Apaçık Kitabın Ayetlerini Gizli Dosyalar Gibi Tarif Etmek..

 

Konumuz abced ve cifir bu konuda çok ciddi söylemler var bu yöntemleri kabala olduğu, Yahudi büyüsü olduğu, zamanında Tevrat ve İncilin hükümlerinden değişmelere sebep olduğunu okudum. Bu konuda bir program buldum ve bir konu hazırlamaya karar verdim dilerim ki faydalı olur.

Cifir ve Ebced TVNET – Prof. Dr. Ahmet Akgündüz

http://www.youtube.com/watch?v=u7ez4hEaNaA

 

Programın bir kısmında konuşulanlar:

Ahmet AKgündüz: Ebced’in tarifi şu bir defa Arap alfabesinin ilk terkibi harflerin taşıdığı sayı değerine dayanan bir hesap sistemine dayalı.

Biz buna ebced hesabı bîz elif bay öğrenirken ebced hevvez diye ezberlettiler bunu .. rahat ezberlememiz için Arap harflerini.

Mesela ben göstereyim demişler ki elifin değeri bir dir. İki türlü ebced var büyük ebced küçük ebced biz sadece örnek veriyoruz elifin değeri bir, b nin değeri 2,  cim’in değeri 3, dal’ın değeri 4 ilahiri diye gidiyor mesela zı’nın değeri zı’nın değeri 900, sad’ın değeri 800 yüz böyle enterasan bir şekilde yani arap harflerine ne yapmışlar rakamsal değer vermişler peki 28 harften ibaret olan bu Arap alfabesi emevi halifesi Abdülmelik Bin Nervan zamanına kadar ebced tertibi ile okunuyordu. Burası çok enterasan ama sonradan alfabe harfleri şeklinde hece hafleri şeklinde elif, be, he, te, se ama daha önce abced hevvez diye okunuyordu. Yani şu sıraya göre ebced, hevvez vesaire şeklinde okunuyordu.

Şimdi bu tertibin Hz. Adem Aleyhis Selam’a kadar uzandığı söylenir. Ve bu ebced harflerine göre Arap harflerinin o rakamsal değerlerini bir, Edipler kullanmışlar tutmuş mesela sultan Ahmet bir çeşme yaptırmış bunları kullanarak öyle kelimeler kullanmış ki mesela “sultan Ahmet bunu inşa eyledi” siz bunu o harfleri sultan, sin lam lam tı tı elif elif nun nun bunu hesapladığınızda bir bakıyorsunuz ki sultan Ahmedin  o çeşmeyi inşa ettirmiş olduğu tarih çıkıyor yani ebced hesabı bu. Demek birincisi edipler kullanmışlar, ikincisi şairler kullanmışlar onlarda onlar gibi. Üçüncüsü işte bu önemliî eğer ebced hesabı Kur’an-ı Kerim ve hadislerdeki gizli sırları ortaya çıkarmak için kullanışmışsâ o zaman bu ilme “biz” “cifir ilmi diyoruz”. (İfadesine dikkat)

Ebced hesabı ile cifir ilminin münasebetî buradan geliyor.

Program sunucusu soru için izin istiyor ve soruyor: Cifir ilminin Kur’an-ı Kerimden bir takım şeyleri anlamak için kullanıldığı zaman daha farklı teknikler uygulanıyor mu? Sadece, çünkü abced te harf ve rakamları toplama meselesi var, daha farklı yöntemleri var mı?

