About the Author
Author

ferhat

Ateistler ve Deistler Ortak Koşan (Müşrik) mıdır?

Ateistler ve Deistler Ortak Koşan (Müşrik) mıdır?

Kuran’ı bütün olarak değerlendirdiğimizde en temel mesajın “tevhid” yani birleme olduğu çok açık biçimde görülecektir. Bu durum pek çok ayette belirtildiği gibi Allah kendisine ortak koşmanın yani “şirk”in bağışlamayacağı tek günah olduğunu da belirtir. 4 – Nisa Suresi – 48. ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim ALLAH’a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur. (Edip (more…)

ESKİ KAVİMLER, KURAN VE DİĞER KUTSAL KİTAPLAR

Son yıllarda gerek akademik çevrede gerekse medyada sıkça rastladığımız Kuran’ı Kerim’e ve diğer kutsal kitaplara getirilen eleştirilerden biri de şu anki Tek Tanrılı dinlerden en eskisi olan Yahudilikten daha önceki kavimlere ilişkin tarihi bilgi, belge ve verilere dayanarak Kuran’a getirilen eleştirilerdir. Bu eleştirilere göre Kuran’da İncil’dekine benzer bilgiler olmasından, İncil’de kendinden önceki Tevrat’takine benzer bilgiler olmasından, Tevrat’ta da daha eski (more…)

SON YOLCULUK

İçinde bulunduğumuz yaz aylarında ailemden, arkadaşlarımdan, yakınlarımdan olsun etrafımdaki pek çok insan gezme ya da dinlenme amaçlı yolculuk hazırlığında. Kimisi bir kaç gün kimisi bir hafta kimisi bir ay için çeşitli yerlere gitmek üzere tatil planı yapmaktalar. Gördüğüm kadarıyla pek çok insanın bu kısa süreli yolculuğun hazırlıkları için harcadığı zaman neredeyse tatilde geçireceği zaman kadar hatta daha da çok. Dünyadaki kısa (more…)

DİN; NAMAZ, ORUÇ VE ÖRTÜNMEKTEN Mİ İBARETTİR?

  Küçük yaşlardan itibaren halk arasında “Din; namaz, oruçtan ibaret değildir“, “Din sadece örtünmek değildir” sözlerini çokça duymuşumdur. Bu sözü duyduğum kişiler genelde namaz kılmayan, oruç tutmayan veya buna benzer ritüelleri veya emir ve yasakları yerine getirmeyen kişilerdir. Bu kişiler bu sözleri genelde kendi eksikliklerini kapatmaya çalışma, etrafındaki insanlara karşı kendini dinen iyi gösterme, en kötüsü kendini kandırma amacıyla söylemektedirler. (more…)

Kuran’a Göre Hristiyanlarla ve Yahudilerle Dost Olunur mu?

Bu yazıda değinmek istediğim konu Müslümanların Ehli Kitap dediğimiz Hıristiyanlarla ve Yahudilerle nasıl bir ilişki içinde olması gerektiği ve dost olup olamayacağı konusu olacak. Bu konu Kuran’daki Maide Suresinde geçen aşağıdaki ayet ile zaman zaman istismar edilmektedir. 5 – Maide Suresi – 51. İnananlar, Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarla dost olursa onlardan sayılır. ALLAH (more…)

Kuşların Uçabilmesi ve Tanrı…

  Kuran’da dinle ilgili emir ve yasaklar dışında Allah’ın varlığı ve birliği ve ahiretin varlığından da sıklıkla bahsedildiğini görüyoruz. Dahası Kuran ayetlerinde düşünce tarihi boyunca Tanrı kavramı ile ilgili çok tartışılmış konulara ilişkin de bilgilere rastlıyoruz. Bunların başında Tanrı’nın varlığına ilişkin deliller, evreni yaratan Allah’ın nasıl bir varlık olduğu yani Tanrı – evren ilişkisi ve Tanrı – insan ilişkisi konusunda (more…)

İlim Sahipleri…

  Kuran’ın çeşitli ayetlerinde akıl etmenin öneminden bahsedildiğini biliyoruz. Hatta pek çok ayette aklı kullanmak, düşünmek, sorgulamak müslümanlara emredilmektedir. 17 – İsra Suresi – 36. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme, çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi o(yaptığı)ndan sorumludur. 10 – Yunus Suresi – 100. Allah’ın izni olmadan hiç kimse inanmaz ve (Allah) pisliği (huzursuzluğu, azabı), akıllarını kullanmayanların üzerine kor. (more…)

KURAN VE LAİKLİK

  Gerek medyada gerek siyasette tartışılan önemli konulardan biri de laiklik konusu. Laiklik ile ilgili en çok tartışılan hususlardan birisi, laikliği nasıl anlamamız gerektiği, yani özgürlükçü bir laiklik anlayışı mı yoksa aksi bir yaklaşım mı tercih edilmesi gerektiğidir. Ayrıca dini kurallar ve referanslar, devlet yönetimi ve uygulamalarında ne ölçüde yer almalı, laikliğin dinlerle ilişkisi dışlayıcı mı olmalı yoksa tüm dinleri (more…)