Hala Var Di mi?

 

 

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

Apaçık olan, Allah tarafından açıklanan, bir benzerinin olamayacağı, çelişki içermeyen, kolaylaştırılmış, hak ile batılı ayıran, yol gösterici, kuşku içermeyen, inananlar için öğüt, uyarı ve müjde olan, kutlu bir gecede inen, Cebrail aracılığıyla indirilen, bıkılmadan tekrar tekrar okunabilen, önceki kitaplarda geçen, birbiri ardınca aralıksız indirilen, cezaya karşı uyaran, inananları sağlamlaştıran ve kuşkulanmalarını gideren, kendinden öncekileri doğrulayan ve onların yerine geçen, en güzel şekilde anlatan, şeytanların indirmediği, inkârcıları açığa çıkaran, eksik olmayan, her türlü örneği veren, detaylı olan, kimsenin değiştiremeyeceği ve Allah tarafından korunan, genişçe açıklanan, en güçlü delil olan, batılın ona yaklaşamayacağı, O’ndan başka söze ihtiyaç bırakmayan, Allah’ın yasalarını içeren ve O’nun yasasından başka yasa koyucu aramamamızı isteyen, dini tamamlayan, daha önce kitap verilenlerin inanacağı, Elçi’nin duyurduğu, gereği gibi izleyenlerin inanacağı, güçlük çekmemiz için inmeyen, O’na göre hüküm vermemizi isteyen, küçümsemeyecek söz olan Allah tarafından indirilen gerçekleri içeren üstün bir kitaptır, değerlidir, temizdir, nurdur, rahmettir, şifadır.

Dillerini bükerek Allah adına yalan söyleyenlerin, ayetleri değeri düşük şeylere değiştirenlerin, yalanlayanların, az bir fiyatla satarak yoldan saptıranların, ayetleri okuyanlara nerdeyse saldıracak olanların, bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr edenlerin, elleriyle yazıp Allah’tan olduğunu söyleyenlerin, gerçeği yanlış ile karıştıranların, gerçeği gizleyenlerin, kelimeleri çarpıtanların, bana kul olun diyenlerin, Kuran’ın anlaşılmasını engelleyenlerin, müteşabih ayetlerle insanları şaşırtanların durumunu, kim olduklarını, sonlarını bize açıklayan apaçık, gerçekçi, akla hitap eden üstün bir eserdir, rahmettir.

Anlayasınız diye Arapça indirildiğini, çoğunluğun ondan yüz çevirdiğini, Peygamberimizin diriliş günü Kuran’ı terk ettiler diye şikâyetçi olacağını, gerçek yalancıların kim olduğunu, ayetleri gizleyenlerin diriliş günündeki durumlarını, anlayışları mühürlenenlerin kim olduğunu, saptırmak isteyenlerin kimi saptırdığını, şeytanın kime musallat ve arkadaş olacağını, ayetler hakkında tartışanların durumlarını apaçık söyleyen eşi benzeri olmayan bir kitaptır.

Başka bir kitabınız var mı?

Neden inkâr ediyorsunuz?

Neden Kuran’ı araştırıp incelemezler?

Kitaba uyanlar bana kul olun demez, Allah’a kul olun derler.

Kuran’ı bırakıp sakın onlara uyma

Kuran okunduğunda şeytandan Allah’a sığın

Kuran’ı yavaş oku, düşünerek oku.

Muhkem kitabın özüdür, müteşabih benzer anlamlıdır. Müteşabih ile insanları şaşırtırlar. Müteşabih ayetlerin gerçek anlamını kimse bilemez. Derin bilgiye sahip olanlar “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır,” derler.

Peygamberimiz Kuran’a uymuştur ve Kuran dışı bir şey söylemez.

Çoğu Kuran’ı bildiğini zanneder, ancak yaptıkları tahminde bulunup saçmalamaktır.

Kuran kendisi hakkında bunları söylemektedir özet olarak. Hala itirazı olan var mı bu söylenenlerden bir tanesine dahi?

Yararlanılan Kaynak: Kuran’ı Kerim

Ayetler: Fatiha (1), Bakara (2, 23, 39, 41, 42, 78, 79, 99, 121, 147, 159, 174, 176) Ali İmran (7, 27, 60, 69, 70, 71, 78, 79, 138, 187), Nisa (82, 105, 155), Maide (10, 15, 48, 67), En’am (38, 39, 55, 65, 104, 105, 114, 115, 116, 126, 149, 155), A’raf (2, 3, 36, 40, 52, 174, 176, 177), Tevbe (9), Yunus (37, 38, 94, 95, 108, 109) Hud (1, 13), Yusuf (2, 3, 111), Rad (1, 36, 37), İbrahim (3, 4), Hicr (9), Nahl (44, 64, 82, 98, 102, 105), İsra (9, 41, 72, 73, 82, 88, 89, 105), Kehf (1, 2, 27, 54, 57), Ta-Ha (2, 113), Enbiya (10, 45), Hac (16, 72), Nur (1, 18, 34, 46, 54), Furkan (30), Şuara (192-196, 209, 210), Kasas (51-53, 86, 87), Ankebut (49), Secde (2, 3), Sebe (5, 6, 38, 43), Fatır (5, 31), Ya-Sin (5, 69, 70), Sad (87), Zümer (1, 2, 23, 27, 28, 41, 55), Mümin (2, 4, 36, 56, 70), Fussilet (2-4, 26, 40-42, 44, 45), Şura (15, 17), Zühruf (2-4, 36, 43, 44, 78), Dühan (2, 3, 58), Casiye (2, 6-9, 11, 20), Ahkaf (2, 7), Muhammed (2, 3, 24), Kaf (8, 45), Necm (4), Kamer (17, 22, 32, 40), Vakıa (77, 78, 80, 81), Kalem (36, 37, 51, 52), Hakka (40-51), Kıyamet (16-19), Mürselat (50), Abese (11-16), Tekvir (19), Tarık (13, 14), Beyyine (2-4)

Hazırlayan: Muhammet Özyurt

Blog: http://yenidenuyanis.wordpress.com/


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (6)
Leave a reply

Name (required)

Website