Kesin Delil Olmayanı Allah’a Ortak Koşmak …

Allah ‘ın Kuran’da biz kullarına bildirdiği tüm kıssalar , Peygamberlerin yaşadığı olaylar öğüt almamız , üzerinde düşünmemiz , kendi hayatımızda toplumumuzda ‘ benzer ‘ durumları görmemiz ve ayetlerini tüm yaşantımız boyunca kılavuz edinmemiz içindir.
Peygamberler toplumlarını uyarmak için geldiklerinde Allah ‘ ın dinine karşı hemen hemen aynı küfürlerle karşılaşmışlardır.Örneğin bunlardan biri , atalarından gördükleriyle dini inanç sistemi oluşturmak , başka biri de ” kesin delil olmayan şeyleri ” Allah ‘ a ortak koşmaktır . Aynı bugün de olduğu üzere.
Günümüzde eski atalarımızdan kalma bariz bir şekilde Allah ‘ın kelamı Kuran ile ( Peygamberin taşıdığı mesaj ile ) çelişen inanışları ” İslammış ” gibi savunanlar var . Sebep olarak öne sürdükleri ; senelerdir ” öyle inanılıyor / öyle yapılıyor ” oluşu , ” Çok güvenilir ( Çünkü Peygamberimizi gören sahabelerden ) Ebu bilmem ne ‘den öyle duymuşlar ” oluşu . Hatırlatalım ki Peygamberi gören herkes ” doğru yol ” üzere değildi. Tebliğ ortamı gereği Peygamberler pek çok müşrikle , küfre sapanla karşılaşmıştır.
Öncelikle Kuran ‘ dan anlıyoruz ki ; Allah , çok sevdiğimiz Peygamberimiz Muhammed ‘ e Kuran ‘ dan başka ek bir dini kaynak , tebliğde bulunabileceği ayrı bir vahiy indirmemiştir.
” Onlara bir ayet getirmediğinde , ” Onu da şuradan buradan derleseydin ya ! ” diye konuşurlar . De ki , ” Ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum . Bu , Rabbinizden gelen gönül gözleridir , doğruya kılavuzdur , iman eden bir toplum için rahmettir . ”
( Araf , 203 )
Ayetin özellikle ilk cümlesine dikkat ! Peygamberimize ayet gelmediğinde ( Allah Kuran ‘dan iletmesi için ayet bildirmediğinde ) toplum Peygamberimizden dini kaynak edinmek için cümleler istiyor.
Bu ayetten açıkça anlıyoruz ki Peygamberimiz yalnızca Kuran ayetlerinin tebliğini yapıyor ve dediği gibi sadece vahyedilene yani yalnızca Kuran ayetlerine uyuyor.
Yazımın başında söylediğim gibi ; Peygamberler , hakkında hiçbir kanıt bulunmayan delilsiz boş inanışlara karşı mücadele etmişler.
İbrahim Peygamberimiz gibi.
” Hem siz , hakkında size hiçbir kanıt indirmediği şeyleri Allah ‘ a ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da ben , ortak tuttuğunuz şeylerden nasıl korkarım ! ”
( ENAM 81 )

Hud Peygamberimizde haklarında hiçbir delilin olmadığı başkalarından gelen duyumlar ve ataların uygulamalarıyla mücadele etmiştir.
” Haklarında Allah ‘ ın hiçbir kanıt indirmediği , sadece atalarınızın ve sizin uydurduğunuz bir takım isimler hakkında mı benimle çekişiyorsunuz ? ”
( Araf 71 )

Allah ; Kuran ‘ da her şeyi açıkladığı bir kitap indirdiğini , Kuran ‘ dan başka bir söze ( Kuran ‘ dan başka bir hadise ) ihtiyacımız olmadığını söylemiştir .Dolayısıyla bizi Kuran ‘dan başka bir kaynağa , dini öğretecek başka bir söz yığınına sevk etmemiştir . ( İlgili ayetler : Nahl/89 , Casiye 6-7 , Mürselat – 50 )
Üstelik Allah Kuran ‘ da biz kullarına haklarında delil indirmediği şeyleri O ‘nun dinine ortak koşmamızı haram kılmıştır .Bunu da Araf suresi 33.ayetten anlıyoruz:
De ki : ” Rabbim , ancak şunları haram kıldı : ” İğrençlikleri – görünenini , gizli olanını – günahı , haksız yere saldırmayı , HAKKINDA HİÇBİR KANIT İNDİRMEDİĞİ ŞEYİ ALLAH ‘ A ORTAK KOŞMAYI , bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi ”
( Araf , 33 )

