Peygamberler Neden Arap Yarımadasına Gönderildi?

Bu soru genelde iki şekilde sorulmaktadır. Bazıları neden bütün peygamberlerin Ortadoğu’ya gönderildiğini sorar. Diğerleri ise son peygamberimiz Hz. Muhammed’in neden Arap yarım adasında gönderildiğini sorarlar. Önce birinci soruyla başlayalım.

Bütün peygamberlerin Ortadoğu’ya gönderildiği iddiası yaygın olmasına karşın yanlıştır ve Kur’an’ın iddiaları ile açıkça çelişmektedir.  Şu ayetler bunu açıkça ortaya koymaktadır:

 

208- Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.
(26-Şuara 208)

24- Şüphesiz biz seni, hak ile bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiç bir toplum yoktur ki, içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın.
(35-Fatır 24)

36-Andolsun biz, her millet içinde: “Allah’a kulluk edin, şeytan(a tapmak)dan kaçının” diye bir elçi gönderdik.
(16-Nahl 36)

47-Senden önce elçileri halklarına apaçık delillerle gönderdik. Suç işleyenleri de cezalandırdık. İnananlara yardım etmek görevimizdir.
(30-Rum 47)

 

Dolayısı ile soru anlamsızdır, zira peygamberler sadece Arap yarımadası ve çevresine değil, her toplum ve millete gönderilmiştir.

İkinci soruya gelirsek, Peygamberimiz neden Arap yarım adasına gönderildi? Soruyla ilgili dikkat etmemiz gereken iki temel nokta vardır. Birincisi peygamberimiz başka bir yere gönderilseydi, gene aynı soru sorulacaktı. İkinci mesele ise bu sorunun cevabını veremezsek bile, buradan din aleyhine hiçbir sonuç çıkmayacağıdır. Zira peygamberimizin arap yarım adasına indirilmesi ve bunun nedenlerini bilmememizden din aleyhine bir sonuç çıkarmak mümkün değildir.

Elbette ki son peygamberin neden arap yarım adasından seçildiğine kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Bu seçimi sonsuz kudrete sahip rabbimiz yapmıştır, biz zaman ve bilgide eksik olan varlıkların Allah’ın hikmetlerinin hepsini kavraması mümkün değildir. Sadece kendi sınırlı bilgimiz dahilinde bazı tahminler yürütebiliriz. İlk dikkat çeken nokta Arap yarım adasının, İslam dinin yayılması için uygun olan konumudur. Üç kıtaya yakındır ve dönemin medeniyet merkezleri ile temas halindedir. İkinci bir nokta Avrupa’da ehli kitap dini Hıristiyanlık hâkimken, Arap yarım adası ve çevresinde putperestlik hakimdi. Hatta bize gelen bilgiler doğruysa putperestlik yanında, bu bölgelerde büyük bir ahlaki çöküntü vardı. Arap yarımadası ve çevresinin peygambere daha çok ihtiyacı vardı.

İslam gerçekten çok hızlı yayılan bir dindir. Şüphe yok ki bu hızlı yayılmanın arkasında, indiği bölge ve zaman kilit rol oynamaktadır. Dolayısı ile Arap yarım adasının seçilmesinin nedenlerinden biri de bu olabilir. Allah, İslam’ın en hızlı Arap yarımadasından yayılacağını görüp peygamberimizi oraya göndermiş olabilir.

Peygamberimizi toplum’un kabullenip, onun safına geçmesi çok önemliydi. Bu Arap toplumunda gerçekleşmiştir. Ancak başka toplumlarda gerçekleşeceğini garanti edemeyiz.  Avrupa’da çıksaydı mesela belki de peygamberimiz iddialarından dolayı diri diri yakılacaktı. Arap yarım adasının seçilmesinin hikmetlerinden biri bu olabilir. Yine vahyin korunması açısından, Peygamberimizin indiği toplumun okuma yazma bilmesi lazımdı, Afrika ya da Avustralya’ya inseydi oralarda yazı olmamasından dolayı vahiy tehlikeye girerdi. Gene Avustralya ya da Afrika’dan dinin batıya yayılmasının ne kadar güç olabileceğini kolayca tahmin edebilirsiniz. Arap yarım adasının seçilmesi bu açılardan çok önemlidir.

Kafa yorarsak Arap yarım adasının seçilmesinin başka hikmetlerini de bulabiliriz. Ancak burada bahsettiğimiz hikmetler üstüne bile kafa yorarsak, Arap yarım adasının çeşitli açılardan doğru bir seçim olduğuna kanaat getirebiliriz.  Böyle doğru bir seçimi şüphesiz ancak zaman ve mekân üstü bilge bir varlık yapabilirdi.

 


About the Author
Author

Cabir Hayredin

Comments (15)
Leave a reply

Name (required)

Website