Kuranı Yetersiz Görenler

 Kuran’a yeterince güveni olmayanlar; falanca mezhepten, filanca
tarikattan olduklarını söyleyerek görüşlerimize karşı çıkanlar
olacaktır. Hadisçiler, hadis kitapları bilinmeden, fıkıhçılar fıkıh kitapları
olmadan, tefsirciler bol hadisli tefsirler okunmadan islam bilinemez,
halk dini anlayamaz demeye devam edeceklerdir. Din tüm
insanların anlaması için mi yoksa sadece üç dört kişinin anlaması
için mi indirildi? Peygamberimizin mezhebi var mıydı? Dört halifenin
mezhebi neydi? Kuran’da Hanefilik, Şafilik, Alevilik, Şiilik,
Vahhabilik şeklinde mezhepler mi var, yoksa tek bir dinden mi bahsediliyor?
Kuran dinin rehberi diye kendinden mi bahsediyor, yok-sa Buhari’den Müslim’den, Oniki İmam’ın eserlerinden, ilmihallerden,
Muvatta’dan mı bahsediyor? Kuran ayetlerini inceleyip, bu soruların cevabını bulalım ve Kuran’ın dinin tek kaynağı olarak yeterli
olup olmadğını tespit edelim.
Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik..
16- Nahl Suresi 89

Görüldüğü gibi ayette Kuran’ın her şeyi açıkladığı, bizi doğruya
ilettiği söylenmektedir. Kuran her şeyi açıklıyorsa Buhari, Müslim
diye kaynaklara, ilmihal kitaplarına ne gerek var? Allah her şeyi
Kuran’da açıkladığını söylerken niye hâla Hanbeli, Şafi, Şii, Hanefi,
Caferi, Maliki diye mezheplerden medet umuyoruz? Neden
Allah Kuran’da bize Müslüman (İslam olan) diye isim takmışken
Sunni, Şii, Hanefi, Şafi diye isimleri kullanıp Allah’ın bize verdiği
ismi yetersiz görüyoruz?

Uydurulan Din ve Kuran`daki Din – KURAN ARAŞTIRMALARI GRUBU
www. kurandakidin. com

Yazar : Y@ş@r


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website