Kuran’ın Çağrısı…

 

Müslümanlar olarak dini konularda yeterince özveride bulunmuyoruz.Kendimiz aklımızı çalıştırıp , gerçeği aramak yerine ; gözümüze güvenilir gelen hocaların ağzından çıkan sözleri ” nasıl olsa din hocası elbette okumuş öğrenmiş , İslam’ın doğrularını elbet biliyor ” diyip dini hüküm olarak kabul ediyoruz . Oysa Kuran hiçbir şekilde Resullerden başka bir insana statü vermemiş , din adamlarından Kuran ‘ ı öğrenme anlayışına itmemiştir . Hatta tam tersi olarak geçmişte olduğu gibi şimdinin din adamı diye dolaşan şahıslarına da eleştiriler içerir . Bu yazdıklarıma dair Kuran ‘da bizlere ışık tutan pek çok ayet var . Garip bir algı olarak bilincimizde yatan ya da böyleymiş gibi davranmamıza rağmen , Kuran ; sadece bir kaç din adamının çalışmasına ya da alim denilen insanların aklına hitap edip onlardan bizlere anlatılmak üzere gelen bir Kitap değildir . Kuran bizzat ” Şahsı / Muhatabını ” etiket ayırt etmeksizin ” tüm insanları ” hedef alır . Kuran ‘ ın çağrısı verdiği mesajlar üzerine akıl çalıştırmak ve bunları hayatımıza uygulamamızdır . Bu çağrıya cevap veren insan sayısı ise çok azdır . Allah ‘ a küfür dolu bir insan , Kuran ayetlerine karşı sağırlaştırılmıştır . Bu sağırlaştırılma haksız yere değil , kişi küfre sapmamışken değil ; kişinin vicdanının hastalıklı ilerleyişi , küfre sapışı , kendine zulmedişi sonucu olur . Her şey Allah ‘ın dilemesi ile olur bu gerçek kimilerinin hoşuna gitmeyip ” ne yani bize de dilese biz de müslüman oluruz dilemiyor olmuyoruz bunda benim suçum ne ” gibi yine cevaplarının Kuran ‘da yer aldığı karşı çıkışlarda bulunsalar da ; unutulmamalıdır : Allah hiçbir şeyi haksız ve adaletsiz yapmayacağı gibi mesajlarını anlamak üzerine verdiği göz aydınlığını ve bilgeliği de rastgele dağıtmaz , hikmetiyle bahşeder . İçinde hayır olanın gönlünü İslam ‘ a açar . Bu açılıştan sonra Allah yolunda çalışma gayreti ya da nankörlük kişiye kalmıştır . Kuran ‘ da helak edilen ya da küfür içerisine terk edilen insanlar hakkında ” Neden – Sonuç ” cevapları vardır . Biz anlarız ki Allah zulmedici bir şekilde kimseyi öylesine dibe itmez , kimseyi de öylesine inkarın içinde bırakmaz . İnsanlara düşen hidayet sahibi olmak için ” kendini düzeltmeye gayret etmektir ” .

Kalbinde hayır taşıyanı ise iyiye ve güzele gitmesi için iman sahibi yapar .

” Allah , iyiye ve güzele götürmek istediğinin göğsünü İslam ‘ a açar . Saptırmak dilediğinin de göğsünü öylesine daraltıp tıkar ki , o , göğe yükseliyormuş gibi olur . ”
( Enam ,125 )

Enfal suresi 23. ayette inkarcı zihniyete Allah ‘ın Kuran ‘ ı işittirseydim bile yüz çevirirlerdi dediğini görüyoruz.

” Allah kendilerinde bir hayır olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi .Onlara işittirseydi bile mutlaka yüz çevirip , döner giderlerdi . ”
( Enfal , 23 )

”Sonunda,verdikleri misakı bozdukları için onları lanetledik de kalplerini kaskatı yaptık”
( Maide ,13 )

Örneğin , Bu ayetten de okuduğumuz üzere ,Rabbimiz bir kötülüğün karşılığı olarak dilediklerinin kalplerini kaskatı yapıyor . Kalpler ise Allah ‘ ın sözleriyle yumuşar . Akıl gerçeklik için çalışmaya başlar .  Öyleyse bizler Kuran ‘ ın çağrısına bakalım .Çünkü Kuran , kendisinden öğüt almak için tüm insanlara sesleniyor . Kendisi üzerine düşünmek için hepimizi çağırıyor . Hiçbir unvan ayırt etmeden .

” Yemin olsun ki , biz onu bir ibret ve işaret olarak arkaya bıraktık.Yok mu araştırıp öğüt alacak ? ”
( Kamer , 15 )

Bakın defalarca aynı ifadeyi Kamer Suresinde okuyoruz . Elbette Rabbimiz sözlerinin tekrarını boş yere yazmadı , iyice kafamıza yerleşsin öyle ise : ;

” Yemin olsun ki , biz , Kuran ‘ ı , öğüt ve ibret için kolaylaştırdık . Fakat düşünen mi var ? ”
( Kamer , 17 , 22 , 32 , 40 )

Kuran ‘ ın mesajının insanlar tarafından anlaşılamayacağını , zor bir kitap olduğunu iddia edenlere ise Rabbimiz ne de güzel cevap vermiş ” kolaylaştırdık ” diye . Rabbimizin bu sözünün tersini söyleyen mi var yoksa ?  Eskiden liselerde çalışan bir din öğretmeninden şöyle bir cümle duymuştum : ” Kuranı okumak farz değil , sen namaz kılmana bak ” Bu anlayış yüzünden secdeye varan ama Kuran ‘ ı tanımayan Kuran ‘ın mesajlarından bihaber yığınlar oluşturuluyor . Kuran ‘ı okumanın şart olmadığına dair söylenen bu söz öylesine hatalı ki . Çünkü Rabbimiz , kitabını okumamızı söylüyor .

” Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku . ”
( Kehf , 27 )

” Kitap’tan sana vahyedileni oku ! ”
( Ankebut , 45 )

Öğrencilik hayatı yaşayanlara baktığımızda görüyoruz ki hangi sınavla karşı karşıyalar ise o sınavın kitabına çalışıyorlar çünkü o kitaptan sorumlu tutuyorlar sınavda . Bizim de hayat sınavımızın kitabı Kuran . Bizler de Rabbimiz tarafından Kuran ‘ dan sorumlu tutuluyoruz . Lakin ders kitaplarını sorumlulukla tarayan bizler en büyük sınavın kitabından bihaber kaçıyoruz . Üstelik okuması da , yaşaması da , hayata geçirilmesi de çok keyifli olan bir kitap .

” Gerçek şu: Bu Kur’an sana ve toplumuna elbetteki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız. ”
( Zühruf , 44 )

İnsan Rabbinin ne dediğini duymak istemez mi ? İnsan Rabbinin bizzat kendi sözünden öğrenmek yerine önce hocalardan vaaz dinlemeyi tercih eder mi ? Gerçekten Kuran ‘ a sadık Kuran ‘ a bağlı kalarak dini hükümler söylediklerine gerçekten emin miyiz ki !? Nedir bu güven !? Rabbimiz buyurdu diyip bir yığın sözler yazıyorlar televizyon alt yazılarında , hutbelerde . Gerçekten Kuran ‘da söylenen bir söz mü bu yoksa birilerinden rivayeten aktarılan bir cümle mi ? Dört halife döneminde rivayeten 500 civarı olduğu söylenilen ve halifelerin hadislere karşı sert tutumlarının da içlerinde anlatıldığı bu rivayetlerin ciltler halini alması da nedir ? Çok ama çok sevdiğimiz Peygamberimiz’in vefatından sonra tahmini aradan geçen 250 küsur yıl içinde yaşamış yüzlerce insana ,2 rekat+ilhamla gerçek sözleri ayırdığını iddia eden adama – oysa bir insan ömrünün ayırmaya güç yetiremeyeceği kadar çok sayıda rivayetten bahsediyoruz – , Kuran ‘ ın manasının anlatılmadığı fakültelerden mezun adamlara mı bu has , sağlam güven ! Önce Kuran ‘ a tenezzül etmeden Önce NEYE tenezzül ediyoruz !? Madem bu kadar rivayetlere güveniyorsunuz şu rivayete neden uymazsınız ! Hem de güvenilir dediğiniz kaynaklarda mevcut :  Benden (bir şey) yazmayınız. Kim benden Kur’an’dan başka bir şey yazdı ise onu imha etsin. Müslim 4 / 2298

Allah kitabında haramları helalleri ayrıntılı olarak açıkladığını bildiriyor . Birçok şahsın ise bunun dışında halkı şaşırttığını da bildiriyor . Allah ‘ ın ayrıntılı olarak Kuran ayetlerinde yazdığı haramlardan haberimiz var mı ? Bizler , Kuran ‘ı bir kenara bırakmışız ; alışmışız haramları helalleri şeytan ayetlerinden taramaya (!)

” Zorda kalışınız dışında üzerinize haram kıldığı şeyleri bizzat kendisi size ayrıntılı olarak açıklamıştır . Birçokları ilimsiz bir biçimde kendi keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar . ”
( Enam , 119 )

Kuran ‘ a , Allah ‘ ın kelamına tam manasıyla güvenelim . İhtiyaç duyduğumuz tüm dini bilgilerin , Kuran ‘ da eksiksiz bir biçimde verildiğini kabul edelim .  Kuran ‘ a ek dini ilavelerin hiçbir başka kitaptan , rivayetten , sözden yapılamayacağını anlayalım . Kuran ‘ da yer almayan dini bir hükmün fazlalık olduğunu , zaten Kuran ‘ da yer almıyorsa da hüküm teşkil etmediğini de kavrayalım . Kuran ‘ da hiçbir eksik hükmün yer almadığını , yer almayan bir hükmün ”İslamdandır”demenin zalim bir zihniyete yaraşır olduğunu anlayalım .  Rabbimiz buyuruyor ki :

” Biz bu kitapta , herhangi bir şeyi gereğinden fazla yapmadık / gereğinden eksik bırakmadık .”
( Enam , 38 )

Unutmayalım , Kuran büyülü harflerin sıralaması değil . Anlamını bilmeden okuyuşuyla bizde parıltılar meydana getirecek , hayatımızı bu şekilde yola sokacak bir kitapta değil . Kuran ; manasıyla kalplere işleyen , her insanın aklına hitap eden , üzerinde ” anlamını bilerek ” düşünmeye sevk eden ve kişiyi ” bilinçli/şuurlu bir erdemle ” hidayetli ” inşa eden bir kitap .  Bil ki : Kuran’ı kapı üstlerine boynuna asıp,fanila içlerine cüzdanına iliştirerek değil ; kalbine aklına yerleştirerek , hayatına geçirerek korunursun…

 

http://evrendepinar.blogspot.com/

 

Twitter : @EvrendeP


About the Author
Author

Pinar_Evrende

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website