Yaptıkları Boşa Çıkacak Olanlar ve Ahirette Nasibi Olmayanlar Kimler?

Yüce Allah, Kuran’da, dünyada yaptıkları ne iş varsa hepsinin boşa çıkacağı ve ahiretten nasip vermeyeceği birtakım insanlardan söz eder. İçimizi ürperten bu ağır cezayı yüklenecek insanların kimler olduklarına bir bakalım. Acaba sadece Allah’ı inkar edenler ve O’na ortak koşanlar mıymış bunlar?

En başta elbette Allah’a ortak koşanlar var:

Andolsun, sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: Eğer şirke saparsan amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun.
Zümer 65

Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı dilediği kişi için affeder. Allah’a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir.
Nisa 48

 

 

Allah’ı inkar edenler, Allah’ın ayetlerini, ahireti inkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar:

 

De ki, “İş yapanların en kötüsünün kim olduğunu size bildireyim mi?”
“Onlar, iyi iş yaptıklarını zannettikleri halde dünyadaki çabaları boşa çıkanlardır.”
Onlar, Rab’lerinin ayetlerini ve O’nunla karşılaşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa çıkar ve diriliş gününde de onlar için bir değer biçmeyiz.
Kehf 103-105

Küfre saplanıp Allah’ın yolundan alıkoyanların yapıp ettiklerini O, boşa çıkarmıştır.
Muhammed 1

İnkar edenler ise yıkımı haketmişlerdir; onların işlerini boşa çıkarmıştır. Çünkü onlar Allah’ın indirdiğini beğenmediler. Allah da onların tüm amellerini boşa çıkarmıştır.
Muhammed 8-9

Olacak olan budur! Çünkü onlar, Allah’ı öfkelendiren şeylerin peşine düştüler, O’nun hoşnutluğundan tiksindiler; sonunda Allah bütün amellerini boşa çıkardı.
Muhammed 28

…Kim inanmayı kabul etmezse tüm yaptıkları boşa çıkmıştır ve o, ahirette de kaybedenlerdendir.
Maide 5

İnkarcılıkta yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap var.
Ali İmran 176

Ayetlerimizi ve ahirete varılacağını yalan sayanların tüm yaptıkları boşa gitmiştir. Bulacakları karşılık, yapıp ürettiklerinden başkası olmayacaktır.
Araf 147

 

 

İkiyüzlüler, Allah yolunda savaşmaktan kaçanlar:

 

Allah, içinizden hem tembellik edip hem de başkalarını geri bırakanları ve kardeşlerine, “Hadi bize gelin!” diyenleri biliyor. Zaten onlar savaşa çok az gelirler.
Size karşı cimrilik ederler. Korku geldiğinde onları sana bakar halde görürsün. Korku gittiğinde ise hayra karşı kıskançlık yüzünden sizi keskin dillerle yaralarlar. Ölümden üzerine baygınlık çökmüş biri gibidirler. Bunlar iman etmemişlerdir. Bu yüzden de Allah, amellerini boşa çıkarmıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır.
Ahzab 18-19

Allah, erkek münafıklara da kadın münafıklara da küfre sapanlara da içinde sürekli kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O yeter onlara. Allah lanet etmiştir onlara. Sonu gelmez bir azap var onlar için.
Tıpkı sizden öncekiler gibi. Onlar kuvvetçe sizden daha zorlu, mallar ve çocuklar bakımından daha zengindiler. Kendi nasipleriyle zevk sürdüler. Siz de kendi payınıza düşenle zevk sürdünüz. Tıpkı sizden öncekilerin kendi nasipleriyle zevklendikleri gibi. Tıpkı onların dalıp gittiği gibi siz de dalıp gittiniz. İşte böylelerinin amelleri dünyada da âhirette de boşa çıkmıştır. İşte böyleleri hüsrana batmıştır.
Tevbe 68-69

 

 

Allah’ın ayetlerini inkâr edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar:

 

Allah’ın ayetlerini inkâr edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı müjdele. Çalışıp ürettikleri hem dünyada hem de âhirette boşa çıkmıştır. Hiçbir yardımcıları da yoktur onların.
Ali İmran 21-22

 

 

Büyü satın alanlar:

 

Süleyman’ın otoritesi hakkında şeytanların anlattığına uydular. Oysa Süleyman inkar etmedi; halka büyücülüğü ve Babil’de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirileni öğreten şeytanlar inkar etmişti. Bu ikisi: “Bu bir sınavdır, (bu bilgiyi kötüye kullanıp) nankör olmayın!,” demedikçe kimseye onu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden öğrendiklerini, koca ile karısının arasını açmak için kullandılar. Oysa Allah’ın izni olmadan onlar hiç kimseye bir zarar veremezdi. Kendilerine yarar vereni değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu satın alanın âhirette hiçbir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir. Keşke kendilerini ne kötü şey karşılığında sattıklarını bilselerdi!
Bakara 102

 

 

Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini basit bir bedel karşılığı satanlar:


Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini basit bir bedel karşılığı satanlar var ya, işte onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur.Allah onlarla konuşmayacaktır, kıyamet günü onlara bakmayacaktır, onları temizleyip arıtmayacaktır.Onlar için korkunç bir azap vardır.
Ali İmran 77

 

 

Sadece dünyayı gözetip, dünyayı isteyenler:


…İnsanlardan bazısı şöyle der: “Ey Rabbimiz, bize dünyada ver!” Böylesi için âhirette bir nasip yoktur.
Bakara 200

Âhiret ekini isteyenin o ekinini artırırız; dünya ekini isteyene de ondan veririz. Ama böylesi için âhirette bir nasip yoktur. Şura 20

 

 

Dininden dönüp inkarcı olarak ölenler:


…Sizden kim dininden döner ve inkarcı olarak ölürse, tüm yaptıkları dünyada ve ahirette boşa çıkar. Onlar ateş halkıdır ve orada sürekli kalıcıdır.
Bakara 217

 

http://evirgenorhan.blogspot.com/


About the Author
Author

evirgenorhan

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website