About the Author
Author

ferhat

Kuran’da Tebliğ İle İlgili Bir Uyarı…

Kuran’da Allah’ın inananlara emirlerinden biri de gerek inanan kişilere, gerek diğer din mensuplarına gerekse Allah’a ve ahirete inanmayanlara dini ve dinin gereklerini anlatmaktır. Kuran’da tebliğ yani dini anlatma yöntemi ve buna ilişkin temel uyarılar da yapılmaktadır. Bunları kısaca hatırlatırsak öncelikle Allah’ın dinini anlatan kişilerin diğer kişiler üzerinde bir zorlaması olmayacağı, Allah’ın dinini anlatırken güzel bir öğütle Allah’ın yoluna çağırmanız ve (more…)

Kulluk İçin Bekleyip Durmak, Kuşkulara Kapılmak…

Bu yazıda değinmek istediğim konu aşağıdaki ayetlerden hareketle çevremizde de sıkça gördüğümüz gibi bazı insanların Allah’a, ahiret gününe, Kuran’a ve Allah’a kulluk edilmesinin gerekliliğine inanmalarına ve bunu dile getirmelerine rağmen Allah’a gerektiği gibi kulluk etmemeleri, bunun için isteksiz davranmaları olacak.   57 – Hadid Suresi – 12. Gün olur, mümin erkeklerle mümin kadınları, ışıkları önlerinde ve sağ yanlarında koşar görürsün. (more…)

Kuran’da Namaz Var mıdır?

  Son dönemde Kuran ve din üzerine yapılan tartışmalardan biri de Kuran’da namaz ibadetinin olup olmadığı ile ilgili. Bu konu ile ilgili iki görüşü sunup bunları değerlendirmek istiyorum. Bu tartışmada birinci görüş, farsça ‘namaz‘ kelimesinin Kuran’ın Arapça orijinalinde geçmediği ve Kuran’da namaz olarak anlaşılan ya da Kuran meallerinde tercüme edilen ‘salât‘ kelimesinin dua anlamına geldiğinden hareketle Kuran’da namaz ibadetinin olmadığını (more…)

Yusuf Peygamberin Hayatından Çıkarılacak Dersler…

  Kuran’ı Kerim boyunca Peygamberlerin hayatları hakkında kıssalar vardır. Bu kıssalarda Peygamberlerin geldikleri toplumlardaki sapıklıklar, bu toplumlara Allah’ın dinini tebliğ edişleri ve bu tebliğe karşı o toplumda yaşayanlardan aldıkları tepkilerden bahsedilir. Kuran-ı Kerimin Peygamberlerin hayatları ve yaşadıkları hakkında verdiği bilgi tarihi amaçlı değildir. Yine Kuran-ı Kerim`de de ifade edildiği gibi bu kıssaların anlatılmasının sebebi Kuran’ı okuyan insanların bunlardan dersler, ibretler (more…)

Peygamber Dönemindeki Münafıklar ve Hadisler…

  `Sahabe’ kelimesi İslam literatüründe ünlü hadisçi Buhari tarafından, Peygamberimiz’le hiç konuşmasa bile -uzaktan dahi olsa- Müslüman olarak Peygamberimiz’i gören herkes için kullanılır. İslam literatüründe ve İslam tarihi eserlerinde Sahabelerin yaptıkları ve naklettiklerinin çok büyük yer tuttuğunu görürüz. Yine bir hadise göre Peygamberimiz’in Sababelerin her birinin yıldızlar gibi olduğunu, onların takip edilmesi gerektiğini söylediği nakledilir. Oysa Kuran’ı incelediğimizde Peygamber’i her (more…)

Fatiha Suresi ve Besmele…

Fâtiha Suresi 1. Rahman ve Rahim ALLAH’ın ismiyle. 2. Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH’adır. 3. Rahman, Rahim (Merhametli), 4. Yargı (Din) Gününün sahibi. 5. Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz. 6. Bizi doğru yola ilet. 7. Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna…   Kuran’ın birinci suresi olan Fatiha Suresi’ni Kuran’ın bütünü ve Kuran boyunca sıkça tekrarlanan (more…)

Göklerin, Yerin ve Her Şeyin Sahibi Allah’dır!

Kuran’da Allah’a kulluk kapsamında sıkça bahsedilen eylemlerden ve emirlerden biri de zekât, yani Allah yolunda mallardan, paradan harcamadır. Kuran’ın pek çok ayetinde Allah rızası için harcamanın önemi vurgulanırken bu ayetlerde bu harcamanın nerelere, kimlere yapılacağı, ne zaman ve ne kadar yapılacağı da belirtilir.   57 – Hadid Suresi – 10. Allah yolunda harcama yapmanıza engel ne var ki? Göklerin ve (more…)
Kuran’da Açıklanmayan Konularda Takınılması Gereken Tavır…

Kuran’da Açıklanmayan Konularda Takınılması Gereken Tavır…

Dini sadece Kuran’dan anlama, hükümleri sadece Kuran’dan çıkarma olarak tanımlayabileceğimiz Kurandaki İslam ile ilgili olarak en çok tartışılan konulardan biri Kuran’ı tek başına dinin kaynağı olarak aldığımızda Kuran’da din adına her aradığımızı bulup bulamayacağımız, Kuran’ın yeterince detaylı olup olmadığıdır. Kuran’ın çeşitli ayetlerinde çok detay diyebileceğimiz durumlara değinildiğini görüyoruz. Bunlara örnek olarak namaz için abdest alırken su bulamama durumu, savaş sırasında (more…)