İyi İNSAN Olmadan, MÜSLÜMAN Olunur mu?

İyi İNSAN Olmadan, MÜSLÜMAN Olunur mu?

İyi İNSAN Olmadan, MÜSLÜMAN Olamazsın!
Ülkemizde İslami yazar olarak bilinen bir ilahiyatçı tarafından kaleme alınan ”MÜSLÜMAN olmadan İyi İNSAN olunmaz” başlıklı bir yazısını okudum,
Bu yazı, Müslüman toplumun içinde bulunduğu gerçeklerden uzak ve tamamen algı yaratma üzerine yazılmış, yaşanan olumsuzluklara rağmen, kendi görüşünü savunmak ve temize çıkarmak için yazılmış bir yazı olduğu için, gerçeklerle yüzleşerek bir değerlendirme yapmak istedim.
Müslüman toplumunun içinde bulunduğu durumları üzerine bir değerlendirme yapmak istedim.

”İYİ İNSAN” denilince aklımıza ne geliyor?
Yalan söylemez, iftira atmaz, hırsızlık yapmaz, ikiyüzlülük yapmaz, adaletsizlik yapmaz, kötülük yapmaz, kavga etmez, küfür etmez, zina yapmaz, zulüm yapmaz, hiçbir cana kıymaz, zulme karşı sessiz kalmaz, zalimi desteklemez, dürüst, ahlaklı, adaletli, güvenilir, merhamet eden, yardımsever, paylaşımcı, barışçı, vicdan sahibi diye biliyoruz.
”İYİ MÜSLÜMAN” denilince aklımıza ne geliyor?
İyi Müslüman:
Namaz kılan, Oruç tutan, Zekât veren, Hacca giden, Kur’an okuyan ibadetlerini aksatmayan insan geliyor aklımıza,
İlahiyatçı yazarın savunduğu düşünceye göre
”Müslüman olmadan iyi insan olunamıyor” ise
Neden, Müslüman denilince aklımıza iyi insanlar gelmiyor?
Neden, Müslümanların her türlü arsızlık, hırsızlık, namussuzluk, kin, nefret, kumpas, saldırı, ölüm, terör zulüm eylemlerine şahit oluyoruz?
Neden, bütün Müslüman ülkeler savaş, cehalet ve sömürü bataklığının içinde debeleniyor?
Oysa Kuran’a göre, İyi insan olmak, Müslüman olmanın olmazsa olmaz gerekliliğidir,
İyi insan olmak, vicdan, merhamet ve nefs ile bağlantılıdır,
Merhamet ve vicdanı kabuk bağlamış, nefsini ilah edinmiş insanlar her dakika ibadet etse bile iyi Müslüman olabilir mi?
İslam toplumunda Müslümanlık, sadece bilinçsizce yapılan ibadetlere indirgenmiş,
Oysa Kuran, MÜSLÜMAN olmanın temelini Erdemli, Adaletli, Barışçı İyi İNSAN üzerine kurmuştur,
İslam toplumu İnsani değerleri önemsemeden,
İyi İNSAN olmaya çalışmadan,
MÜSLÜMAN olmaya gayret etmişlerdir,
Bu nedenle bu insanlar, Müslüman adı altında, İslami şekilsel ritüelleri yaparken aynı zamanda her türlü kötülüğü ve pisliği de yapmaktadırlar,
57 İslam ülkesinde asırlardır devam eden cehalet sefalet rezalet içinde savaş ve zulüm bitmiyor,
Ortadoğu ve Afrika, İslam ülkelerinin bulunduğu bölgedir, Bu coğrafya dünyanın en geri kalmış, açlık, yoksulluk ve cehaletin kol gezdiği bölgedir,
İslam barış demektir,
İslam, barış dinidir,
Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dindir,
Barış dini, iyi insanların egemen olduğu insan hakları ve eşitliği adalet çerçevesinde belirlenmiş insanca yaşam koşulları oluşturulmuş, barış içinde yaşamaktır İslam.,
İslam’a iman ettiğini iddia eden Müslüman görünümlü bu coğrafyada hak, hukuk adalet, insan hakları, düşünce özgürlüğü ve İnsanca yaşam koşulları yok?
Bu toplumlar kendilerinden daha üstün iman sahibi olmadığını, başka toplumları dinsizlik ile, ahlaksızlık ile kafir olmakla itham ederler,
