About the Author
Author

ED

MUTFAKTA BİRİ Mİ VAR?

Kuran öyle bir derya ki, ne kadar çok okumuş olursanız olun, her seferinde zihninizde ve kalbinizde yeni gerçeklerin parıldamasına vesile olabiliyor. Daha doğrusu zaten O’nda hep var olan yol göstericilik, belki onuncuda değil fakat on birincide mutlaka bir şekilde yolunuzu aydınlatıyor. Bildiğiniz gibi haremlik-selamlık meselesi çok tartışılan konulardan biri. Kuran’a göre değil de gelenek dinine göre yaşayan Müslümanlarda erkeği ve (more…)

Kuran’ın Öğrettiği Dua Adabı…

  Dua, insanın Allah’a yönelip O’ndan bir şeyler isteme hali, durumunu O’na arz etmesidir. Acizliğini anlayan insanın, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah’ı idrak etmesidir dua. Kuran’da pek çok ayette Allah’a gönülden teslim olan kullar olarak dua etmek ve Allah’ın yüceliğini ifade etmek emredilmiş ve Allah’ın duaya verdiği önem şu şekilde ifade edilmiştir:   De ki: “Duanız/davetiniz yoksa Rabbim sizi (more…)

İnsanlık İçin Kurulan İlk Ev: Kâbe

Kâbe… Âlemlere bir bereket kaynağı ve yol gösterici olarak insanlar için kurulan ilk ev. Kâbe… Yoluna gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkı. Kâbe… Saygıya layık ev.   Gidenlerden duyardık bambaşka bir huzur kaplarmış gönülleri. Durmadan namaz kılma, dua etme, Rabbin huzurundan hiç ayrılmama gücü ve isteği sararmış tüm benliği. Rahmet yağmurlarında ıslanırmış yanaklar. Uyku terk (more…)

Allah’ın Belirlediği Hac Günlerini Sınırlandıranlar

  Hac, İbrahim Peygamber zamanından beri var olan bir ibadet olarak belirli bir dönemde Kâbe’yi ziyaret ederek ibadet etmek demektir. Yani geleneksel dine göre İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadeti, Peygamberimiz döneminde bilinen bir ibadetti. Bilindiği gibi peygamberimizden önce Kâbe müşriklerin kontrolüne geçmiş ve Hz. İbrahim’den gelen tevhit dini esası bozularak Allah’a ortak koşulan bir mekâna dönüşmüştü. Ancak hem (more…)

Kuran’da Seferi Namazı Yoktur!

2 gün önce İstanbul dışında bir mescitte namaz kıldıktan sonra bir konuşmaya kulak misafiri oldum. Konuşanlar da benim gibi farklı bir şehirden gelmişlerdi. Geldikleri yolun uzunluğundan bahsediyorlar, seferi olup olmadıklarını dolayısıyla namazı kısaltmaları gerekip gerekmediğini sorguluyorlardı. Kimilerine göre evet kısaltmalıydılar çünkü yollarının uzunluğu kısaltma şartını sağlıyordu, kimilerine göre ise km barajını geçemediklerinden, kısaltmaları mümkün değildi. Hâlbuki kendilerine dert edindikleri konunun (more…)

Kuran’da Kabir Azabı Yoktur…

Öldükten sonra insana ne olacağı konusu üzerinde çokça düşünülen ve maalesef Kurani olmayan tasvirler ve açıklamalardan dolayı aslında bir yandan düşünürken bir yandan da korkulan bir konudur. Korkularımız camilerde din görevlilerinin, okullarda din öğretmenlerinin ve sözde âlim-ulema diye bilinen kişilerin anlattıkları, münker-nekir adlı sorgu meleklerinin kabirdeyken yanımıza gelmeleri ile başlar. Ve sonra Kuran’da hiçbir yerde geçmeyen, tamamen uydurma hadislere dayanan (more…)

Nefsini Tut!

Son günlerde reklam panolarındaki bir reklam dikkatimi çekti. Aslında ilk gördüğümde yanlış okudum ve çok şaşırdım. Ne demek istiyordu, neyin tanıtımı olabilirdi gibi sorular karmaşası hızlıca dolandı durdu zihnimde. Şaşkınlığım, iki kelimede sayfalar yüklü söylemin pat diye karşıma çıkması bir yana neden ve nasıl her yerde yazdığıydı. Belki de bir hayırsever, bir öğüt sever böyle değişik bir yol denemişti, insanlara (more…)

Mescitlerde Temiz ve Güzel Giyinmek…

  Ey ademoğulları! Tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşanın. 7 Araf Suresi Ayet 31 Ayette özellikle mescitlere/camilere gidildiğinde temiz ve güzel giysilerin giyilmesine dikkat çekilmiştir. Mescitler genelde toplu halde ibadet edilen yerler olduğundan bu ayet aynı zamanda sosyolojik olarak da önemli bir noktaya dikkat çekmektedir. Müslüman söz ve davranışlarıyla olduğu gibi kılık kıyafet ile de topluma örnek olmalıdır. Toplu halde (more…)