Anadilde İbadet, Türkçe İbadet – 3

LİSAN ARAÇTIR


Anlam bilimciler ve dil bilimcileri her şeyin anlamlardan ibaret olduğunu ve lisanın da bunu ortaya koyan araç olduğunu belirtirler. Anlamın tek, araçların çok olduğunu bildirirler. Aynı anlam, pek çok araçla ifade edilebilir. Amaçlanan, seçilen anlamın, ifade edilmesidir. İnsanlar dimağındaki anlam ve manaları dili ile anlatırlar. Anlatılmada kullanılan araç lisandır. Bazen insan bir anlamı karşılayan iki, üç kelime bile kullanabilir.

Her insan gibi anadan ve babadan aldığım dini eğitimle ve kulaktan duyma şeylerle Allah a taklidi iman ediyordum. (böyle imandan korkulur)Ancak, yıllar önce yaşadığım bir olay sonucunda Allah a gerçek iman etmeye başladım. Bu bana şunu gösterdi; “Allah ın izni olmadan kimse Allah a iman edemez. ” ve “halbuki onlar iman ettiğini zannederler, gerçekte ise iman etmiş değillerdir. ” sonra Namaza başladım. Camiye gidiyordum. Namazdan bir zevk alamıyordum. Allah a kesin inanıyordum. İnancımdan dolayı kendimde bir değişiklik olmuyordu. İmanımı daha da kuvvetlendirmek ve gerçek deliller arıyordum. Bende mi bir hata var diyordum. Yaşlıların bulunduğu camide, Yaşlı amcaların namaz kılışları dikkatimi çekti. Namaz kılıyorlardı ama ne yaptıklarını, ne söylediklerini ve neden yaptıklarını dahi bilmiyorlardı. Bir şeye inanmışlar ama neye inandıklarını bilmiyorlardı. Çabukça hareketler ediyorlar, Secde de ve Rüku de çabukça üç defa söyleyip kalkıyorlardı. Dinimizi bunlardan ibaret sanıyorlardı. Ne söylediklerini ve anlamlarını da bilmiyorlardı. Onların hali beni üzdü. Ülkede bu insanlar gibi milyonlarca insan var. Şunu iyi biliyorum ki, Allah onları, yaptıklarından dolayı hesaba çekecektir.

Bu ülkede insanların çoğu, Kuran nın bir anlamının olduğunu dahi bilmiyorlar. Kandillerde, O Kuran ı, bir ses ritmi olarak dinliyorlar. Sonrasında “Oh azına sağlık ne güzel okudu ” diyorlar. Namazınızın en güzel tarafı, namaz bittikten sonra ettiğiniz dualar değil midir?. Çünkü Allah a ne söylediğinizi biliyorsunuz. Bundan daha büyük sapıklık var mı. ? O Kur an nın bir anlamı yani manası var. Siz onu bilmedikçe tam iman edemezsiniz. İman Kuran ı okumakla, anlamakla ve bilmekle oluşur. Başka bir şeyle değil.

Kuran Allah ın insanlara indirttiği kitaptır. Allah bu kitabı, sizin okuyup anlamanız sonra düşünüp akıl etmeniz ve sizleri doğru bir yola sevk etmek için göndermiştir. Sizler onu anlamadıkça bilmedikçe, düşünüp uygulamadıkça asla doğru bir yola giremezsiniz. Yeryüzünde ki, tek doğru Kuran dır. Başka yok. Kur an sizlere gelmiştir. Onu anlayacağınız bir lisanda yani Türkçe bir lisanda okuyun. Gerçekte de lisan sadece bir araçtır. Önemli olansa anlam ve manadır.

Kur an ın lisanının yani Arapça lisanın, bir ilahiliği yoktur. Kuran ın her sözü Allah ın sözüdür. Ancak Peygamberin Arap olması ve kavminin de Arap olmasıyla bu lisanla inmiştir. Bu konu ilerde Ayetlerle ve hadislerle açıklanacaktır. Allah ın dininin, insanlara gelmesi için öncelikle bir peygamber, sonra kavmi seçildi. Allah durum bakımından en uygun şartları belirler. O kavme daha önce hiçbir peygamber gelmemiştir. Kitabını da elbetteki o peygamberinin ve kavminin lisanında seçecekti. Yoksa nasıl anlayıp, inanacaklardı.

Elbette ki önce o kavim iman edecekti, sonra Mekke ve çevresi, diğer ülkeler, tüm dünya ve tüm zamanlar. Böylece kıyamete kadar devam edecekti. Bu Allah ın adeti, usülüdür. Bundan daha doğru ve gerçek ne var.

Onlar övülecek ve şerefli kimselerdir. Allah ın dinini yayıp bugüne kadar getirdiler. Biz yeni gelen nesil bunun (kuran ın ve namazın) anlamından uzaklaştık. Eskiden neden Allah ın veli kulları vardı?. Her Belde de çok sayıda türbeler ve evliyaların olması, Onların Allah a, namazlarında ne dediklerini bilmeleriydi. Kuran ı da anlayarak okuyorlardı. Namazı ne güzel kılıyorlardı. (Pek çok kimse Allah ın veli kulu olabilir. )

Namaz bir anlamda Allah la buluşmak, ona dua ve ibadet etmek, onu zikretmek onunla konuşmak demektir. Sizler namazlarınızda Allah a ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Ne dediğinizi bilmiyorsanız yanlış yoldasınız. Gerçek, Sizlerin bu ayetleri bilmeniz ve kalbinize yerleştirmenizdir. Allah kalplere bakar şekillerinize suretlerinize ve lisanlarınıza bakmaz. Her namazda, Allah a her dediğinizi, mutlaka anlayarak ve bilerek söylemelisiniz. Bu olmazsa, namaz olmaz.

Bugün topluma bakın; boşanmalar, kapkaçlar, hırsızlıklar, içki, kumar, kardeşlik bilincinin yoksunluğu, karşı cinsi, cinsel bir obje olarak görmek, bencillikler, çıkarcılık, başkaların eksikliklerini anlatmak, insanların hatalarını açığa çıkarmak ve daha niceleri ……….

Sizin gerçekten o kitabı okuyup anlamadığınız içindir. Hanginiz Kuran ı anlayarak okudu ve bitirdi. Aranızda çok az kimse çıkacaktır. Onu anlamayarak seslerden okuyanı kast etmiyorum. Anlamını bilerek okuyanlardan bahsediyorum. Çok az çıkar.

İnsanlarımızın çoğu; neden zekat verdiğini, neden oruç tuttuğunu ve neden namaz kıldığını bilmiyorlar. Çünkü onların anlamalarına engel vardır. Anlamadan ve nedeni bilinmeden ve niye yaptığını bilmeyen insan ahmaktır.

Allah ın pek çok sözlerinde; Akletmiyorlar mı?, Düşünüp ibret almayacaklar mı?. Düşünmüyorlar mı gibi birçok hitapları vardır. Sizler anlamadan nasıl düşüneceksiniz. Nasıl akıl erdireceksiniz.

Yazar : fatih uslu

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website