Kulluk İçin Bekleyip Durmak, Kuşkulara Kapılmak…

Bu yazıda değinmek istediğim konu aşağıdaki ayetlerden hareketle çevremizde de sıkça gördüğümüz gibi bazı insanların Allah’a, ahiret gününe, Kuran’a ve Allah’a kulluk edilmesinin gerekliliğine inanmalarına ve bunu dile getirmelerine rağmen Allah’a gerektiği gibi kulluk etmemeleri, bunun için isteksiz davranmaları olacak.

 

57 – Hadid Suresi –
12.
Gün olur, mümin erkeklerle mümin kadınları, ışıkları önlerinde ve sağ yanlarında koşar görürsün. Şöyle denilir: “Bugün size, altlarından ırmaklar akan cennetler müjdeleniyor. Sürekli kalıcısınız içlerinde.” İşte büyük başarının ta kendisidir bu.

13. O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlar, iman edenlere şöyle derler: “Bize bakın da ışığınızdan bir parça alalım.” Şöyle denir onlara: “Arkanıza dönün de bir ışık arayın.” Nihayet aralarına kapısı olan bir sur çekilir. İçinde rahmet vardır onun. Dış tarafı ise azap.

14. Onlara seslenirler: “Biz sizinle değil miydik?” Derler ki: “Evet, bizimleydiniz. Ancak siz kendinizi yaktınız, bekleyip durdunuz, şüphe ettiniz, hayal ve kuruntular/hurafeler/anlamını bilmeden okuyuşlar sizi aldattı; nihayet Allah’ın emri geldi. O yaman aldatıcı, sizi Allah ile aldattı.”

 

Yukarıdaki ayetlerde ikiyüzlü erkek ve kadınlardan bahsederken, onların bekleyip durduklarından, şüphe ettiklerinden bahsedilmekte olduğunu görüyoruz. Çevremizdeki insanlara baktığımızda bu durumu kolaylıkla görebiliriz. Özellikle sıkça rastladığımız bir durum birçok insanın Allah’a kulluk etmek için ilerleyen yaşları beklemeleri olmaktadır. İlerleyen yaşa gelene kadar günahlardan gerektiği gibi sakınmayan, düzenli bir biçimde namaz kılmayan, kendisini dünya hayatına, para kazanmaya, mal edinmeye, çocuklarına ve ailesine adayan bu kişiler ilerleyen yaşlarda ölüm yaklaştıkça haramlardan sakınmaya, namaz kılmaya başlarlar. Hatta pek çok kişi Allah’a kulluğa hacca giderek başlarlar, sonrasında namazı ölene kadar bırakmayıp, içki içmeyip Allah’a iyi bir kul olmaya çalışırlar.

Şüphesiz bu kişilerin yani gençken Allah’ı fazla da önemseyip Allah’a kulluk için yaşlılığı bekleyenlerin ayette belirtildiği gibi ikiyüzlü yani münafık insanlar olduğunu ve yine ayette belirtildiği gibi cehennemle cezalandırılacağı iddiasında değilim. Elbette ki ahiret ile ilgili kimin cennete ve cehenneme gideceği hükmünü Allah verecektir. Ancak yapmak istediğim yukarıdaki ayette kulluk için bekleyenler ve şüphelenenler olarak bahsedilen kişilerin çevremizdeki insanlar, 50’li yaşlara kadar dini önemsemeyen sonrasında dine sarılan kişiler hatta bizler olabileceğidir. Yani sadece yaşlılıkta Allah’a kulluk etmek veya sadece inanarak ölmek Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak, cennete girmek, Allah’ın rahmetine erişmek için yeterli olmayabilir. Kuran’da da aksi belirtilmediği sürece gençlikten son nefesimize kadar Allah’a kulluk etmekle yükümlüyüz.


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website