Ben Bir Kuran Sapığıyım !

“Casiye Suresi 45
6: İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyle iken Allah’tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar?!”

Kur’an-ı Kerim’i okumaya, O’nunla ilgili düşüncelerimi yazmaya ömrüm oldukça devam edeceğim. Rivayetlere, hurafelere, “hadis” adı altında uydurulup Allah’ın Elçisi Peygamberim Muhammed’e iftira atanlara Allah’ın ayetlerini hatırlatmaya devam edeceğim.

Adım çıktı dokuza, inmiyor sekize… Adamlar isim taktılar… “KUR’AN  SAPIĞI”

Beni sadece Kur’an’a uyduğum, rivayetleri ve hurafeleri, uydurulmuş hadisleri reddettiğim için bu yakıştırmayı yapanlar, bana çok büyük bir ödül verdiklerinin farkında bile değiller…  Belki de hayatta aldığım en büyük ödül, bu yakıştırma.. “KUR’AN  SAPIĞI”

Ne mutlu bana ki, bu Kitabı ömrüm oldukça elimden düşürmeyeceğim… Tabii ki başka kitapları da okuyor, inceliyor, onlara da göz atıyorum. Ama bu demek değil ki, ben o kitapların dediklerine inanayım, o kitaplarda denilenleri yapayım!..  Öncelikle yapmam / yapmamam gerekenler, Allah’ın Kitabındaki emir ve yasaklardır… Bunları da en iyi ve en doğru bulacağım adres,  Allah’ın, Elçisi aracılığıyla  bizlere tebliğ ettiği Kur’an-ı Kerim’dir… İman ettiğim KUR’AN-I  KERİM’dir…

Allah’ın  kitabı Kur’an-ı Kerim’de, Elçisi / Peygamberimiz Muhammed bizlere neler tebliğ etmiş? “Sadece Kur’an ile olmaz” diyenlere hatırlatmak, bizler de hafızamızı tazelemek için birkaç ayeti  tekrar yazıyorum. Allah’ın Elçisi Peygamberimiz dinini nasıl ve neye göre yaşamış?

Enam Suresi 6
50: Onlara şunu söyle: “Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben! Size ben bir meleğim de demiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyarım ben!” Sor onlara: “Körle gören bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?”

Enam Suresi 6
106: Rabbinden sana vahyedilene uy! O’ndan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir!

A’raf Suresi 7
203: Onlara bir ayet getirmediğinde, “onu da şurdan burdan derleseydin ya,” diye konuşurlar. De ki: “Ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum. Bu, Rabbinizden gelen gönül gözleridir, doğruya kılavuzdur, iman eden bir toplum için rahmettir.”

Yunus Suresi 10
109: Sana vahyedilene uy ve Allah hüküm verinceye kadar sabret. O, hâkimlerin en hayırlısıdır.

Ankebut Suresi 29
45: Kitap’tan sana vahyedileni oku! Namazı da kıl! Çünkü namaz, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki Allah’ın zikri/Kur’an’ı daha büyüktür! Allah, neler yaptığınızı biliyor.

Ahzab Suresi 33
2: Rabbinden sana vahyedilene uy! Allah, yapmakta olduklarınızdan en iyi biçimde haberdardır.

Ya-sin Suresi 36
69: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmaz/layık olamaz da. Ona vahyedilen, bir öğütten ve apaçık bir Kur’an’dan başka şey değildir.

Zuhruf Suresi 43
43: Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl! Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.

Ahkaf Suresi 46
9: De ki: “Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahyedilenden başkasına da uymam! Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim.”

Ahkaf Suresi 46
23: Dedi: “İlim, ancak Allah katındadır. Ben size, bana vahyedileni tebliğ ediyorum. Fakat sizin, cahillik edip duran bir toplum olduğunuzu görüyorum.”

Yukarıdaki ayetler, Peygamberimizin, son nefesine kadar KUR’AN-I KERİM’e göre yaşadığının en büyük delilleridir… Allah’ın sözleri üzerine söz üretenlere hatırlatmamdır. “Kendinize gelin!”

Allah’ın Elçisi Peygamberimiz bizlere tebliğ ettiği yukarıdaki ayetlerde “Ben sadece bana vahyedilene uyarım.” diyor… Ahkaf Suresi 23. Ayetinde ise tabiri caiz ise “bas bas” bağırıyor…“Bana vahyedilenden başkasına da uymam!”

Peygamberimiz; “BANA  VAHYEDİLENDEN  BAŞKASINA  UYMAM!” diyor…

Yüce Allah, Elçisi Peygamberimizden “kendisine vahyedilenden başkasına uymamasını” ve bunu bütün inananlara bu şekilde tebliğ etmesini istiyor. Peygamberimiz de bunu aynen bizlere tebliğ ediyor.

Bakara Suresi 2
170: Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” dendiğinde: “Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!…

Enam Suresi 6. Ayetinde Allah “Körle gören bir olur mu?” diyerek bizleri uyarıyor. Ve inanıyorum ki; GÖREN’ler bizleriz… Elinden Kur’anı bırakmayanlar, yalnız O’nun izinden gidenler.

Evet Dostlar…

BEN  BİR  KUR’AN  SAPIĞIYIM… Yüce Allah bana “Allah’ın indirdiğine UYUN!” diyerek EMRETTİĞİ için ben bir KUR’AN SAPIĞIYIM…

Evet… BEN  BİR  KUR’AN  SAPIĞIYIM… Ben Peygamberimin  izindeyim… O’nun uyduğunu söylediği Kitaba uyuyorum ve sadece Allah’a ve Peygamberime itaat ediyorum…

Peygamberimin “Ben  sadece bana vahyedilene uyarım” dediği için emirlerine uyduğum tek kitap Kur’an-ı Kerim…

Kısacası, Hamdolsun ki; “BEN  BİR  KUR’AN  SAPIĞIYIM…” Nefes aldığım sürece bu sapıklık devam edecek…

Allah inananları Kur’an-ı Kerim’den, doğru yoldan ayırmasın.

Doğrusunu ALLAH bilir.

Selam ve Dua ile,

Fikret ARMAN


About the Author
Author

Fikret Arman

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website