Oysa İnsan olarak kendileri, adalette ve ahlakta dibe vurmuş, kötülükte zirve yapmış farkında değiller.
Kötülük ile İman bir arada durmaz,
İman varsa kötülük olmaz,
Kötülük varsa İman durmaz,
24:21 Ey iman edenler, Şeytanın yoluna girmeyin. Kim şeytanın yoluna uyarsa, bilin ki o, size hayasızlığı, çirkin işleri ve kötülüğü emreder.
İman ve kötülük birbirine zıt kutuplardır,
İşkence yaparken namaz molası veren Müslüman, İyi insan olabilir mi, veya iyi Müslüman olabilir mi?
Bir insanı ”Recm” taşlayarak öldüren ve namaz kılan toplumlar iyi insan ya da iyi Müslüman mı?
Kendi gibi düşünmeyen insanları infaz eden ve namaz kılan, taliban elkaide, bokoharam, işid iyi insanlardan mı oluşuyor?
Hırsızlık, yolsuzluk yaparken namaz kılan ile işkence yaparken, infaz yaparken ve recm yaparken namaz molası veren arasında hiçbir fark yoktur,
Yakın çevremizde bile görüyoruz, herkes kendini iyi İNSAN veya iyi MÜSLÜMAN göstermeye çalışır, ancak davranışları ve icraatları ile değil, göstermelik ibadetleriyle yapmaya çalışır veya kendi anlatımlarıyla kibirli bir şekilde, ben şöyleyim, ben böyleyim diye anlatmaya başlar, ancak davranışlarına ve icraatlarına baktığımız zaman, çoğu zaman bu anlatımların tam tersi olduğuna şahit oluruz,
Çıkar ve menfaatleri uğruna yapmayacağı kötülük yoktur, adaletsizlik yapar, ikiyüzlülük yapar, Rüşvet verir, yalan söyler, iftira atar, kumpas kurar, zulüm yapar, bütün bunları yaparken oruç tutar, namaz kılar, kuran okur, dua eder,
27:74 Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da çok iyi bilir.
Kuran’ın sıfatlarından biri ‘zikir’ yani hatırlatıcıdır.
Kuran bize, her şeyden önce insan olduğumuzu hatırlatır, insani değerleri hatırlatır,
24:30 Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar; iffet ve namuslarını korusunlar. Bu, onlar için daha temiz ve daha nezih bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların bütün yaptıklarını en iyi bilendir.
Müslüman toplumunun iman ettiği Kuran’ın hedeflediği İslam, Rabbin emir ve hükümleri ile insani değerleri öne çıkaran, insanları doğru yola ileten öğüt ve nasihatleri ile önce iyi İNSAN olmayı hedeflemektedir,
Bu hedeften sapmış toplumlar elbette hem namaz kılar, oruç tutar, hacca gider, hem ‘de yalan söyler, iftira atar, hırsızlık yolsuzluk yapar, zulüm yapar, zina yapar, bunları yapmakta bir beis görmez,
Görmezler çünkü, bunları yaparken mutlaka, falan alime göre, filan hazretlere göre uydurulmuş bir kılıfları vardır,
Din, sana göre, bana göre, falanca alime göre, filanca imama göre, şu veya bu mezhebe göre değildir, Dinde tek hakikat vardır, bu hakikatin tek sahibi vardır, hakikatin sahibi hayatımızın da sahibidir., hayatımızın sahibi, erdemli hayat yaşamamız, doğru yoldan sapmamamız için, önce iyi insan olmamız gerektiğini bildiriyor.
3:104 Sizler, hayra çağıran, iyiliği öğütleyip, kötülükten alıkoyan bir ümmet olun. İşte onlar kurtuluşa ereceklerdir.
MÜSLÜMAN olmanın önceliği, iyi İNSAN olmaktır,
İyi insan adaletsizlik yapmaz, ancak adaletsizlik yapan Müslümanlar çoğunlukta,
