About the Author
Author

ferhat

İnkârcıların Dünya’daki Zenginlikleri…

İnkârcıların Dünya’daki Zenginlikleri…

Din konusunda insanların kafasını kurcalayan konulardan biri de inkârcılardan dünya hayatında zengin olan ya da rahat içinde yaşayanlara şahit olunması. Bazı kişiler, Allah’a dine inanmayan ya da inansa bile dinden uzak yaşayan kişilerin dünyadaki zenginliklerini, iyi mevkilerini ve güzel gözüken hayatlarını, Allah’ın insanlara dine uygun yaşamalarını emretmesiyle ve inananlara güzellikleri vaat etmesiyle çelişir bir durum gibi görmekteler. Bu durum ne (more…)
Kuran’da Anlatılan Tebliğ Yöntemi

Kuran’da Anlatılan Tebliğ Yöntemi

Bu yazıda kısaca gerek Allah’ın dinini inanmayanlara anlatırken gerekse inananların kendi aralarında yaptıkları fikir alış verişlerinde ve tartışmalarda nasıl bir tutum içinde olduklarını ve olmaları gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Kuran’da gerek peygamberlerin gerekse inananların Allah’ın dinini anlatmakla yükümlü oldukları, bununla beraber Allah’ın dinini anlatan kişilerin diğer kişiler üzerinde bir zorlaması olamayacağı çok açık bir biçimde çeşitli ayetlerde ifade edilmektedir. 67. (more…)
Allah’ın Affetmeyeceği Günah

Allah’ın Affetmeyeceği Günah

Dinin gelenekselleşmesi, kulaktan dolma aileden, büyüklerden öğrenilir olması çok açık bir biçim de gerçek dinden uzaklaştırıyor. Bunun en açık örneklerinden biri de Allah’ın affetmeyeceği günah konusudur. Halk arasında ve geleneksel yaklaşıma göre Allah sadece kul hakkını ahirette affetmez. Bunun dışındakileri affedebilir. Buna göre Allah’ın insanlara “Bana ne ile gelirseniz gelin de kul hakkı ile gelmeyin” buyurduğuna inanılır. Hâlbuki dinin tek (more…)
Kuran’da Cennet Nasıl Anlatılıyor?

Kuran’da Cennet Nasıl Anlatılıyor?

Bu yazıda Kuran’da cennetin nasıl anlatıldığından ve bunu nasıl anlamamız gerektiğinden bahsedeceğim. Kuran’daki cennet ile ilgili bilgilerle ilgili olarak cennetin nasıl bir yer olduğunun sıklıkla sorgulanıp merak edildiğini ve Kuran’da cennet ile ilgili bazı anlatımların eleştirildiğini görüyoruz. Öncelikle Kuran’da Allah’ın rahmetine erişmiş sevdiği kullarını sonsuz cennet ile ödüllendirileceği anlatılır. 20. İman edip hicret eden, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler, (more…)
Kuran ve Modernizm

Kuran ve Modernizm

Kuran’ın genel mesajında, Allah’ın insanlara yaşamlarını ve alışkanlıklarını Kuran’ın emirlerine göre tasarlamalarını ve yaşamalarını emrettiğini görmekteyiz. Bu çerçevede gerek modern değerlerini gerekse toplumların geleneklerini değerlendirirsek Kuran’ın Allah’ın emir ve yasaklarıyla çelişen gelenekleri ve modern değerleri dikkate almamamızı ve değiştirmemizi istediğini görürüz. Kuran ayetlerinde eski kavimlerle ilgili anlatılanlar bunlarla ilgili pek çok örnekle doludur. Diğer taraftan Allah Kuran’da belirtilmeyen konularda bizleri (more…)
Kuran’da Şefaat Konusu

Kuran’da Şefaat Konusu

Kuran’daki tartışmalı kavramlardan biri de ‘şefaat’ kavramıdır. ‘Şefaat’ kelimesi, birinin suçunun bağışlanması ya da dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık ve dua anlamında kullanılmaktadır. Kuran’da ise şefaat kavramı çeşitli ayetlerde zikredilmektedir. Kuran’da ahiret gününde kimsenin kimseye bir faydasının olmayacağı, şefaatin kabul edilmeyeceği belirtilir. Kuran ayetlerinde ahiret gününde hükmü verecek olanın Allah olduğu ifade edilir.   (more…)