Geçici Sıkıntılar ve Geçici Dünya…

 

Hepimiz yaşantımız boyunca türlü sıkıntılarla karşılaşıyoruz . Kimimiz zorlu bir hastalık geçiriyor , kimimiz bir yakınını kaybediyor , kimimiz maddi yetersizlikler , kaygılar içerisinde . Kimimiz aşağılık muamelelere maruz kalmakta , kimimiz sabırla en yakınımızın zorlu günlerini paylaşıp ona destek olmakta , kimi tehdit edilmekte , kimi sağlıksız koşullar içerisinde hayatlarını sürdürmekte . Kime sorsak bir derdi , bir sıkıntısı , bir şikayeti var. Hayatın tüm bu zorlu koşulları karşısında Mümin ‘ in tavrı nasıldır ?

Öncelikle tüm bu zorlukların karşısında en dayanıklı , en ümitli , en güçlü , en sapasağlam durması gereken kişi Mümin ‘dir. Çünkü Mümin , hayatın ardındaki sırrı çözmüş kişidir . Gelip geçici dünyanın gelip geçici dertlerinin bir gün boynundan çıkarılıp kenara koyulacağını , Rabb ‘ ine kavuşacağını bilir . Rabb ‘ inden bağışlanmayı , derdin ve kederin olmadığı sonsuz hayatı ümitle bekler . Hayatın amacını bulmuştur . Bu amaç uğruna , tüm bu gelip geçici hayatını adamıştır .

Mümin ‘ in zorluklarla karşılaştığında aklından çıkarmaması gereken dünyanın gelip geçici oluşu , zaten bu dünyanın zorluklarla dolu iğreti bir imtihan dünyası olduğudur .

” Yemin olsun ki , mallarınızdan da canlarınızdan da imtihan edileceksiniz ”
( Ali İmran , 186 )

” Başıma ne diye bunları verdin ? Bana bunları ne diye uygun gördün Allah ‘ ım ” gibi sözler dünyanın imtihan dünyası oluşunu kavrayamayan insana ait olabilir .

Bu dünya bizim için yalnızca bir uğrak yeri .Nimetlenmenin yanında ; sıkıntıların , uğraşların olduğu kısacık bir konaklama.

Ardımıza dönüp baktığımızda da zamanın su gibi akıp gittiğini görüyoruz . Burada Rabb ‘imizin konuğuyuz. İçtiğimiz sudan , yattığımız yatağa , açtığımız ışığa , dinlediğimiz müziğe dek gelip geçici bu misafirhanede konaklıyoruz . Dirildiğimizde şu yaşadığımız dünya hayatı bize kısacık gelecek . Bir rüya gibi . Diriliş gününde insanlara bu hayat ne kadar sürmüş gibi geliyor , bakın :

Derler : ” Bir gün yahut günün bir kısmı kadar . Sayanlara sor . ”
( Müminun – 113 )

Şu kadar kısacık bir dünyada , karşılaştığımız sıkıntılar yüzünden bize verilen sürenin geri kalanını mahvetmeye değer mi ? Üstelik ne yaşarsak yaşayalım eninde sonunda dönüşümüz Rabbimize iken .

” Kuşkusuz dönüş Rabb ‘ inedir ”
( Alak – 8 )


Bu güzel ayet ölüm , hastalık gibi tam da hayatın içinden zorluklara nasıl da şifa getiriyor … Dönüş zaten Allah ‘ a ! Ne yaparsak yapalım , herkesin ! Mümin kederinde şu güzel ayeti sık sık hatırlamalı :

Onlara bir ıstırap gelip çattığında şöyle derler : ” Biz Allah içiniz ve sonunda O ‘ na dönüp gideceğiz ”
( Bakara , 156 )


Bu dünyada ilelebet çakılıp kalmayacağız . Bu dünyanın sıkıntılarını da ilelebet taşımayacağız . Lakin bu dünyada Allah ‘ a boyun eğmek yerine , sıkıntılara boyun eğip Allah ‘ a isyan eden kişiyi çok zorlu bir yurt bekliyor . Sıkıntılara rağmen Allah ‘ a dayanmaya devam edenleri , sabrederek güzel işler üretmeye çalışanları , sakınanları , Allah ‘ ın öğütlerini gözetenleri ise gerçek hayatları olan sonsuz mutluluk diyarı bekliyor .

