About the Author
Author

merdaliderindusunce

Yoksulluk, Şükür ve Siyaset

Yoksulluk, Şükür ve Siyaset

Haksızlığa, Yoksulluğa ve zulme maruz kalan Müslüman toplumlar haline Şükretmeli mi? Dünya’da adaletsiz ve yoksul ülkelerin büyük çoğunluğu Müslüman ülkelerinden oluşuyor. Müslüman toplumu eğitim, kültür, sanat, adalet, teknoloji ve insan hakları bakımından yoksun ve yoksul kalarak, 21. Yüz yılda orta çağ dönemini yaşamalarını, İslami açıdan dinin gereği ve peygamber sünneti yolunu izlediklerine bağlarlar. Kendi içinde kavgaları ve huzursuzlukları ise emperyalist (daha&helliip;)
İyi İNSAN Olmadan, MÜSLÜMAN Olunur mu?

İyi İNSAN Olmadan, MÜSLÜMAN Olunur mu?

İyi İNSAN Olmadan, MÜSLÜMAN Olamazsın! Ülkemizde İslami yazar olarak bilinen bir ilahiyatçı tarafından kaleme alınan ”MÜSLÜMAN olmadan İyi İNSAN olunmaz” başlıklı bir yazısını okudum, Bu yazı, Müslüman toplumun içinde bulunduğu gerçeklerden uzak ve tamamen algı yaratma üzerine yazılmış, yaşanan olumsuzluklara rağmen, kendi görüşünü savunmak ve temize çıkarmak için yazılmış bir yazı olduğu için, gerçeklerle yüzleşerek bir değerlendirme yapmak istedim. Müslüman (daha&helliip;)
Cennet Vadeden Şeytanlar…

Cennet Vadeden Şeytanlar…

Dünya genelinde insanların büyük çoğunluğu için, şeytanların vadettiği cenneti kazanmak çok daha cazip geliyor ve fazla sorumluluk gerektirmiyor. İnsanlık tarihinde gelmiş geçmiş insanların mensup olduğu yüzlerce din ve bu dinlerin içinde binlerce gruplaşmalar oluşturulmuştur, her grup kendi mensup olduğu dini inancı en doğru din ve inanç olarak kabul görmüş, diğer dini inançları sapkınlık olarak görmüştür, insanlar mensup olduğu dini liderlerini (daha&helliip;)
Hayr ve Şer Allah’tan mı? Amentü duası ayet mi?

Hayr ve Şer Allah’tan mı? Amentü duası ayet mi?

”Ve lillahil esmaul husna” en güzel isimler Allah’ındır, 7:180 Bütün güzellikler, iyilikler Allah’tandır, Dünya genelinde bütün dinler, peygamberlerin aynı mesajı içeren kitap veya nakitap ile tebliğ ettiği tek din barış dini, zamanla toplumların geleneklerine göre mutasyona, erozyona uğramış versiyonlarıdır. Hangi din olursa olsun, bu dinlere mensup insanlar, doğduğunda atalarından babalarından ve çevresinden gördüğü ve duyduğu inançları araştırmadan sorgulamadan hap gibi (daha&helliip;)
EVRİM, YARADILIŞA ve KURAN’A AYKIRI MI? Adem, ilk insan mı?

EVRİM, YARADILIŞA ve KURAN’A AYKIRI MI? Adem, ilk insan mı?

Dünya genelinde ”EVRİM” denildiğinde ilk akla gelen, Darwin teorisi olan biyolojik EVRİM’DİR, Biyolojik evrimi savunan Darwin’ci akımların yaygın görüşü, tesadüf olarak var olan doğanın, tesadüf olarak başlayan canlı gruplarının özelliklerinde kuşaklar boyunca meydana gelen evrimsel değişimler ile şekillenmiştir. Hayvanlar, bitkiler ve Dünya’daki diğer tüm canlıların kökeni, ortak atalardan geldiği görüşü kabul edilir. İnsanların atası maymunlar olduğu ve diğer tüm plasentalı (daha&helliip;)
” BİZ KURAN’I ANLAYAMAYIZ ” diyenlerin Kuran’ı anlamamaları, İLAHİ HÜKÜMDÜR.

” BİZ KURAN’I ANLAYAMAYIZ ” diyenlerin Kuran’ı anlamamaları, İLAHİ HÜKÜMDÜR.

Geçmişten günümüze müslümanlar İslam inancını anlamaya çalışırken, genellikle beşeri kaynaklardan, bilgilerden istifade etmişlerdir, hiç sorgulamadan, düşünmeden doğruluğunu araştırmadan, her yazılan ve her söylenenleri din zannetmiştir, İslam toplumu, İslam’ı anlamak için, Kuran’ı anlayarak okumaktan her zaman uzak durmuşlardır, Çünkü, “Kuran’ı herkes anlayamaz” algısı ile Kuran’ı anlamak için okunması insanlara hiçbir zaman tavsiye edilmemiştir, İnsanlar üzerinde “Kuran’ı siz anlayamazsınız” düşüncesi hakim kılınmış, (daha&helliip;)
Kaderin Oyunu mu?

Kaderin Oyunu mu?

Kaderin oyunu mu? Müslümanların geleneksel kader inancı bir çok şiire, şarkıya, filme konu olmuştur. ”Alnımıza yazılmış bu kara yazı” ”Bana kaderimin bir oyunumu bu” ”Böyle yazilmiş kader, Ben miyim kabahatli” İslamda imanın şartı olarak kadere iman vardır, ancak iman ettikleri kader anlayışı kuran’ın değil, eski imamların ataların, uydurduğu kadercilik anlayışıdır” Bu kadercilik anlayışı, Allah’ın ezelden insanların yaşayacağı herşeyi takdir etmiş (daha&helliip;)
”Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kuran’ı terk etmiş” diyen Peygamberin Hedefinde misin?

”Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kuran’ı terk etmiş” diyen Peygamberin Hedefinde misin?

”Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kuran’ı terk etmiş” 6:50 “Ben, ancak bana vahyolunan Kur’an’a uyarım” diyen, Kuran ile doğru yolu bulan, Kuran ile hidayet bulan, sadece Kuran’a uyan peygamberden sonra dini kendi tekellerine almak için şeytanın emrine giren sihirbaz din adamları, din tüccarları, dini kendilerine çıkar menfaat sağlama aracı yapmış. 1400 yıldır milyonlarca yalan uydurmuş, ardından beyin yamyamlığı yaparak insanların (daha&helliip;)