4:135 Ey iman edenler! Kendiniz, ananız, babanız ve yakınlarınız aleyhinde bile olsa ALLAH için tanıklık ederek adaleti gözetin, Kişisel çıkar ve duygularınıza uyarak taraflı davranmayın.
Adaletsizlik yapan, gerçeği gizleyen, taraflı davranan Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
İyi İNSAN yalan söylemez, ancak yalan söyleyen Müslümanlar çoğunlukta,
2:10 Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlara acı bir azap vardır.”
Yalan söyleyen, Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
İyi İNSAN, kendi çıkarları için insanları kandırmaz, ancak insanları kandıran Müslümanlar çoğunlukta,
35:5 Ey insanlar! Allah’ın sözü gerçektir. Öyleyse, dünya hayatı sizi aldatmasın! Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın.
İnsanları kandıran, Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
İyi İNSAN hırsızlık-yolsuzluk yapmaz, ancak hırsızlık-yolsuzluk en çok Müslümanlar ülkelerde görülüyor,
2:188 Birbirinizin malını haksız yollarla yemeyin.
4:10 Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarına ateş doldurmuş olurlar ve sonları cehennemi olur.
Hırsızlık yapan, Devletin malını çalan, yolsuzluk yapan Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
İyi İNSAN rüşvet almaz-vermez, ancak rüşvet en çok Müslüman ülkelerde görülüyor,
2:188 Başkalarının mallarını, günah olduğunu bile bile haksız yolla yemeyin, yemek için mevki ve makam sahiplerine rüşvet vermeyin.
Rüşvet alan-veren Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
İyi İNSAN İftira etmez, ancak iftira en çok Müslümanlarda görülüyor,
33:58 Bir de mümin erkekler ve kadınları işlemedikleri şeylerle suçlayarak eziyet edenler var: İşte bunu yapanlar, iftira atmış ve apaçık bir suç işlemiş olurlar.
İftira atan, Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
İyi İNSAN dedikodu yapmaz, ancak dedikodu yapan Müslümanlar çoğunlukta,
49:12 “Ey iman edenler! Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın.
Dedikodu yapan, Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz
İyi İNSAN zina yapmaz, ancak Müslümanlar zina yapmak için saatlik muta nikahı bile uydurmuş,
17:32 Zinaya yaklaşmayın; çünkü o büyük bir günah ve kötü bir davranıştır
Zina yapan, Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz
İyi İNSAN zulüm yapmaz, ancak dünyada zulüm en çok Müslüman ülkelerde yaşanıyor,
4:168 İnkâr edenleri ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak ne de onlara bir kurtuluş yolu gösterecektir.
Zulüm yapan, Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz
İyi İNSAN kumpas kurmaz, ancak kumpas kuran Müslümanlar çoğunlukta,
16:26 Onlardan öncekiler de düzen kurmuşlardı. Allah, onların yaptıklarını temelden yıktı, çatıları da tepelerine çöktü. Onlara, bu azap, hesaba katmadıkları yerden geldi.
Kumpas kuran, Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
İyi İNSAN yolsuzluk yapmaz, ancak yolsuzluğun kitabı Müslüman ülkelerde yazılmış,
6:123 Her ülkenin önde gelen suçlularına, orada hile ve entrika yapmaları için izin verdik. Aslında kendilerinden başkasını kandırmıyorlar. Ama farkında değiller.
Yolsuzluk yapan, Hile ve entrikalar yapan Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
