About the Author
Author

MaCBeTH

Kandil Geceleri Kökeni

Kandil Geceleri Kökeni

Orijinal ismi “candle” olan kelimenin Türkçesi “mum.” Biz, İngilizcesini tercih etmişiz. Mâlûm, evrensel bir dil İngilizce ama ben Türkçesini kullanmayı tercih ediyorum. Hilkaten sen bir meleksin ki Hudâ Sûret-i insânda tasvîr eylemiş Padişah Sarı Selim zamanında uydurulan mum geceleri, o zamanlar bu kadar yaygın olmasa da, günden güne evrilerek bugünkü hâlini almıştır. Çoğu inanan zaten kimden ve nereden geldiğini bilmiyor. (daha&helliip;)
Seccadede Bir Ayyaş

Seccadede Bir Ayyaş

Bugün, namaz niyetiyle yapılan ibâdet, üzülerek söylemeliyim ki, içi tamamen boşaltılmış ve özünden kopma noktasına gelmiştir. Belki de kopmuştur, fazla kötümser olmak istemiyorum ama durum bu. Kendi gözlemlerime dayanarak şunu diyebilirim; Allah’ı zikir ve tesbih etmek için kılınan namaz, an itibariyle, bir yoga seansından öte değil. Bu benim yorumum, katılıp katılmamak size kalmış. Aslında namaz konusuna girmeden önce, abdest konusuna (daha&helliip;)
Mezhepler

Mezhepler

Mezhepsiz! “Dinlerini parçalara ayırıp grup grup olanlarla senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Sonra onlara durumlarını haber verecektir.” (En’âm 159) Mezhepsiz! “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılık ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.” (Âli İmrân 105) Mezhepsiz! “O’na yönelin, O’nu sayıp dinleyin. Salâtı ikame edin ve müşriklerden olmayın. Onlar ki dinlerini parçaladılar ve (daha&helliip;)
Turunçgiller (Nebe Suresi 33.Ayet Hakkında)

Turunçgiller (Nebe Suresi 33.Ayet Hakkında)

Nar memeli, tomurcuk memeli, sert memeli, dik memeli, yumuşak memeli, iri memeli, küçük memeli, turunç memeli.. Nebe sûresinin 33. âyetinde geçen “genç ve yaşıt eşler” sözünü, yukarıda sıraladığım şekilde çeviren, Tanrıyı da kendileri gibi erkek addeden (z)alimlerin Kur’an meâli. Şaka değil inceleyin kendiniz görün. Elbette kadınları kendi mallarıymış gibi gören bir dinin mensubu müşriklerin çevirileri böyle olmak zorunda. Cehennem ehlinin (daha&helliip;)
Masalsı Dogmalar

Masalsı Dogmalar

Öyle bir evde dünyaya geldim ki, dosdoğru bir inanç, bizi cennete götürecek tek doğru yol, Ehli Sünnet îtikâdı üzerine bir ev. Dînim doğru, mezhebim doğru, yolum doğru. Tam 12’den vurmuşum vesselâm… Bunu söyleyen bir adam, bir arka sokaktaki evde dünyaya gelse Alevi, Roma’da dünyaya gelse Katolik, Tayland’da dünyaya gelse Budist, Afrikanın ilkel bir kasabasında dünyaya gelse, ateşin etrafında yüzünde kireç (daha&helliip;)
ÂİŞE ANNEM

ÂİŞE ANNEM

Bize, hayâtımızdaki en sevgili kişi kim diye sorsalar, muhakkak annemiz aklımıza gelir. Önce Allah, sonra peygamberi, sonra da annemiz. Müslümanların sıralaması genelde budur. Doğrusu da bu olmalıdır. O kadar kutsaldırlar ki, birinin annemize sövmesi veya kötü söz söylemesi, en sâkinimizi bile delirtir. Keşke ölümsüz olsalar dediğimiz birisi varsa, o da kuşkusuz annelerimizdir. Onlara karşı içimize bu sevgiyi ve merhameti koyan, (daha&helliip;)
Kabir Adâbı

Kabir Adâbı

Önceleri, “Kabir Hayâtı” idi. Sonra, “Kabir Azâbı” olarak anılmaya başlandı. Çünkü dedikoducu bir toplum olduk ve insanların emeğine haksız yere tecavüz ettik. Bunların üstüne alafranga tuvaletler eklenince, sidiğin üzerimize sıçramasına engel olamadık. O yüzden kabir hayâtımız, azâba döndü. Niye mi bu sebepler? Kabir azâbına bu 3 “temel” günahlar sebep oluyor çünkü. Gıybet, kul hakkı ve idrar sıçraması. Tabii bu uzun (daha&helliip;)
Oldu da Bitti Maşallah

Oldu da Bitti Maşallah

Tevrat (Eski Ahit) Bölüm 1 – Yaradılış kitabı 17: 9- Tanrı İbrahim’e, “Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız” dedi. 17: 10- “Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. 17: 11- Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. 17: 12- Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan bir yabancıdan satın alınmış köleler dahil sekiz günlük (daha&helliip;)