Biraz Yanıp Çıkacak mıyız? Eninde Sonunda Herkes Cennetlik mi Olacak? Cennet Cehennem Sonsuz mu? Cehennemden Cennete Geçiş Var mı?

Biraz Yanıp Çıkacak mıyız? Eninde Sonunda Herkes Cennetlik mi Olacak? Cennet Cehennem Sonsuz mu? Cehennemden Cennete Geçiş Var mı?

Müslümanım diyenlerin inandığı bir başka yalan da, ‘Cehennemde biraz yanıp çıkarım’ hurafesi. İnsanlar üç beş gün cehennemde takılıp, Cem Yılmaz’ın anlattığı gibi biraz bronzlaşıp cennete gideceklerini düşünüyorlar. Ahireti böyle aldatıcı bir şekilde düşünmek onlara iyi geliyor olsa gerek. Cehennemde az biraz yanar çıkarım kafasındaki arkadaşlar şunu unutmamalıdır ki, cehenneme gidenler “kötü” oldukları için gidiyorlar. Hapis cezası biten ve dışarı çıkan bir tecavüzcünün, sırf ceza süresi bitti diye iyi birine dönüşmeyeceği gibi hiçbirimiz cehennemliklerin azap gördükleri için iyi insanlar olacaklarını ve cennetle ödüllendirileceklerini söyleyemeyiz.

Kuran’da, onlarca ayette azabın da ödülün de sürekli olduğu geçer:

Suçlular, cehennem azabında ebedi kalıcıdırlar.
Zühruf Suresi, 74

Kalbinde zerre kadar iman bulunan kişi cehennemden kurtulur iddiasının da hiçbir dini dayanağı yoktur. Böyle Kuran’da olmayan ifadeler tamamen Cübbeli gibilerin Kuran’a dayandırılamayan iddiasıdır.

Hadi girin cehennem kapılarından; sürekli kalacaksınız orada. Gerçekten kötü yermiş kibre sapanların barınağı.
Nahl Suresi, 29

Kuran’a göre cehennem bir arkadaşa bakıp çıkabileceğiniz bir yer gibi görünmüyor. Kuran’da, ‘Cezası bitenler cehennemden çıkarılıp cennete koyulurlar’, ‘Cehennemden cennete geçiş’, ‘Eninde sonunda herkesin cennetlik olması’ gibi ifadeler yoktur. Kuran ebedi kalışlardan söz eder:

İş onların sandığı gibi değil. Kötülük ve çirkinlik kazanan, suçu kendisini kuşatmış olan kişiler, ateşin dostudurlar. Sürekli kalacaklardır orada.
Bakara Suresi, 81

Orada sürekli kalıcıdırlar; ne azap hafifletilecektir onlardan ne de yüzlerine bakılacaktır onların.
Ali İmran Suresi, 88

Kuran’da “gökler ve yer durdukça” cennettekilerin cennette, cehennemdekilerin ise cehennemde kalacağı belirtilir fakat “Rabbinin dilemesi hariç” diye de eklenir:

Mutsuz olanlar ateştedir. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler.

Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça onlar orada hep kalacaklardır. Rabbin dilediği şeyi yapandır.

Mutluluğa erdirilenlere gelince, onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça onlar hep orada kalacaklardır. Kesintisiz bir lütuf olarak…
Hud Suresi, 106-108

Bu ayetlerde “Rabbinin dilemesi hariç” ifadeleri geçiyor. Bu ifadeden, her şeyin, her zamanki gibi ahirette de Rabbimizin elinde, O’nun dilediğine göre olduğunu anlıyoruz. Bundan daha fazlasını söylemek bize düşmez.

…Buyurur ki: “Barınağınız ateştir. Dilediğim zamanlar hariç orada süreklisiniz.” Şüphesiz Rabbin hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.
En’am Suresi, 128

Bu konuyla ilgili Kuran özetle şunu söylüyor:

1- Cennet ve cehennem süreklidir.

2- Allah bizi istese cennet ve cehennemden çıkartabilir fakat bunu yapmayacağını anlıyoruz. “Allah’ın dilemesi hariç” ifadesinin hikmetlerini en iyi Rabbimiz bilir.

3- Cennet ve cehennem hakkında çok ayet olmasına rağmen cehennemden cennete geçiş diye bir konu Kuran’da anlatılmaz.

Onların Rableri katında ödülü, içinden ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu, içi ürpererek Rabbine saygı duyan kişi içindir.
Beyyine Suresi, 8

Tartıları hafif gelenler ise kendilerini kayba uğratanlar, sürekli cehennemde kalanlar olacaklardır.
Müminun Suresi, 103

Blogumdan diğer yazılarımı, düzeltme ve ekleme yapılmış halleri ile okuyabilirsiniz:

http://www.allahvar.blogspot.com/


About the Author
Author

Lavanta

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website