Lakin , Allah ‘ ın kelamıyla insanlara tebliğde bulunduğumuzda ; atalarından öğrendiklerini , Kuran dışı kaynaklardan edindikleri dini inançları , Kuran ‘ da olmayan emirleri yani delilsizlikleri kılavuz edinenlerden benzer tepkileri alıyoruz : ” Sapık , beyinsiz , yalancı . ” Oysa eski toplumlarda da Allah ‘ ın delil olarak indirdikleriyle tebliğde bulunan Peygamberler de benzer tepkileri alıyordu.
Nuh ‘ a toplumunun kodamanları diyor ki:
” Vallahi biz seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz . ”
( Araf , 60 )
Hud ‘ a toplumunun inkarcı kodamanları diyor ki :
” Biz seni bir beyinsizliğe düşmüş görüyoruz ve kesinlikle yalancılardan olduğunu düşünüyoruz ”
( Araf , 66 )
Allah ‘ın eksiksiz ve her şeyi açıkladığını bildirdiği , Peygambere ” açıklamak bize düşer ” diyerek indirdiği Kuran ‘ ın tastamam oluşuna rivayetçi ecdadperest zihniyetten şöyle tepkiler alıyoruz :’
Ama bakın Kuran ‘ da şu dini uygulama anlatılmamış , demek ki bu rivayetlere , ilmihallere , hadislere ihtiyacımız var ! ”
Öncelikle Allah ” Her şeyi açıkladım ” dediyse – ki demiş – her şeyi açıklamıştır . ” Ama şu yok şu açıklanmamış ” demek Allah ‘ a Allah ‘ ın sözüne karşı gelmektir . ( Allah ben her şeyi açıkladım diyor birileri de hayır açıklanmamış her şey diyor öyle mi ! Allah ‘ın söylediğine tam zıt bir söz ! )
Bir diğer mantıksız yaklaşım da , Kuran ‘ da her hangi bir dini inanış yer almıyorsa dini öğrenmek için insanları başka kaynaklara sevk ederek Kuran ‘ ın eksik olduğunu öne sürüyor olmak . Halbuki Kuran ‘ da olmayan bir şeyi Kuran ‘ da bulamayınca , Kuran eksik olmuyor ! Bu Allah ‘ ın indirmediği , insanlara getirmediği , Peygamberimizin taşımadığı bir mesaj demek (Araf 203 ü hatırlayın Peygamberimiz yalnızca Kuran ayetlerini tebliğ ediyordu ) . Kuran ‘da olmayan , Kuran ‘ da hiç bahsedilmeyen bir yığın binlerce ciltlik ” dini inanış, hurafe ” uydurmak pekala mümkün.
Yalnızca Allah ‘ ın kitabı Kuran ‘ ı kılavuz edinen biri hangi delilsizliği Allah ‘ a ortak koşabilir?
Öyleyse düşünelim , Allah ‘ ın dinine neyi ortak koşuyoruz ? Allah ‘ ın dininin kılavuzu Allah kelamı Kuran ayetlerini mi ? Yoksa Ebu Bilmem Ne ‘ leri , şeyhleri , hocaları , Allah ‘ ın eksiksiz dediği kitabına ek yapılmaya çalışılan iftiraları mı?
Gün olur, her ümmet için kendi aleyhlerine kendi içlerinden bir tanık çıkarırız. Seni de şu insanlar hakkında tanık olarak getireceğiz. Sana bu Kitap’ı indirdik ki HER ŞEY İÇİN AYRINTILI AÇIKLAYICI, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara da bir müjde olsun.
NAHL 89
İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyle iken Allah’tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar?!
Casiye 6

Artık bundan ( Kuran ‘dan ) sonra hangi hadise/söze iman edecekler?
Mürselat 50

Allah indirdiği kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor . O halde biz de Kuran ‘ a tam manasıyla güvenelim:
” Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. ”
( Enam , 38 )

Haklarında delil olmayan , Allah ‘ ın Kuran ‘ da yönlendirmediği başka sözlerin peşinden delil diye gitmeyelim . Unutmayalım ; Kuran , Rabb ‘in gönderdiği kesin delildir:
” Ey insanlar! Size Rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, her şeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik. ”
( Nisa , 174 )

http://evrendepinar.blogspot.com/
Twitter :  @EvrendeP

About the Author
Author

Pinar_Evrende

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website