Allah’ın İlk Emri: “Oku”

Allah’ın İlk Emri: “Oku”

OKU…   “Yaratan Rab’binin adıyla  OKU.  O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.” Alak Suresi 96/1-2 Yüce Allah’ın Peygamberimize  vahyettiği  ilk  Ayet ve ilk emir…  OKU!   Ve Yüce Rab’bim emrediyor! OKU! Anlaman ve  gereğini  yapman için… OKU! “OKU!  İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rab’bin, en büyük kerem sahibidir.” Alak Suresi 96/3-4-5 Yüce Allah,   Kur’an’ı  Kerim’in  ilk vahyedilen  yukarıdaki  5 ayetinde (daha&helliip;)