Kuran Piyasadaki Sahte İncillerin Hatalarini Düzeltir (2. Bölüm)

Kuran Piyasadaki Sahte İncillerin Hatalarini Düzeltir (2. Bölüm)

Sahte İncillerde peygamberler genelde günahkar ve sapmış gibi gösterilmeye çalışılıyor demiştik. Harun da bundan nasibini alıyor ve ona da iftira atıyor sahte Tevrat. Gerçekte Samiri’nin yapıp kendisinin ve çevresindeki insanların tapınmasını sağlamaya çalıştığı minik buzağı putunu sanki Harun peygamber yapıyormuş gibi anlatmaktadır: Mısır’dan Çıkış 32: Halk Musa’nın dağdan inmediğini, geciktiğini görünce, Harun’un çevresine toplandı. Ona, “Kalk, bize öncülük edecek bir (more…)
Bizans Kaynaklarında Hz. Muhammed

Bizans Kaynaklarında Hz. Muhammed

Son dönem Oryantalistler, ‘Muhammed diye bir kişinin yaşamış olmasından şüphe duyulmalı. Şayet böyle biri yaşamış olsaydı, ilk dönem kaynaklarında adı geçmesi gerekirdi’ diyerek, Müslümanların kafasını karıştırmak arzusundalar. Gel gelelim, Hz. Muhammed’in tarihi kişiliğinden şüphe duyan bu meczuplar, ne Hz. İsa (Hrıstiyanlar) ne de Hz. Musa (Museviler) hakkında şüphe duymamaktadırlar. Halbuki Hz. İsa ile çağdaş oldukları halde ondan tek kelime ile (more…)
DÜNYANIN SONSUZA ORALI OLMAYIŞININ ORANI

DÜNYANIN SONSUZA ORALI OLMAYIŞININ ORANI

Anne karnında 9 ay yaşayan insan orada ölerek bu dünya ya doğuyor. Bu dünyada ölen insan öteki dünyaya diriliyor. Dünya da ortalama yaşam suresi 900 ay. Bu da anne karnında geçirdiğimiz 9 ayın 100 katı demek. Peki öteki dünyanın yaşam süresi bu dünyanın kaç katı? 900 ayın sonsuzluğa oranı; Tanımsız, belirsiz sonsuz.. Bir anne 9 ay boyunca yemesine, içmesine, uykusuna (more…)
Askıda İnsanlık

Askıda İnsanlık

Yeryüzünün en “akıllı”, akıllı olduğu kadar da acımasız yaratığı nedir desem, herhalde hemen herkes “insan” cevabını verirdi tereddütsüz. Sadece kabuk kısmındaki yaklaşık 20 milyar, tamamı düşünüldüğünde, 80-100 milyar arası hücreye sahip gelişmiş beynine ve üzerinde taşıdığı “insan” etiketine rağmen, adının gereğini yapamayan, yani “insan” olamayan; Kabil’den bu yana kan döküp, yakıp yıkan bir varlığız vesselâm! Âleti yapan, yaptığı âletin esiri (more…)
Karıncalar ve Süleyman Peygamberin Ordusu

Karıncalar ve Süleyman Peygamberin Ordusu

Neml Süresinde anlatılan olayda karıncaların Süleyman Peygamberi nasıl tanıyabildikleri konusu günümüzde bazı kişilerce soruluyor. Cevaplayalım; Süleyman’ın ordusu sadece insanlardan değil, cinlerden ve kuşlardan da oluşuyordu: Kutsal Kuran 27:16 Süleyman, Davud’a mirasçı oldu ve şöyle dedi: “Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize herşeyden biraz verildi. Kuşkusuz bu, apaçık lütfun ta kendisidir.” 27:17 Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları, Süleyman’ın huzurunda (more…)
DOĞRU ŞÜPHECİLİK

DOĞRU ŞÜPHECİLİK

“Şüphe duyarsan, dinden çıkarsın!” algısı ne yazık ki birçoğumuzu etkisi altına almıştır. Hâlbuki düşünsel bir alan olan Felsefe disiplininde olduğu gibi dini alanda da düşünmeyi emreden bir yaratıcı var. Felsefe ve Teolojinin bir zıtlık üzeri değil aynı kutupların birbirini itmesi üzeri oluşan bir rekabet şeklinde algılanması sorgulama yetisini kuvvetlendirecektir. İşte bu benzer özellikleri sebebiyle de aynı zamanda birbirini destekleyen iki (more…)
HOŞGÖRÜ VE ADALET HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ

HOŞGÖRÜ VE ADALET HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ

60: Ancak vahdeti vücûd eğitimi alan ve tek fâ’ilin, mevsufun ve mevcudun Allah olduğunu bilen ve bu düşünce ile yaşayan insan, tüm yaratılmışlara karşı şefkat ve hoş görüyle yaklaşarak, adaletli davranmaya özen gösterir. İşte bu insan; “Allah adâletli, mûtedil davranmayı, adâleti gerçekleştiren, hak sahibine hakkını sağlayan, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî bir düzen kurmayı, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve (more…)
KİMSELERE TECESSÜS ETMEYİN

KİMSELERE TECESSÜS ETMEYİN

313: Kimselere “Tecessüs” (belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışmak, gizlice araştırmak, gizlice bakmak) etmeyin, fena ef’âl’inden dolayı kimseleri kınamayın. Bilin ki, her yaratılan kul, ne iş üzere yaratıldıysa onu işleyecektir! çünkü Allah; hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü, yapamayacağı ef’âli yüklemez! Ayet var yahu, kırmayın kimseleri, tecessüs etmeyin… Dinle bak ne diyor Allah: “Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet (more…)