Boş Konuşmaktan Vazgeçiremediklerimizden misiniz?

Boş Konuşmaktan Vazgeçiremediklerimizden misiniz?

Dünya hayatında defalarca ve defalarca boş konuşmalara, içinde olmak istemediğimiz muhabbetlere maruz kalıyoruz. Ana babamızdan, eşimizden, çocuğumuzdan, iş arkadaşımızdan, komşumuzdan, televizyondan, internetten, tanımadıklarımızdan… Hatta birçok zaman Allah’ın ayetlerini göz ardı edip, biz de onlara katılıyoruz ve onlara benziyoruz. Keşke Kuran ayetleri, Allah’ın önerileri akıllardan çıkmasa, boş boş gereksiz sohbetler son bulsa veya en azından müminler boş konuşmalardan ve boş konuşanlardan kendilerini alabilseler…

Onlar yalan yere şahitlik etmezler. Boş lakırdıya rastladıklarında onurlu bir şekilde geçip giderler.
Furkan Suresi, 72 

Boş yaşamayı ve haliyle boş konuşmayı yaşam gayesi edinmiş ve siz boş yaşayıp boş konuşmuyorsunuz diye sizi beğenmeyip eleştiren, kendilerine benzemenizi isteyen boş insanlarla dolu çevremiz. İnşallah Allah’ı dinler de, boş insanlara uymaz, boş konuşmalarına kanmaz ve ne boş konuşur ne de boş konuşana pas veririz.

Boş lakırdıyı duyduklarında, ondan yüz çevirir şöyle derler: “Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Selam olsun hepinize. Biz cahilleri önemsemeyiz.”
Kasas Suresi, 55 

Boş konuşmak bugüne kadar bize ne kazandırdı ki? İnsanlara güzeli, yararlı olanı söylemek varken, boş konuşmalarla hayatlar boşa çıkıyor ve bitiyor.

Onur ve yücelik isteyen bilsin ki, onur ve yüceliğin tümü Allah’a aittir. Güzel söz Allah’a yükselir. İyi amel de güzel sözü yüceltir. Kötülükleri planlayanlara şiddetli bir azap vardır. Bunların planları boşa çıkacaktır.
Fatır suresi, 10 

Tabi önce kendimiz gereksiz konuşma yapmayarak başlamalıyız işe. Yaptıklarımızın ve söylediklerimizin kayıt altında olduğunu düşünürsek belki daha dikkatli olabiliriz.

Sağında ve solunda oturmuş iki görevli, kayıt yapmaktadır. Bir söz sarfetmeye dursun, yanındaki gözcü hemen zaptediverir.
Kaf Suresi, 17-18 

Farklı farklı ayetlerde cennetten “boş sözün işitilmediği yer” diye bahsediliyor. Ne ilginç! Ne güzel! Allah, bu derdimizi de bildiği için defalarca bundan bahsetmiş. Hiç bahsetmeyebilirdi. Kuran, ihtiyaçlarımızı bilmeyen biri tarafından indirilmiş olsaydı, büyük ihtimalle içinde cennetle alakalı böyle bir vaat olmayacaktı.

Ne boş bir laf işitirler orada ne de günaha sokacak bir şey.
Vakıa Suresi, 25

Orada bir kadeh tokuştururlar ki, içinde ne bir boş laf var ne de günaha sokuş.
Tur suresi, 23 

Orada boş lakırdı değil, yalnızca “selam” işitirler. Orada kendilerinin sabah, akşam, rızıkları da hazırdır.
Meryem Suresi, 62 

Orada boş bir söz işitmez.
Ğaşiye Suresi, 11 

Dünyadaki boş, gereksiz insanlardan ve lakırdılarından yılmış durumdayız. Dünya boş insanlarla dolu oldukça bundan kurtuluşumuz yok. Boş konuşmalardan hoşlanmayan müminler için bu bir dert. Ama eğer inşallah sabreder ve Kuran’a uymayı başarabilirsek, hoşlanmadığımız boş sohbetlerin de boş ve kötü insanların da tümünü temelli geride bırakabiliriz.

Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.
Nebe Suresi, 35


About the Author
Author

Lavanta

Leave a reply

Name (required)

Website