Masalsı Dogmalar

Masalsı Dogmalar

Öyle bir evde dünyaya geldim ki, dosdoğru bir inanç, bizi cennete götürecek tek doğru yol, Ehli Sünnet îtikâdı üzerine bir ev. Dînim doğru, mezhebim doğru, yolum doğru. Tam 12’den vurmuşum vesselâm…

Bunu söyleyen bir adam, bir arka sokaktaki evde dünyaya gelse Alevi, Roma’da dünyaya gelse Katolik, Tayland’da dünyaya gelse Budist, Afrikanın ilkel bir kasabasında dünyaya gelse, ateşin etrafında yüzünde kireç boya ile yarı çıplak dans ederek, Mulungu akamba makumba bamileke unkulunku dînini yaşıyor olacaktı.

Mensubu olduğu inancın, tek gerçek din olduğunu zannedip, diğer yolların bâtıl birer çıkmaz olduğuna inandıracaktı kendisini elbette.

Ama bizimki doğru! İyi ama öbürü de bizimki doğru diyor. Yanlış olduğunu bilse inanır mıydı?

“Bizden, Allah’a teslim olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Müslüman olanlar, doğruyu araştıranlardır” (Cin 14)

Hakikati arayıp ona ulaşma çabası içinde bulunmayan, kendisine sunulan aile dînini olduğu gibi kabul eden biri, ataperesttir. Ataperestliğin tam karşılığı budur.

Şunu iyi bilin ki; peygamberin yolundan gittiğini, onun sünnetine uyduğunu söyleyen biri, aslında ona bu yol peygamberin ve ashabının yoludur diyen adamın yolundan gittiğinin farkında değildir. Bunu ancak, Allah’ın kendisine doğruyla yanlışı ayırdetme yeteneğini verdiği, bâsiret sahibi Muvahhidler farkedebilir.


About the Author
Author

MaCBeTH

Leave a reply

Name (required)

Website