Dini Kavramlar ve Anlam Daralması Üzerine – 1…

Din konusunun iyi anlaşılması konu ile ilgili kavramların gerçek anlamlarının ve ifade ettikleri manalarının tam anlamıyla ortaya konulması ile mümkündür. Fakat maalesef dini kavramlar günümüze gelinceye kadar alabildiğince anlam daralmasına uğramış adeta sağından solundan kırpılarak artık tanınmaz bir hale gelmiş, indirgenmiş ve pratikte neredeyse işe yaramaz bir duruma sokulmuştur. Bu yazımda bazı önemli dini kavramlar üzerinde durarak bu kavramların gerçekte neye (more…)

İnananlar, Neden Günah İşliyor?

”İnananlar”, neden günah işliyor? Din, Allah’ın; Nebi olan Elçilerine indirdiği Vahiy’dir. Bu Vahiy bize bildirilen ”Kitabullah’ın” içindedir. Eğer dinimizi buradan öğrenmeye ve yaşamaya çalışsaydık ”günah işleme” ihtimalimizi azaltacak, kendimizi sakındıracaktık. Fakat maalesef ”biz” dinimizi ”Kitabullah’tan” öğrenmek yerine, atalarımızdan, şeyhlerimizden, imamlarımızdan, hatta din tüccarlarından öğrenmeyi tercih ettik. Camilerde ”’Kur’an’daki din” yerine, ”Uydurulmuş olan din” anlatılmaktadır. (Bazılarını Tenzih ederim). Şu ayet, eğer (more…)