan Biri: İkiyüzlülük

Büyük Günahlardan Biri: İkiyüzlülük
Yüce Allah, pek çok ayette ikiyüzlülerden (münafıklardan) söz eder. Bunlar Allah’a, kitaba inanmış gibi görünürler, fakat aslında inanmamışlardır. Allah’ın kalplerimizde olanı bildiğini unutup, kendilerince Allah’ı aldattıklarını zannederler. Yüzümüze gülen birinin arkamızdan konuştuğunu öğrenmek moralimizi bozar. Bu bile ne kadar rahatsız edici bir şeyken, bir de bunun Allah’a yapıldığı düşünülürse olayın önemi daha iyi anlaşılır.
Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah’ı aldatmaya uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza kalktıklarında tembel-miskin bir halde kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Onlar Allah’ı çok az hatırlarlar. Arada bocalayıp dururlar. Ne şunlardan yanadırlar ne bunlardan yana. Allah’ın şaşırttığına sen asla yol sağlayamazsın.
Nisa 142-143
Kuran, Peygamberimizi ve bizleri çevremizdeki münafıklara karşı sürekli uyarmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Hadisçiler, Müslüman olup Peygamberi gören herkese sahabe demektedir ve sahabeyi kesin adil ve doğru sözlü kabul edip, onların naklettiği hadislere inanmaktadırlar. Kuran, Peygamber’in döneminde birçok münafığın inanmadığı halde kendini inanmış gibi gösterdiğini, birçok zayıf inançlı, inancı oturmamış kişinin, inandıklarını söylemelerine rağmen Peygamber’e zorluklar çıkardıklarını haber vermekteyken, sahabeden herkesin her söylediğine nasıl inanılır? Bunlar nasıl Kuran’ın yanında dini kaynak kabul edilir?
Çevrenizdeki Bedevî Araplardan münafıklar var. Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar var. Sen bilmezsin onları. Ama biz biliriz onları. İki kez azap edeceğiz onlara, sonra da çok büyük bir azaba itilecekler.
Tevbe 101
 
Münafıklar sana geldiklerinde: “Senin kesinlikle Allah’ın elçisi olduğuna tanıklık ederiz.” derler. Senin kesinlikle O’nun elçisi olduğunu Allah zaten biliyor. Ve Allah tanıklık eder ki, münafıklar kesinlikle yalancıdırlar.
Münafıkun 1
 
Onlar: “Allah resulünün yanındakilere infak edip bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler!” diyen kişilerdir. Oysaki göklerin ve yerin hazineleri, Allah’ın tekelindedir. Ama münafıklar bunu anlamazlar.
Münafıkun 7
 
Şöyle derler: “Eğer Medine’ye dönersek, yemin olsun ki, itibarlı ve baskın olan, ezik ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır!” Güç ve itibar Allah’a, onun resulüne ve iman sahiplerine özgüdür. Ama münafıklar bunu bilmezler.
Münafıkun 8
 
Görmedin mi o ikiyüzlülüğe sapanları ki, Ehlikitap’tan inkâra giden dostlarına şöyle diyorlar: “Eğer toprağınızdan çıkarılırsanız, yemin olsun sizinle birlikte biz de çıkacağız. Sizinle ilgili olarak hiçbir zaman kimseye boyun eğmeyeceğiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka size yardım edeceğiz.” Allah tanıktır ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.
Haşr 11
Ve ikiyüzlülük yapan münafıkları bilsin diye. Onlara, “Hadi gelin, Allah yolunda çarpışın yahut savunma yapın!” dendiğinde: “Savaştan haberimiz olsaydı sizi elbette izlerdik.” dediler. O gün onlar, imandan çok küfre yakın idiler. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar. Allah, onların gizlemekte oldukları şeyi çok iyi bilmektedir.
Ali İmran 167
Allah, kendisine verdikleri söze ters düşenlerin kalplerine ikiyüzlülük yerleştirir:
İçlerinden bazıları da Allah’a şöyle ant içti: “Eğer Allah, lütfundan bize verirse, elbette sadaka dağıtacağız ve elbette iyilik ve barış için çalışanlardan olacağız.” Lütfundan kendilerine verdiği zaman ise o lütfa cimrilik ederek yüz çevirmiş bir halde dönüp gittiler. Nihayet, Allah, kendisine verdikleri söze ters düştüklerinden, yalana sapıp durduklarından, huzuruna çıkacakları güne kadar onların kalplerine ikiyüzlülük yerleştirdi.
Tevbe 75-77
Kuran, ikiyüzlülere karşı nasıl bir tavır takınmamız gerektiğinin de cevabını veriyor:
İnkarcılara ve ikiyüzlülere uyma, eziyetlerine aldırma ve Allah’a güven; koruyucu olarak Allah yeter.
Ahzab 48
 
Ey peygamber, kafirler ve ikiyüzlülerle mücadele et ve onlara karşı güçlü ve sert ol. Varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası!
Tevbe 73
 
Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran! Varacakları yer cehennemdir onların. Ne kötü dönüş yeridir o!
Tahrim 9
 
Ey peygamber, Allah’tan kork; inkarcılara ve ikiyüzlülere uyma. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ahzab 1
Ve ikiyüzlülerin sonu:
Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara; ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara da azap etsin. Kötü olaylar, kendi başlarına gelsin. Allah, onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Orası da ne kötü bir yerdir!
Fetih 6
 
Allah, erkek münafıklara da kadın münafıklara da küfre sapanlara da içinde sürekli kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O yeter onlara. Allah lanet etmiştir onlara. Sonu gelmez bir azap var onlar için.
Tevbe 68
 
…Hiç kuşkusuz Allah, münafıklarla kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.
Nisa 140
 
Şu da bir gerçek ki ikiyüzlüler, ateşin en alt katındadırlar. Onlar için bir yardımcı asla bulamayacaksın.
Nisa 145
 
O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlar, iman edenlere şöyle derler: “Bize bakın da ışığınızdan bir parça alalım.” Şöyle denir onlara: “Arkanıza dönün de bir ışık arayın.” Nihayet aralarına kapısı olan bir sur çekilir. İçinde rahmet vardır onun. Dış tarafı ise azap.
“Biz sizinle birlikte değil miydik?” diye onlara seslenirler. “Evet,” derler, “Ancak siz kendinizi kandırdınız, beklediniz, kuşkular beslediniz ve Allah’ın kararı gelinceye kadar kuruntularla oyalandınız. Kandırıcı, sizi Allah hakkında yanılttı.
Bugün ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye kabul edilmez. Yeriniz cehennemdir; mevlanız odur. Ne kötü bir duraktır.
Hadid 13-15
Başta Allah olmak üzere, kimseye ikiyüzlü davranmayan kulların çoğalması dileği ile…

http://evirgenorhan.blogspot.com/


About the Author
Author

evirgenorhan

Leave a reply

Name (required)

Website