İyi İNSAN ayrımcılık yapmaz, ancak Müslümanlar komşusuna bile ayrımcılık yaparlar,
10:19 İnsanlar, sadece tek bir ümmetti. Sonra anlaşmazlığa düştüler. Şayet Rabbinin katında önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri konularda hemen karar verilirdi.
Ayrımcılık yapan, Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
İyi İNSAN bozgunculuk yapmaz, ancak bozgunculuk Müslümanların vazgeçilmezidir,
2:205 ALLAH bozguncuları sevmez.
Bozgunculuk yapan Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
İyi İNSAN, Zulme, Adaletsizliğe, Haksızlığa ve zalimlere karşı sessiz kalmaz ve desteklemez, ancak bütün Müslüman ülkelerin liderleri adaletsiz ve zulüm yaparken halkı liderlerini destekliyor,
11:113 Zulmedenlere sakın sempati duymayın, onları desteklemeyin, onlara karşı sessiz kalmayın, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz yoktur, sonra yardım göremezsiniz.
Zalimleri destekleyen, adaletsizliklerine ve zulümlerine sessiz kalan Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
İyi İNSAN mal-mülk yığmaz, ancak Müslümanlar mal mülk yığmak için ganimet savaşları ile ünlenmiştir,
9:34 Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar, onlara acı bir azabı müjdele.
51:19 Kazandıklarınızda ihtiyaç sahipleri ve yoksullar için bir pay vardır.
Mal-mülk stoklayan Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamaz,
Bu liste daha uzatılabilir,
İyi insanların yapmayacakları kötü davranışlar Müslüman olmanın gereğidir.
İslam toplumunun geneli iyi İNSAN olamaya çalışmadıkları için, dolayısıyla Kuran’ın hedeflediği MÜSLÜMAN olamadılar, bu nedenle ”İSLAM” denilince herkesin aklına gelen imaj:
Erkekleri Sakallı, Kadınları türbanlı ve çarşaflı, çocukları sünnetli,
Dinleri mezhepli, mahallesi camili, Devleti Otokrat’lı,
Coğrafyası cehalet, sefalet, felaket, rezalet, kavga, terör, savaş, zulüm, kan, gözyaşı içinde,
Hak, hukuk, Adalet, İnsan hakları ve huzur olmayan,
İlim, Bilim teknolojiden uzak, kadın düşmanı, eğitimsiz ve yoksul insanlar, aynı zamanda,
Namaz kılan, Oruç tutan, Zekât veren, Hacca giden, Kur’an okuyan, Dua eden toplumlar geliyor aklımıza.
Kuran’ın hedeflediği İslam’dan sapmış bu toplum kendi dünyalarında Kuran’a alternatif, kendi uydurdukları inançları ile grup, grup bölük pörçük ayrışmış her grup Cenneti kazanmak için her türlü hile ve entrika çevirerek coğrafyasını ve dünyalarını Cehenneme çevirmiş,
bugün Muhammed peygamber gelse, Kuran’ı yeniden tebliğ etse, bu toplum Mekke müşrikleri gibi
”biz atalarımızdan gördüklerimize uyarız 2:170” diyerek Muhammed peygamberi öldürmeye kalkarlar,
Müslümanlar kendi içinde bile birbirlerine kin, nefret, besleyerek
Kendi görüşünden başkasına iyilik dokunsun istemezler,
Kendi görüşünden başkasının başına bir felaket geldiğinde ooh çeker sevinirler,
Kuran’a inat, Meshep cemaat tarikat gibi gruplara bölünen müslümanlar,
Ayrıca her grup Cennet’i kendi görüşünde olanlara tapulamış, diğer grupların cehennemlik olduğunu savunarak İlahlık taslarlar, cennetin anahtarı müslümanların elinde olsa kendi görüşünden başkasını sokmazlar,
