About the Author
Author

Emre_1974tr

Göklerin ve Yerin Melekutu – Ve Diğer İki Konuyla İlgili Kısa Yazılarım

Göklerin ve Yerin Melekutu(İçyüzü/Hükümdarlığı) Enam Suresi 75.Böylece biz İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk ki, gerçeği görüp bilerek inananlardan olsun. 76. Gece onun üstünü örtünce bir gezegen gördü de “İşte Rabbim bu!” dedi. Gezegen battığında ise “Batıp gidenleri sevmem!” diye konuştu. 77. Ay’ı doğar halde görünce, “Rabbim bu!” dedi. O batınca da şöyle konuştu: “Eğer Rabbim bana kılavuzluk etmeseydi sapıtan (more…)

Nuh Tufanı Bölgesel ve Tek Topluma Yönelikti

Kasas Suresi 59. Senin Rabbin, memleketleri/medeniyetleri, ana merkezlerinde kendilerine ayetlerimizi okuyan bir resul göndermedikçe helâk etmez. Biz; ülkeleri/medeniyetleri, halkları zulme sapmadıkları sürece helâk etmeyiz. Rabbimiz, bir toplumu yok etmeden veya cezalandırmadan önce ona resul gönderdiğini ve eğer  hatalarında ısrarcı olurlarsa bunu gerçekleştirdiğini belirtiyor. Yunus Suresi 13. Yemin olsun ki biz sizden önceki kuşakları, zulmettikleri ve resulleri kendilerine açık kanıtlar getirdiği (more…)

Zümer Suresi 10 ve 53. Ayetlerle İlgili Soruya Cevap…

Zümer Suresi 10 ve 53. ayetlerinde “de ki” ifadesinden sonra “kullarım” denmesinin nedenini soranlara verdiğim cevabı burada da paylaşmak istedim. (Zümer 53) De ki: “Ey öz benlikleri aleyhine sınırı aşan/aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affder. Çünkü O, mutlak Gafûr, mutlak Rahîm’dir. Sadece bu ayetlerde değil, başka örneklerde de görüyoruz benzer durumu. Kuran’daki bu anlatım özelliğinde (more…)

George Orwell ve Romanı “1984” Hakkında Yazdığım Entry

"Bindokuzyüzseksendört" romanının orjinal resimlerinden biri... Ekşi Sözlükte büyük harf yazımı olmadığından entrymin tüm harfleri küçük. Sözlük’teki başlık “George Orwell”. Ve şöyle yazmıştım: george orwell özellikle “1984” adlı romanını ele alacak olursak; yazar george orwell bir komünist görüldüğü kadarıyla(ya da en azından bir zamanlar öyleymiş). ama şu kandırılan, materyalist/ateist solculardan olma ihtimali yüksek. ve illuminati ile vücuda getirdiklerini sonradan öğrenerek bunun (more…)

Kötülük Problemine Cevap…

Enbiya Suresi     35     Her canlı, ölümü tadacaktır. Biz bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İlginç bir şekilde tarih boyunca filozofundan ilahiyatçısına kadar  birçok kimse “kötülük problemi” başlığı altında dile getirilen  “Allah varsa ızdırap ve kötülük niye var”, “neden insanların yanlışlar yapmasına seyirci kalıyor”, “kötülüğün kaynağı ne” şeklindeki garip soruların içine (more…)

İyiler Mutlaka Kazanır

Allah’ı inkar etmek veya O’na ortak koşmak da, tıpkı başkasına eziyet etmek gibi içimizdeki kötülükle yüzleşmenin bir türevidir. Yine insanın vahye ve doğumu sırasında verdiği söze sırtını dönmesi ve kendine zulmetmesi söz konusu. Hatta bize yaratılışımızda verilen en temel vahiy/ilahi bilgi Allah’ın varlığı ve tekliği bilgisi olduğundan, inkarcılar ve şirk koşanlar; daha en temel noktada doğrudan ayrılmaya başlamış demektir. Araf (more…)

Maide 33’te Bahsedilen Nefsi Müdafaa ve Kısastır

Bu çalışmamda; Maide 33’de bahsedilen “çaprazlama” meselesinin ne olduğundan bahsedeceğim, ama ondan önce kısaca başka bir konuya değinerek  giriş yapmak istiyorum; Kuran’a göre hırsızlığın cezasının ne olduğuyla ilgili de çok soru gelmekte. Kitapta ifade edilen el kesme cezasının eli tamamen kesmek mi yoksa çizdirip işaretlemek mi olduğu konusu üzerinde duruluyor özellikle. Kuran’ı bütünlük içinde ele alınca genel olarak hemfikir olunan (more…)

Ekşi Sözlük’e Yazdıklarımdan Örnekler (4)

şeyh bunlar ın “sahicisi sahtesi” diye bir ayrımı yoktur, çünkü allah’ın dini(islam) açısından zaten bunların hepsi sahtedir, din dışıdır.   kökenleri islam dininin tam zıddı olan ruhçuluğa dayanır: ve bu ruhçuluğun islam dünyasına sızmaya çalışan versiyonuna tasavvuf adı verilmektedir: http://www.myspace.com/video/antispiritualist/kuran-ve-tasavvuf/60925325 ve yine kuran ışığında tarikatların, şeyhlerin durumu: http://www.kurandakidin.com/15-tarikatlar/     haberin olsun, halis din yalnızca allah’ındır. o’ndan başkalarını evliyalar edinerek (more…)