Dövme Yaptırmak Haram mı?

Dövme Yaptırmak Haram mı?

Dövme yaptırmanın dinen bir sakıncası yoktur. Peygamberimizin dövmeyi yasakladığı yönünde Buhari ve Müslim’de yer alan hadisler temelsizdir.(Bakınız: Hadisler Dinin Kaynağı Olabilir Mi?) Peygamberimiz Allah’ın yasaklamadığını yasaklamamıştır. Peygamberimizin Allah’ın hüküm koyma sıfatına ortak olduğunu iddia etmek Ona atılan ciddi bir iftiradır. (Bakınız: Neden Dinin Tek Kaynağı Kur’an’dır?)

Dövmenin abdeste engel olduğu yönündeki iddialar da temelsizdir. Allah Kuran’da yıkanması gereken uzuvları belirtmiştir. Örneğin Allah, abdestte dirseklere kadar kolun yıkanması gerektiğini söyler. Bu durumda bu organ yıkanmalıdır. Kolun dövmeli olup olmaması bir şeyi değiştirmez; dövme derinin içine işlediği için yıkanmayı engellemesi söz konusu değildir. İstenen açıktır: Kolun yıkanması. Yıkanması gereken yerler yıkandığı sürece Allah’ın istediği eylem yerine getirilmiş olur. “Takva” gibi bu tip davranışlarla ilgisiz bir kavramla Allah’ın Kuran’da yasaklamadıklarını yasaklamak hatalı bir tavırdır. Unutulmamalıdır ki Allah kendisinden dini konularda sürekli detay isteyen İsrailoğullarını Bakara Suresi’nde eleştirmektedir. Müslüman’a düşen haramı haram, helali helal bilmektir; yeni haram ve helaller üretmemektedir.

Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım? (6-Enam-114)

Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. (16-Nahl-89)

Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Rabbin’in kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur. (18-Kehf-26, 27)

Sonuç olarak dövme yaptırmak haram değildir. Dövmenin sağlık açısından sorunlu olup olmadığı veya estetik açıdan güzel olup olmadığı kişinin kendi inisiyatifiyle değerlendirmesi gerekli hususlardır.


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website