Dini Konularda Hoca Onayı İsteyenler…

Bizim halkımızın bir huyu var, kim din konusunda ”hoca” diye tescillenmişse ona din konusunda sorgusuz itaat edilir. Diyanet yakasına sahip olması, sakalı ve arapçası olması da bazıları için yeterlidir. Örneğin, mescitte uzun süre secdeye kapanırsın ”Bunu hangi hocadan öğrendin kızım?” diye sorarlar. ”Kuran’dan öğrendim” desen bu sözü ilk kez duyduklarından şaşırırlar.

Dini hocalardan mı, yoksa Kuran’dan mı öğrenelim peki? Kuran’a baktığımızda Kuran bu sorunun cevabını ”Kuran’dan öğrenin” diye cevaplıyor.

Hocalara baktığımızda her birinden ayrı ses çıkıyor! Hatta bakıyorsun birbirine düşmüşler. Ateistler(Allah’a inanmayanlar), ”hangisinin söylediği gerçek İslam?” diye soruyor.

Kuran’a baktığımızda Allah’ın İslam’ı anlatsın diye her hangi bir dini sınıf koymadığını görürüz. İnsanlar arasında tek bir özel zümre vardır o da Peygamberlik. Allah Kuran üzerinde her müminin kendi çabasıyla uzmanlaşmasını ve Kuran ile alakadar olmasını ister. Din hocalarını övmek yerine, tam tersine din adamlarının çoğunun bizler için tehlike olduğunu bildirir!

Ey İnananlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını haketmeden yerler ve Allah’ın yolundan saptırırlar.
(Tevbe-34)

Allah’ın bir emri de din konusunda bizden ücret isteyenlere uymamamızdır. Şuan ”din hocası” geçinenlerin çoğunun dini anlatmaktan para kazandığını görüyoruz. Halk ise bu hocaların peşine takılmış ne yazık ki.

Sizden her hangi bir ücret istemeyenlere uyun. Onlardır doğruyu ve güzeli bulanlar.
(Yasin-21)

Bu ayetten bahsettiğimizde bazılarının kalkıp dinden para kazanan hocalarını savunduklarını görüyorum. Ey ahali! Siz gaflette misiniz? Allah bunu kesinkes hoş görmemişken siz Allah’a kafa tutup dinden para kazanılmasını daha hangi gerekçeyle yüzsüzce savunursunuz? Ayet 2+2=4 kadar kesin bir hüküm koymuş. Ayet bu kadar açıkken siz nasıl olur da tersine savunmaya geçiyorsunuz? ”O zaman nasıl geçinecekler? Onlar da bir şekilde geçimlerini sağlamak zorunda” diye soruyorlar… Dinden para kazanmayanlar nasıl geçiniyorsa öyle geçinecekler. Dinden para kazanmakla geçinmeyecekler! Gidecek başka iş yapacaklar, dini ise yalnızca Allah rızası için hayır için anlatacaklar, bu kadar basit!

Bir de bizim ülkemizin derin bir yarası ”İlahiyat Fakülteleri” var ne yazık ki…Oralarda Kuran’ın manası mı öğretiliyor sanıyorsunuz da bu kadar çok İlahiyat mezunlarına güveniyorsunuz hem de Kuran dururken? ”Yerin göğün yaratılışı hakkında derince düşünün” diye emreden Kuran ayetlerine rağmen, Felsefe’i Bilim’i gereksiz gören gençler yetiştirilmeye çalışılıyor. Kuran’ın manasını anlayın diyen ayetlere rağmen Kuran’ın ne dediği anlaşılmadan sadece arapça nasıl seslendirildiğini öğrenen boş ”din hocaları” yetiştiriliyor! Bu okullarda, bu feci zihniyetteki hocalarda malesef Gerçek İslam’a hizmet etmiyor ne yazık ki!

Muhammed Peygamberimiz halka Kuran ayetleri ile gitmişti. Bugün baktığımızda müslümanım diyenlerin büyük bir çoğunluğu Kuran ayetlerinden habersiz!

Oysa bakın, Kuran’a göre Peygamberimiz ahirette neyden şikayet ediyor?

 

Resul de şöyle der: ”Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kuran’ı terk edilmiş/dışlanmış halde tuttular.”
(Furkan-30)


Bu yüzden bizler İslam’ı hocadan, şundan bundan duymakla değil; Kuran’ın kendisi üzerinde düşünerek araştırarak, yalnızca Kuran’ın bizzat kendisinden çalışmamızla öğrenilebileceğinin farkında olalım inşallah.

Blog Adresim: http://www.evrendepinar.blogspot.com/

Twitter Adresim: @EvrendeP

 


About the Author
Author

Pinar_Evrende

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website