Elçi, Resul ve Nebi, Peygamber Farkı…

Çok çarpıtılan başka bir konu daha. Resul ve Nebi arasındaki fark, geleneksel inanca/kaynaklara göre Kuran’a aykırı olarak; Nebilerin kitap verilmeyenlerden , Resullerin ise kitap verilenlerden oluştuğundan bahseder. Tabii ki bizim için tek kaynak olan Kuran’a baktığımızda aslında olayın çok daha farklı ve derin olduğunu görürüz. Elbette bizler de insan olduğumuz için ben bu konuda yanlışlık yapmış olabilirim. Fakat şu bir gerçektir ki Allah şahittir, bile bile buna tenezzül etmemişimdir. O yüzden eksik ya da yanlış gördüğünüz veya inandığınız konuları Allah’ın izniyle beraberk tartışarak bu konuyu oturtabileceğimize inanıyorum ve arzu ediyorum.

Öncelikle şunu belirteyim ki Nebi ve Resul kelimelerinin Arapça sözlük anlamında herhangi bir fark yoktur. Fakat ayetlere baktığımızda farklar ortaya çıkmaya başlıyor. Öncelikle ayetlere bakarak Resul kavramını inceleyelim.

Senden önce, arzularına şeytanın karışmadığı hiç bir elçi (resul) ve hiç bir peygamberi (nebi) göndermedik. ALLAH şeytanın attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra ALLAH ayetlerini sağlamlaştırır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Hac 52


Hac Suresi 52. Ayeti ile Nebi (Peygamber) ve Resul (Elçi) arasında farkın bulunduğunu görüyoruz. Fakat bu ayette fark belirtilmemiş.

ALLAH meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Elbette ALLAH İşitendir, Görendir.
Hac 75

Hac Suresi 75. ayetteki Elçi kelimesinin Arapçası Resul’dur. Burada görüyoruz ki Elçiler meleklerden ve insanlardan oluşuyor.

Yoksa, sırlarını ve komplolarını işitmediğimizi mi sanıyorlar. Doğrusu, yanlarındaki elçilerimiz kaydetmektedirler.
Zuhruf 80

Yine bu ayette(Zuhruf 80) geçen elçi kelimesinin Arapçası Resul’dur. Burada ise elçi-resul olarak meleklerden bahsedildiğini görüyoruz.

O, kulları üzerinde egemendir ve üzerinize koruyucu melekler gönderir. Sizden birine ölüm geldiği zaman elçilerimiz onun canını hiç vakit geçirmeden alırlar.
Enam 61

Enam 61’de yine elçi yani resul kelimesi geçiyor ve yine görüyoruz ki meleklerden bahsediliyor. Çünkü Nisa 97’ye ve Enfal 50’ye göre biliyoruz ki insanların canlarını melekler alır:

Melekler, öz benliklerine zulmetmiş olanların canlarını alırken, onlara şöyle dediler: “Neredeydiniz siz?” Cevap verdiler: “Yeryüzünde ezilip horlananlardandık biz.” Melekler dediler ki: “Allah’ın yeryüzü geniş değil miydi ki orada bir yerden bir yere göçesiniz?” İşte böylelerinin varacağı yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o!
Nisa 97


Bir görseydin o küfre sapanları! Melekler canlarını alırken onların yüzlerine ve arkalarına vuruyorlardı: “Yangın azabını tadın.”
Enfal 50

Kardeşleri Nuh onlara demişti ki, “Dinleyip erdemli davranmaz mısınız?”. “Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.” “ALLAH’ı dinleyip bana uymalısınız.” “Buna karşılık sizden herhangi bir ücret te istemiyorum. Benim ücretim, ancak evrenlerin Rabbine aittir.” “ALLAH’ı dinleyip bana uymalısınız.”
Şuara 106 – 110


Bu ayette de görüyoruz ki Elçiler yani arapçası olan Resuller insanlardan da oluşabiliyor. Aynı şekilde Araf 59-61’e de bakılabilir.

Nuh’u halkına gönderdik: “Ey halkım, ALLAH’a kulluk edin. O’ndan başka bir tanrınız yoktur. Sizin için büyük günün azabından korkarım,” dedi. Halkının ileri gelenleri, “Seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz,” dediler. Dedi ki: “Halkım, bende bir sapıklık yoktur; ancak ben evrenlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.” Araf 59-61

ALLAH onlar için çetin bir ceza hazırlamıştır. Öyleyse, ey akıl sahibi inananlar, ALLAH’ı dinleyiniz. ALLAH size bir mesaj…bir elçi indirmiştir. İnanıp erdemli davrananları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size ALLAH’ın apaçık ayetlerini okur. Kim ALLAH’a inanır ve erdemli davranırsa onu içinde ırmaklar akan cennetlere sokar; orada ebedi kalırlar. ALLAH ona güzel rızık vermiştir.
Talak 10 -11


Bu ayette de görüyoruz ki Elçi yani Resul denilerek Kuran’dan bahsediliyor..

Buraya kadar özetlersek eğer Elçiler: İnsanlardan, meleklerden ve Kuran’dan oluşuyor.

*   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Şimdi de genelde Peygamber olarak çevirilen Nebi kavramını inceleyelim.

