ALLAH MI DİYELİM TANRI MI? / ALLAH’A TANRI DENİR Mİ?

ALLAH MI DİYELİM TANRI MI? / ALLAH’A TANRI DENİR Mİ?

HANGİ TANRI’YA İNANMIYORSUN?

Allah mı diyelim Tanrı mı? Ne diyelim?

Derim ki size:İnsanların hangi dilde Yaratıcıyı andığından bize ne! Çünkü;Diller ve renkler Allah’ın ayetleridir. Gelen bütün vahiyler Tek Yaratıcıdandır. Hristiyanlara ayrı, Yahudilere ayrı, Müslümanlara ayrı, vahiy gelmedi…

Hepsinin kaynağı Tek Yaratıcı..

Evrensel sistemin Evrensel yaşamı olan İslam da kelimelerin anlamlarından ziyade o kelimeleri yaşamak esastır. Her toplumun dili ile gelmiş olan vahiy de geldiği toplum, mesajı anlasınlar diye kendi dilleri ile insanlara bildirilmiştir. Yani anlayacağız ki mesajın maksadını bulması ve hayata geçirilebilmesi için anlaşılması gerekli. Yeryüzündeki bütün diller Allah’ın ayetleridir. Diller kültürler gibidir. Birbirinden etkilenir, birbirini etkilerler. ”Allah” isminin başka toplum ve kültürlerde farklı isimlerde anılması ”Tek Tanrı” inancının tüm zamanlarda ve toplumlarda var olduğunun delilidir. Allah isminin, Tanrı, Tengri, God, Gud, Rab, Yehova, Ahura Mazda olması bu isimlerin başka varlıklar olduğunu göstermez..
Her toplumun dilinde ”O” diye hayat bulmuştur yaratıcı. O kendini ”Allah” diye tanıtmıştır İnsanlık alemine..

Şimdi daha öncede çeşitli dil ailelerinde kullanılan benzer anlamlara gelen tanrı isimlerine ”hayır sen yanlış kullanıyorsun ”diyebilir miyiz? Der isek Allah’ın ”benim ayetlerim” dediği dillere muhalefet etmiş olmaz mıyız?

Türkçe/Çince/Yunanca/Latince/almanca..Tanrı:Tüz, Töre, Torah,
Tengri, Gök Tanrı, Tao,Dei, Zeus ise

Sümer/Babil/Arami/ibrani/Arapça dillerinde Tanrı:An, Anu, Eloh, Elohim, Ellah, El-lat, El-İlah ise

Farsçada Tanrı:Mazda, Yezda, Khoda, Huda ise ..

Bu isimler ”yüce, ulu”anlamlarına gelir. İslamiyetten önce de ”Allah” adı kullanılıyordu yani İslamiyet ile gelmiş bir isim değil. Toplum bu ismi vahiy ile öğrenmedi zaten biliyorlardı.
(Allah kelimesinin kökeni için detaylı bir araştırma yapabilirisiniz)

Peki kim bunlara yanlış diyebilir? ”Allah diyeceksin Tanrı demeyeceksin” demek başkalarının, O’nu anmasına engel olmaktır. Nereden biliyorsun belki arınacak olan o kişidir?
.
”Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olması yine O’nun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için dersler vardır.”(Rum 22)
.
Örn: Atharva Veda ”Kutsal bilgi” manasında ”Brahma Veda” olarak bilinir. Vedalar’la, ilgili yapılan incelemede ‘BRAHMA’ aslında ‘ABRAHAM'(İbrahim)dir. Abrahamdaki A-elif harfi sona alınarak Brahma haline getirilmiştir. Ve İbrahim insanlığın ortak atasıdır

Örn:Tufan peygamberi Nuh da ”Mamuh” veya ”Manu” olarak geçmektedir.

Örn:İsmail ve İshak nebiler de Vedalar’da ”Atharva ve Angira” olarak geçmektedir.

Sorun hangi dilde olduğu değil sorun anlam kaymasında. Maksadın saptırılması, hurafeye bulaştırılması, esas anlamından uzaklaştırılması, ya da başka tanrı sanılması sorunu.

”Tanrı diyemezsin Allah diyeceksin” diyenler dikkat!! Allah kendisini ”Tanrı” olarak tanıtıyor ne dersiniz?

Ve Allah dedi ki:İki tanrı edinmeyin,çünkü O tektir.[Nahl 51]

De ki:Eğer dedikleri gibi O’nunla beraber başka tanrılar olsaydı o tanrılar Arşın sahibine(yaklaşmak için)bir yol ararlardı[İsra 42]

Allah ki, O’ndan başka İlâh (Tanrı) yoktur. En güzel isimler, O’nundur.[Taha 8]

Sizin İlâhınız (Tanrınız) sadece Allah’tır ki, O’ndan başka İlâh (Tanrı) yoktur.[Taha 4]

Demek ki Allah bir ilahtır yani bir Tanrı’dır. Kuran da ”Allah” ismi de ”İlah” ismi de kullanılır. Allah’da kendisini Tanrı olarak tanıtıyor yani O’nu Tanrı olarak çağırmanın bir kusuru yoktur. Eğer var olduğu söyleniyorsa o zaman Kuran’a karşı da söylenmiş olunmaktadır.

Asıl başkasının ne dediği değil sizin Allah, Tanrı..ile neyi kastediğiniz ile ilgilenmek daha faydalı bir tutum. Eğer kişi kastettiği varlığı biliyor, tanıyor ve O’na hitap ediyorsa sorun nedir?

”Allah diyeceksin Tanrı demek ”yerine O’nu;yaratıcı,affedici,merhametli diyerek anlatan, açıklayan şeylere odaklanmalı insan..

Yeter ki An!!
..
FEDEN ÇETİNER


About the Author
Author

FEDEN Diğer Yazılar: fedenbilmede.blogspot.com

Leave a reply

Name (required)

Website