Kadın Erkeğin Kaburgasından mı Yaratıldı?

 

Halk arasında Kuran’da geçmeyen Kuran’ın getirdiği mantığa, mesaja aykırı bir sürü inanış var. Vahim olan şu ki bu inanışlar ”İslam” adı altında insanlar arasında yayılıyor. Allah’ın dininde olmayan, Allah’a ve dinine iftira atmaya varan bu cehalet, insanlar arasında hüküm sürmüş. Rabbimizse yol göstericiliğiyle kuluna ”Kuran ile hükmet” çağrısı yapıyor.

 

Toplumumuz arasında Kuran’da hiç yer almayan şöyle bir inanış mevcut: “Kadın erkeğin kaburgasından yaratılmıştır”. Elbette Yaratıcı olan Allah, her türlü yaratmayı bilir ve istediği şekilde istediğini, istediği oluşu vesile ederek yaratabilir.

 

Kadını akıl yoksunu, başında bir erkek olmadan kendi başına kendisi hakkında sağlıklı kararlar alamayacak, hayatta durabilmek için erkeğe muhtaç, bir nevi erkeğin üzerinde egemenlik kurabileceği bir varlık, erkeğin berisinden yaratılan daha değersiz bir canlı gibi gören zihniyet bu inancı benimsemiş ve hatta İslam ile alakası olmayan Kuran’a ters yaptırımlarda bulunurken bu inanışı pişirip kadının, toplumun önüne koyarak kendine bir nevi dayanak edinmiştir. Bu inanışı bazı din düşmanları kullanarak, kadın ve yaratıcısı Allah arasına mesafe koymaya çalışıyorlar. Kimileri ise daha Kuran’ın ne dediğinden bihaber halde pek çok konuda atıp tutabildikleri gibi ”Kuranda böyle yazıyor” diyip insanların kalbine soğukluk,vesvese,fitne koyuyorlar Allah’ın dinine iftira atmış oluyorlar.

Bu inanış bazı insanlara üstünlüğün takvada olduğunu unutturmada, erkeğin daha üstün yaratılan bir canlı olduğu gibi çok yanlış bir imajın akıllarda oluşturulmasında kullanılıyor.

 

Oysa Kadının Erkeğin kaburgasından yaratıldığına dair bir ifade geçmemektedir.

 

Nisa suresinin ilk ayetinde kadın ve erkek tüm insanların tek bir özden/tek bir canlıdan/tek bir ruhtan yaratılmış olduğu ondan eşinin vücuda getirildiği bildirilmektedir. Allah tüm insanları tek bir canlıdan (özden,ruhtan,nefisten) meydana getirdiğini ”Ey insanlar” diyerek hepimize bildiriyor .

 

 

”Ey İnsanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan eşini vücuda getiren ve o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının” (Nisa, 1)

 

 

Unutmayalım ki kadın ve erkek ne şekilde yaratılmış olursa olsun ancak takvalarıyla birbirinden daha üstün olabilir. Allah kullarına cinsiyetine göre değil, takvalarına göre değer vermektedir.

 

 

”Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye size milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanızdır.” (Hucurat, 13)


Hucurat suresi 13. ayet, Nisa Suresi 1. ayete paralel ve destekleyici olarak, Allah ‘ın biz insanları bir erkek ve bir dişiden yarattığı bildiriliyor, en seçkin olanımızın ise sakınılması gerekenlerden en çok sakınanın olduğu söyleniyor .

Blog adresim :

http://evrendepinar.blogspot.com/

Twitter : @EvrendePAbout the Author
Author

Pinar_Evrende

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website