Kimlerin Kulağı Kur’an’a Karşı Sağırlaştırılır?

Kimlerin Kulağı Kur’an’a Karşı Sağırlaştırılır?

BAZILARI KURAN’A KARŞI SAĞIR VE KÖRDÜR

Allah’a küfür dolu bir insan, Kuran ayetlerine karşı sağırlaşmıştır. Kendi sağırlaşmayı seçtiğinden ötürü de Allah buna onay vermiştir, dolayısıyla bizler Allah’ın küfür dolu insanları Kuran’a karşı sağırlaştırdığını söyleriz. Çünkü inkarcı kişi, kibir, inat ve gurur peşinde ısrar etmektedir. Bu ısrarını bir kenara bırakıp, gerçeği kibirsizce anlamaya çalışanlara ise Allah yardım edecektir.

Her şey Allah’ın dilemesi ile olur bu gerçek kimilerinin hoşuna gitmeyip “ne yani bize de dilese biz de müslüman oluruz dilemiyor olmuyoruz bunda benim suçum ne” diye düşünüyorlar. Oysa Allah, mesajlarını anlamak üzerine verdiği göz aydınlığını ve bilgeliği rastgele/herkese dağıtmaz, iyi olma potansiyeli olana, iyi olana, çaba gösterene bağışlar. Kur’an’a karşı gözün açılışından sonra Allah yolunda çalışma gayreti ya da nankörlük kişiye kalmıştır.

Kuran’da helak edilen ya da küfür içerisine terk edilen insanlar hakkında, neden – sonuç cevapları vardır. Biz anlarız ki Allah zulmedici bir şekilde kimseyi öylesine dibe itmez, kimseyi de öylesine inkarın içinde bırakmaz. İnsanlara düşen hidayet sahibi olmak için, kendini düzeltmeye gayret etmektir. Tövbe ve çirkinliklerden yüz çevirme imkanı bu yüzden vardır. Heva hevesinde ısrar gösteren, kendi isteği ile yüz çevirene; Allah tabi ki doğru yolu göstermeyecektir. Çünkü, doğru yolun zıttına gitmeyi seçen de kişinin kendisidir.

Enfal suresi 23. ayette inkarcı zihniyete Allah’ın Kuran’ı işittirseydim bile yüz çevirirlerdi dediğini görüyoruz. Bu da gösteriyor ki, Allah onlara haksız yere Kuran’a karşı mühür vurmuyor. Gene bu ayetten ancak kendilerinde hayır olanların Kuran’ın mesajını gerçekten algılayabildiklerini de anlıyoruz.

Kur’an’ı gerçekten takdir edip, onu işittiğinde ona karşı kayıtsız kalmayacaklara, içinde hayır/hayırlı olma potansiyeli olana, Kur’an’ı işittirir:

Allah kendilerinde bir hayır olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi bile mutlaka yüz çevirip, döner giderlerdi.
(Enfal Suresi, 23.ayet)

Sonunda, verdikleri misakı bozdukları için onları lanetledik de kalplerini kaskatı yaptık.
(Maide Suresi, 13.ayet)

Örneğin, bu ayetten de okuduğumuz üzere, Rabbimiz bir kötülüğün karşılığı olarak dilediklerinin kalplerini kaskatı yapıyor. Yani, kalbi kaskatı kesilenler için, buna sebep olan şey gene bizzat kendi yaptıkları kötülükler.

KURAN’DAN SORUMLUYUZ

Öğrenciler, hangi sınavla karşı karşıyalar ise o sınavın kitabına çalışıyorlar çünkü o kitaptan sorumlu tutuluyorlar sınavda. Bizim de hayat sınavımızın kitabı Kuran. Bizler de Allah tarafından Kuran’dan sorumlu tutuluyoruz. Lakin ders kitaplarını sorumlulukla tarayan bizler en büyük sınavın kitabından bihaber kaçıyoruz. Üstelik anlamamız için kolaylaştırılmış, yaşaması da hayata geçirilmesi de çok keyifli olan bir kitap. Tabi, okul imtihanını beğenmeyenler olduğu gibi, okul imtihanlarıyla her ne kadar dünya imtihanımızı karşılaştırmak yersiz olsa da, Allah’ın imtihan sistemini beğenmeyenler de var. İrade vermesinden aslında hoşnut olup, sahip olduğu irade ile kibirlenip, Allah’a iman etmemek ya da karşı çıkma seçeneklerini seçerken kendini akıllı görerek kibirlenir; ama irade verdiğinden ötürü başka insanlar kötülük yaptığında, Allah neden bunlara izin veriyor der bunu söylediğinde ise aslında karşı çıktığı irade verilmesi olduğunu göremez. İrade sahibi olmak ise ancak, imtihan dünyasında yaşıyorsak mantıklı olur. Cennette ise, zaten seçimini iyi olmaktan yana kullanan insanlar (bu isteklerini kanıtladıkları için), tamamen temizlenecekler, bu yüzden kötülüğün olmadığı bir yerde yaşamaya hak kazanacaklar (çünkü zaten öyle bir yerde yaşamak istediklerini, daha dünyada iken seçmişler ve ona uygun davranmışlardır, yani gene iradenin ulaştırdığı bir cennet söz konusu). Bir de Allah kötülük yapılmasına izin veriyor olsa da, bu onun yapılan kötülüklere göz yumacağı anlamına gelmez, tam tersine İslam inancında kötüleri cezalandırma sistemi vardır. Allah, ancak kötülüğü cezalandırmasaydı, yani dünyayı yaratıp işlenen iyilik ve kötülükleri muhatap alıp değerlendirmese kötülükle suçlanabilir. Deistlerin iddia ettiği gibi bir Tanrının yani insanları yaratıp insanlara karışmayan bir Tanrının kötülükle suçlanabileceğini de anlıyoruz.

Bu dünya imtihanını beğenmeyenler, adaletsizlik yapıldığını iddia ettikleri okul sınavları için, para için, başarı için (bıksalar bile) el mahkum gece-gündüz çalışırlar.

Gerçek şu: Bu Kur’an sana ve toplumuna elbetteki bir hatırlatıcıdır. Bundan sorumlu tutulacaksınız.
(Zühruf Suresi, 44.ayet)

Hadisler Dine Ortak Edilemez Yazımı Okuyabilirsiniz: http://evrendepinar.blogspot.com.tr/2014/01/kesin-delil-olmayan-allaha-ortak-kosmak.html

Kur’an Anlaşılması Zor Bir Kitap mı (Bu yazının Tamamını) Okuyabilirsiniz: http://evrendepinar.blogspot.com.tr/2014/01/muslumanlar-olarak-dini-konularda.html


About the Author
Author

Pinar_Evrende

Leave a reply

Name (required)

Website