Kadınlar Sizin Tarlanızdır Benzetmesi, Kötü Bir Benzetme mi?

Kadınlar Sizin Tarlanızdır Benzetmesi, Kötü Bir Benzetme mi?

Bu zamana kadar, Kuran’da evli kadınların, erkeklerin tarlası olarak benzetilmesinin yapıldığı ayeti, ateistlerden kötü bir şey olarak dinledik. Ateistler hep itici anlaşılacak şekilde beyinlerimize bu kelimeyi yerleştirmiştir. Oysa, bu bir algı oyunundan başka bir şey değildir. Bir kitabı anlamak, içindeki bir cümleyi duymak ile olmaz, kitabı genel anlamda incelemekle mümkün olur.

Batıl zihniyet; kadına cinselliği pis, çirkin, aşağılayıcı bir şeymiş gibi gösterir. Gerçekte ise, helal olan cinsellik; pis, çirkin, aşağılayıcı değildir.

Bahçe/Tarla sahibi olmak, Kuran’da pek çok kıssada kıymetli ve değerli bir şeye sahip olmak anlamında kullanılmıştır. Musa ve Firavun Kıssasında yahut Yusuf Peygamberin Mısır’daki yaşantısının konu edinildiği Kıssada; bir ülkenin ayakta durmasında tarlalarının, bahçelerinin büyük katkısı olduğu anlaşılır. Tarla sahibi olmak Kuran’a göre güçlenmek demektir. Gene Kuran’da bahçe (bağ/tarla) sahibi olanlar hakkında da kıssalar vardır. Bahçe/Tarla sahibi olmanın, Allah katından büyük bir lütuf olduğuna dikkat çekilir. Allah’ın kudreti ile var olan, Allah’ın insanlara verdiği büyük bir nimet olarak dikkat çekilir.

Pek çok ayette, tarla sahibi olmayı çok önemli bir nimete sahip olmakla, güç sahibi olmakla denk tutan Allah; kadınlar için de hep ”olumlu/değerli” anlamında kullandığı bu benzetmeyi yapmıştır.

Konu hakkındaki videomu dinleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=iICeKNiDhVo


About the Author
Author

Pinar_Evrende

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website