Bu toplumlarda adaletsizlik dibe vurmuş, merhamet ve vicdan sıfırlanmış, İnsaniyet yok, hoşgörü yok, Liyakat ve ehliyet yok, kalite yok, ilim yok, bilim yok, üretim yok, insanlık yok,
49:14 Biz ‘İman ediyoruz dediler. De ki, ‘Siz iman etmiyorsunuz, İman kalbinize girinceye kadar, sadece (teslim olduk) Müslüman olduk deyin.
Rabbimizin bu ayette bildirdiği gibi,
Her müslümanım diyen iman sahibi değildir, kalbi iman ile mutmain olan Allahtan korkar kötülük yapamaz,
Kötülük yapan müslüman olduğunu iddia etsede iman kalbine girmemiş iman sahibi olamamıştır.
İyi İNSAN olmadan MÜSLÜMAN olunmaz!
”MÜSLÜMAN” denilince, Aklımıza, İyi İNSANLAR geliyor mu?
Yalan söylemeyen, iftira atmayan, hırsızlık yapmayan, ikiyüzlülük yapmayan, kötülük yapmayan, kavga etmeyen, küfür etmeyen, zina yapmayan, zulüm yapmayan, hiçbir cana kıymayan, zulme karşı sessiz kalmayan, zalimi desteklemeyen, dürüst, ahlaklı, adaletli, güvenilir, merhamet eden, yardımsever, paylaşımcı, barışçı, vicdan sahibi insanlar mı?
İyi insan özelliklerini Müslümanlarda görebiliyor muyuz?
İyi insan olmadıktan sonra Müslüman olmanın bir anlamı yoktur, Ortadoğu bataklığı ve insan olamayan Müslüman görünümlü ülkelerin içler acısı durumu net olarak ortada duruyor.
2014 yılında Amerika’da George Washington Üniversitesinde bir Müslüman profesör, iki yardımcısı ile bir araştırma grubu kurarak, kuran ile ilgili bir araştırma başlattı,
Araştırmanın konusu dünyada kuranın ahlaki kuralları ve ilkeleri çerçevesinde yaşayan milletler hangileridir.
İki yıl süren bu araştırma sırasıyla , Hak, hukuk, adalet, insan hakları, adil paylaşım, öldürmemek, çalmamak, iftira atmamak, yalan söylememek, haram yememek, liyakat, ehliyet, adil olmak gibi kuranın hüküm ilke ve kavramlarını sıralayarak BÜTÜN DÜNYA ÜLKELERİ üzerinden bir araştırma yaptılar,
Tüm dünyada Kuran’daki Hak, Hukuk, Adalet ilkelerine uygun yaşayan devletler diye bir puanlama yaptılar, puanlamaya göre sıraya dizdiler,
2016 da açıklanan Kuran’ın ahlak ilkelerine göre
1 numaralı İslam ülkesi : İRLANDA
2 numaralı İslam ülkesi : YENİZELENDA
3 numaralı İslam ülkesi: FİNLANDİYA
4 numaralı İslam ülkesi : İSVEÇ
5 numaralı İslam ülkesi : NORVEÇ
6 numaralı İslam ülkesi : DANİMARKA
7 numaralı İslam ülkesi : HOLLANDA
8 numaralı İslam ülkesi : KANADA

Sıraya ilk giren Müslüman ülke
39 sırada : MALEZYA
103 sıradaki Müslüman ülke : TÜRKİYE
138 sırada Müslüman ülke : ARABİSTAN
Bu sıralamada ilk sıralarda yer alan İskandiv ve Avrupa ülkelerinde her çeşit inanca ve kültüre sahip insanlar bir arada huzur içinde yaşıyor,
ancak bu sıralamada sonlarda yer alan Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde tek inanca ve tek kültüre sahip insanlar birbirini boğazlıyor.
Müslüman olmadan ”İyi İnsan” olunabilir, ancak
”İyi İnsan” olmadan Müslüman olamazsın!
3:104 Sizler, hayra çağıran, iyiliği öğütleyip, kötülükten alıkoyan bir ümmet olun. İşte onlar kurtuluşa ereceklerdir.
7:159 Musa’nın toplumunda, doğru yola ileten ve adaleti gözeten bir topluluk vardı.
…………….merdaliderindüşünce…………………


About the Author
Author

merdaliderindusunce

Leave a reply

Name (required)

Website