Ahmet Akgündüz soruların bitimini beklemeden yine mimiklerini güzelce kullanarak evet aâ bu çok önemli bir hadise diye başlıyor : İnanın kî ben şuanda elimde 100 sayfalık 100 sayfalık acaba cifir ilmine göre Kur’an ve sünnetin, Ayet ve hadislerin metinlerinden nasıl “gizli sırlar” çıkarılır? Cifir ilmi nasıl kullanılır? Buna dair yüz sayfalık eser var. Ben o konunun da uzmanı değilim yani cifre göre bir takım hesaplar çıkaracak durumda değilim, onu konuşacağız bakın o kitaptan yüz sayfalık eserden bir sayfa

Sunucu: hıı

Ahmet Akgündüz: Yani bunun karşılığı şudur yani acaba bu harflere göre cifir ebced hesabına göre ayet hadislerden hangi sırlar çıkarılır bu bir “sanat”. Yani buna dair özel eserler ile bir noktayıda tamamlayayım bu soruyu sorduğunuz için söylüyorum çok enterasandır Kur’an-ı Kerimdeki bir kısım ayetlerden ve hadislerin metinlerinden ebced hesabı kullanılarak cifir ilmine göre bir kısım haberlerin “gayb’i” şeylerin çıkarılması ayrı bir sanattır. Hatta keşfu’z zunun un sahibi Katip Çelebi diyor ki: Cenab-ı Hak bunu Hz. Ali Radiyallahu Ahn’a ilham etmiştir. Resulullah ona öğretmiştir. Onun arkasından diyor daha ziyade Ali beyt’e nasip olmuştur. İmam’ı gazali hazretleri bunu kullanmıştır. Ve neticede de neticede de ahir zamanda gelecek olan bir kısım âli beyt’ten âlimler bunu kullanacaktır.

Onun için bir kısım âlimler, ben veb alim değilim ama bu kanaate sahip olanlardanım bediüzzaman hazretleri hem şerif hem de seyyid tir. Bu ilmi kullanabilen nadir alimlerdendir. Ne Ahmet Akgündüz kendisi çıkıpta kendisi ben kullanıyorum diyebilir onun için “pisayada” ben cifir ilmine yönelik şunu çıkardım, bunu çıkardım kesinlikle “yüz sayfalık çıkarma kuralları var” bir de bu işin manevi “nasip meselesi” var yani “kolay kolay çıkarılabilecek bir mesele değil bu”

Program sunucusu: …. Seyircilerimize de birkaç örnek verelim mi?

Bay bilgili: Hemen hemen örnek verelim. Benmi birinci örneğin Kur’an-ı Kerimden olacak çok enterasan bir örnek en müşahede örnek ondan sonra gidelim o örneklere üzerine. Hamza kardeşim “çok ilginçtir Kur’an-ı Kerim de bir ayet var” nedir o ayet beldetün tayibet, beldetün tayyibetün derken biliyorsunuz Yemendeki bir şeyi tasvir ediyor Kur’an-ı Kerim varabba vul gafur yani çok güzel bir belde belde şehir demek biliyorsunuz ve Rab de yani onun Rabbi ve sahibi olan Allah’ta mağfiret ediyor mafireti boldur.

Şimdi İslam âlimleri bunu değerlendirmişler kaldi ki imam-ı Muhittin-i arabiden öncede bu değerliydi değerlendirilmiş Elmalılı Hamdi yazır değerlendirdi sanıyordum, bediüzzaman değerlendirdi sanıyordum hayır daha önceye dayanıyor. İslam âlimleri değerlendirmişler demişler ki beldetün tayyibetün’ü  teker teker b ne kadar ediyor şu kadar biz teker o ebced hesabına göre o hesaplamayalım neticeyi söyleyelim işte lam ne kadar ediyor şu kadar istersen ordan söyle ..

Program sunucusu önündeki kağıttan okuyor: b iki lam otuz

Bay bilgili: Otuz mesela dal ne kadar ediyor ? Beraber gidelim dal dört ediyor “t ne kadar ediyor h de olabilir”

Derken sunucu önündeki metine hakim olamıyor, yanlış yazıldığı söyleniyor ve direk sonuca varıyorlar = toplamışlar tam 879 yapıyor 879 ,879 hicri takvime göre İstanbul’un fetih tarihi..

Bay bilgili: Nasıl izah edeceksiniz bunu? Cifir ilmine göre çıkarmışlar ve müjde vermişler (!)

