Kadınların Adet Hali ve Tevrat

Kuran’da kadınların adet halleriyle ilgili açıklamanın yer aldığı ayet şöyledir:

“Sana âdet halini de sorarlar. De ki: O, insana rahatsızlık veren bir haldir. Hayızlı oldukları sırada kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın. İyice temizlendiklerinde, Allah’ın emrettiği yerden onlara gidin. Şu bir gerçek ki Allah, çok tövbe edenleri sever, iyice temizlenenleri de sever.”
Bakara Suresi 222. ayet

Görüldüğü gibi Allah, inananların sorusu üzerine, adetliyken kadınların neyi yapamayacaklarını açıklamaktadır. Kadınlar bu dönemde cinsel ilişkiye giremezler. Peki adetli halde olan kadına cinsel ilişkiyi yasaklayan Allah, nasıl olur da namazı, orucu yasaklamaz? Namaz ve oruç gibi ibadetler cinsel ilişkiden daha önemsiz konular mıdır? Elbette değildir. Allah bu ibadetlerin yasak olduğunu söylememiştir çünkü onları yasaklamamıştır. Dolayısı ile kadınlar bu dönemlerinde oruca, namaza ve diğer ibadetlerine devam etmelidir. Bu dönemde ibadet etmek bir tercih değil, diğer dönemlerdeki gibi dini bir zorunluluktur.
Ne yazık ki Allah’ın dinine yapılan ilaveler milyarlarca kadını adet döneminde cenabet ilan ederek, hayatlarının kayda değer bir bölümünde ibadetten alıkoymaktadır. Kadınlar bu dönemde lanetliymiş gibi ibadetten alı konulmaktadır. Allah Kuran’da ibadet etmemizin önemini anlatırken ibadetin bizi kötülüklerden alıkoyduğuna dikkat çekmiştir. Kadınlar bu önemli lütuftan uzak tutulmakta ve ne yazık ki bu din adına yapılmaktadır.

Prof. Dr. Süleyman Ateş’e göre, adet konusunda Tevrat’ta geçen ifadelerin analiz edilmesi kadının adet halindeyken neden adeta bir cüzamlı muamelesi gördüğünü açıklayacaktır.

Tevrat’a göre, loğusa kadın murdar (cünüp)tür. (Bakınız: Levililer: 12/2-5).

Adetli kadın, yedi gün murdar olur, ona dokunanlar da murdar olurlar, hatta o kadının oturduğu yatak ya da döşek üzerine bir şey bulaşırsa o şeye dokunan erkek, akşama kadar murdar olur. Adetli kadınla yatıp da üstüne bir şey bulaşan erkek de yedi gün murdar olur (Levililer:15/19, 23-24).

Bu Tevrat hükümlerine dikkat çeken Ateş, bu hükümlerin Peygamberimize atfedilen hadisler aracılığı ile dine sokulduğunu belirtir.

Sonuç olarak hayızlı kadının yapamayacağı tek şey cinsel ilişkiye girmektir. Aksi bir iddia Allah’ın dinini eksik görmek ve onu tamamlamak anlamına gelir. Oysa Allah Fussilet suresi 3. ayette kitabının ayrıntılı olarak açıklandığını belirtmiştir.


About the Author
Author

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website