” Bu dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir . Ahiret yurdu ise gerçek hayattır . Bir bilebilselerdi ! ”
( Ankebut , 64 )

” Ey insanlar ! Hiç şüphesiz Allah ‘ ın vaadi gerçektir . O halde dünya hayatı sizi aldatmasın . ”
( Fatır , 5 )

Bu hayatın perdesi sıkıntılarımızla birlikte kapanacak ve bizler Rabbimizin huzurunda geri dönüşü olmayan sonsuz bir gerçeğe uyanacağız . Unutmayalım , her derdimize şifa Kuran ‘ da mevcut . Örneğin , geçim derdi içerisinde olan kardeşlerimiz ısrarla Allah ‘ a dayanmalı , onun yolunda işleyişlerini sürdürmeli . Çünkü , Takva sahipleri darlıkta da bollukta da Rabb ‘ leri için yaşar .

” Onlar bollukta da , darlıkta da Allah yolunda harcarlar ”
( Ali Imran , 134 )

Üstelik Allah sakınanları çıkış yolu ve rızıklanma ile müjdeliyor :

” Kim Allah ‘ dan sakınırsa , Allah ona bir çıkış yolu nasip eder . Ve onu hiç beklemediği yönden rızıklandırır ”
( Talak 2 , 3 )

Bir zulüm gördüğümüzde Rabb ‘ imize dayanmalıyız sabırla :

” Sakın, Allah’ı, zalimlerin yapmakta olduğundan habersiz sanma. O, onları, gözlerin korkudan donup kalacağı bir güne erteliyor, hepsi bu… ”
(Ibrahim , 42)


Elbette çetin zorluklara karşı sabretmek , öyle kolay bir iş olmasa gerek . Bu sağlam bir iman , Allah sevgisi , Takva gerektirir .

” Sabreder, takvaya sarılırsanız işte bu, iş ve oluşların en zorlularındandır. ”
( Ali İmran , 186 )

Bu zorlu imtihanlara rağmen Mümin ‘ e Rabb ‘ inin merhametinden ümit kesmek yakışmaz . Bu sapıtmışların işidir .Allah ; merhametli , şefkatli , bağışlayıcı , cömert , ikram sahibidir . O ‘ nu dost edinen kulunu Rabb ‘ imiz de dost ediniyor .

Dedi ki : ” Sapıtmışlardan başka Rabbinin merhametinden kim ümit keser ? ”
( Hicr , 56 )

Her şeye rağmen , Mümin için şükredecek bir şeyler muhakkak var . En önemlisi hala Allah yolundaysak , imanlıysak , kendimizi Allah ‘ a adadıysak . Şu dünyada Rabbin bir kuluna vereceği en büyük armağan İman ‘ dır !

Dertleri hayatın merkezine getirip isyan sebebi yapacağımıza gönlümüzü İslam ‘ a açan Rabbimize şükretmeliyiz . Hidayetimizi daha da arttırması için sığınmalıyız . Dertleri sıkıntıları Takva yolunda karşılamalıyız .

” İnanır ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin ? Allah şükrün karşılığını verendir , bilendir ”
( Nisa , 147 )

İllaki tüm lütufları bu dünyada beklemekte gaflet olur . Bu dünya hiçbir zaman insan için sırf nimetlenme , keyiflenme yeri değil . Buradan , layıkıyla Rabbine kul olmaya çalışanlar faydalanır .

Hiçbir zaman sıkıntısız , zayıflıktan sıyrılmış olamayacağız burada . Gün geliyor yorgun düşüyoruz, bıkıyoruz , başımız ağrıyor , tükenmiş bir halde bitap düşüyoruz . Halimiz kalmıyor neredeyse adım atmaya , usanıyoruz . Tam da bu tükenmişliğin , bıkkınlığın , yılgınlığın , usanmışlığın içinde Cennet ile müjdeliyor Rabbimiz . Dünyalık usançlarımıza merhem oluyor .

‘ O ki lütfuyla bizi durulacak yurda yerleştirdi . Orada ne bir yorulma ne de bir bıkkınlık duyarız ”
( Fatır , 35 )


” Gidilecek en güzel yer Allahın katındadır ”
( Ali İmran , 14 )

Sıkıntılara karşı sabredip Allah yolunda gidenlere hep müjde var !

” Andolsun ki sizi korku , açlık , mallardan , canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz . Sabredenlere müjde ver . ”
( Bakara , 155 )

” Sabredenlerin ödüllerini yaptıklarının en güzeliyle muhakkak vereceğiz ”
( Nahl , 96 )


Acılarından isyan etme. Dayan Rabb’ine. Yarın ölecek olsan, bugünün hangi mühimi kalır geriye?

Unutmayalım sabrederken de Allah bizimle :

‘ Şüphesiz Allah , sabredenlerle beraberdir ”
( Bakara , 153 )

Blog adresim :

http://evrendepinar.blogspot.com/

Twitter : @EvrendeP


About the Author
Author

Pinar_Evrende

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website