Hz. Peygamber ….. (Arapça bir şeyler söylüyor) hadisi şerifinin bu tarihte vuku bulacağını söylemişler. Yani Elmalılı Hamdi yazır ve bediüzzaman sonradan çıkardı diyelim, peki ondan önce çıkaranlara ss ne diyeceksiniz? (Yüz ifadesine dikkat) Bu bir va ka ..

Bir tane daha örnek vereyim “bu da çok enterasan” “yine” Peygamberiz S.A.V. den haber vereyim şey diyor ki İsrailoğullarından bir kısmı Peygamberimizin huzuruna gelmişler biraz önce anlatım demişler ki (….) Mukadda harfleri duymuşlar cifir hesabıyla demişler ki Ey Muhammed senin ümmetinin ömrü az. Bunun üzerine Resulullah buyurmuş: Az değil. Diğer surelerin başlarındaki mukaddât harflerine de bakın ümmetimin ömrü uzundur bu da ayrı bir misal başka bir örnek daha vereyim yani bu da çok enterasan bir örnek o da güzel bir örnek (övgüden sonra sıra gelecek sabır) en güzel örnek mısırı verelim mi vaktiniz var mı  …

(Bu kadar.)

Size Arapça harfleri rahat ezberletmek için zorlaştırdılar mı daha çok kusura bakmayın ama sizi kandırmışlar ben bunları çocukken yapıyordum kendim (Türkçe-Sayı-Şekil) alfabe çıkarmıştım ama anlayan olmadığı için kalmıştı. İnsanlar Arapça konuşuluyorken Kuran metni indirilmiştir ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Hadisler ise sonradan çıkarılmıştır, sünnet yasa demek ayrı bir Peygamber yasası(dini hükümleri) yok bu da açık. Kuranda Peygamberimizin söz uydurmadığı söylendiği halde hadis, sünnet, rivayet kılıfı içerisinde ebced-cifir ile Kuran’ın hükümden insanları saptırmak isteniyor. İki bir daha üç ne oldu 3 yılında hadi tutmadı miladi takvimden bul bir şey tekerlek bulundu bu din mi şimdi? Sadece bir aldanıştır bu daha doğru dürüst açıklayamadıkları şeyleri din diye sunmak istemeleri ise ayrı bir düşündürücüdür. Gaybden, gelecekten bahsediyor bunları yalancı medyumların kullandığından bahsetmiyor bile. Bu işte çok para var çok. Peygamber sünneti denilen söylenti ile ulaşmış asılsız iddialar Kuran ayetleri ile çelişmekle kalmayıp O’nu yok etmeye, göz ardı bırakmaya çalışması da bir hayli düşündürücüdür.

Günümüzde şirk amaçlı kitap ve hatta ansiklopediler vardır fakat hepsi beyinin hamr larıdır bizi sadece uyuşturur, çıkarlara malzeme yaparlar ama çok mütevazılar nasip diyor nasipte varsa saptırırız hesabı nasip değilse taş attıkta kolumuz mu yoruldu? diyebilirler. Şeyh izin verince haram helal oldu zan edenler kimlere kulluk edilmemesi gerektiğini anlayacaklar ileride..

Kısaca:

98/4:
Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

 

Şimdi de burada ki apaçık kelimesinin Arapçasını alıp istenilen şey çıkana kadar işleme tabi 100 sayfa yetmez ise ilave kaynaklara başvurulabilir ne de olsa Allah’ın kitabından sapıldığı için sınır uzayın-ömürün bitimi. Tutarlarsa şaşmamak gerek bir şey çıkacak elbet ama ne alakası var onu anlamıyorum. Demek ki ben küçükken ben bu işlere girseydim şimdi çalışmama gerek kalmayacaktı? O kadar aptal değilim çok şükür bile bile kendimi ateşe mi atayım Allah doğru yoldan saptırmasın kimseyi..

 

11/15:
Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tastamamöderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar.

 


About the Author
Author

TekGemidenGelenler

Leave a reply

Name (required)

Website