Öncekilere nice peygamberler göndermişizdir. Fakat, kendilerine giden her peygamberle alay ettiler.
Zuhruf 6 -8

Bu ayette de peygamberlerden yani Nebi’lerden bahsediliyor. Gerek Resul yani elçilerle, gerek Nebi yani peygamberlerle, gerekse de Kuran’la alay edildiği için alay edilmeyle sadece peygamberlerin karşılaştığı söylenemez fakat peygamberlerin neden kitap verilenler olduğuna düşünmemizi sevk eden ayet olarak şu gösterilebilir.

ALLAH peygamberlerden (nebilerden) şöyle misak almıştı: ‘Size kitap ve hikmet vereceğim. Daha sonra, beraberinizdekileri doğrulayan bir elçi (resul) geldiğinde ona inanacak ve onu destekleyeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi ve bu sözleşmeyi yerine getireceğinize söz verdiniz mi,’ demişti. Onlar ‘Kabul ettik,’ deyince, ‘Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahid olanlardanım,’ demişti.
Ali İmran 81


Biliyoruz ki kendilerine kitap verilenler de sadece insanlardan oluşuyor…Buna kanıt olarak:

De ki: “ALLAH’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlara indirilene; MUSA’YA, İSA’YA ve PEYGAMBERLERE Rab’leri tarafından verilene inandık. Onların hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz O’na teslim olanlarız.”
Ali İmran 84


İyiye ve güzele yol bulursunuz ümidiyle Mûsa’ya kitap’ı ve furkanı/hakla bâtılı ayıran mesajı vermiştik.
Bakara 53


Yemin olsun ki, Mûsa’ya kitap’ı verdik. Ve arkasından da resuller gönderdik.
Bakara 87

Kuşku yok ki, biz bu kitap’ı sana, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği ile hükmedesin diye hak olarak indirdik. Sakın hainlere yardakçı olma!
Nisa 105

Diyebilirsiniz ki İbrahim Peygambere de kitap verilmişti. Neden Ali İmran 84‘te İbrahim Peygamber Musa ve İsa Peygamberlerden ayrı tutulmuş? Cevap olarak şunu söyleyebilirim: Tabiki Bir elçi (resul) aynı zamanda peygamber olabilirken; bir Peygamber (Nebi) kesinlikle ve kesinlikle aynı zamanda elçidir (resul) de.

Seni yalanladılarsa, senden önce de resuller yalanlandı.Açık-seçik deliller, kutsal sayfalar ve aydınlatıcı kitap’ı getirmişlerdi onlar.
Bakara 187

Özetle sonuçlandırmak gerekirse; Elçi (Resul) insanlardan, meleklerden ve Kuran’dan oluşabilirken; Peygamber (Nebi)  sadece insanlardan oluşur. Ayrıca, her Nebi aynı zamanda kesinlikle Resul olurken; her Resul ise aynı zamanda Nebi olamayabilir.

Kitapta Musa’yı an. O kendini tümüyle adayan biriydi. Peygamber (Nebi) olan bir elçiydi (Resul).
Meryem 51

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Olayı biraz daha genişletip derinleştirirsek Nebilerin yani peygamberlerin kendilerine kitap verildiklerini görüyoruz.

ALLAH peygamberlerden (nebilerden) şöyle misak almıştı: ‘SİZE KİTAP VE HİKMET vereceğim. Daha sonra, beraberinizdekileri doğrulayan bir elçi (resul) geldiğinde ona inanacak ve onu destekleyeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi ve bu sözleşmeyi yerine getireceğinize söz verdiniz mi,’ demişti. Onlar ‘Kabul ettik,’ deyince, ‘Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahid olanlardanım,’ demişti.
Ali İmran 81


İyiye ve güzele yol bulursunuz ümidiyle Mûsa’ya kitap’ı ve furkanı/hakla bâtılı ayıran mesajı vermiştik.
Bakara 53


De ki: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına indirilmiş olana, MUSA’ya , İsa’ya ve DİĞER NEBİLERE Rablerinden verilmiş bulunana inandık.Onlardan hiçbirini ötekinden ayırmayız.Biz O’na teslim olanlarız.”
Ali İmran 84

Bu iki ayetin yeterli olacağını düşündüğüm için Resul kavramına bakalım şimdi de. Burada görüyoruz ki Resul’un görevi kendinden önceki gelmiş kitapları ve Allah’ın kendisine ulaştırdığı vahyi insanlara ulaştırmaktır.

ALLAH peygamberlerden (nebilerden) şöyle misak almıştı: ‘Size kitap ve hikmeti vereceğim. Daha sonra, BERABERİNİZDEKİLERİ DOĞRULAYAN bir elçi (resul) geldiğinde ona inanacak ve onu destekleyeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi ve bu sözleşmeyi yerine getireceğinize söz verdiniz mi,’ demişti. Onlar ‘Kabul ettik,’ deyince, ‘Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahid olanlardanım,’ demişti.
Ali İmran 81

Elçi, Rabbinden sana indirileni duyur. Bunu yapmazsan O’nun elçiliğini duyurmamış olursun. ALLAH seni halktan koruyacak. ALLAH inkarcıları doğru yola iletmez.
Maide 67

Yemin olsun ki, Mûsa’ya Kitap’ı verdik. Ve arkasından da resuller gönderdik.
Bakara 87

Allah katından kendilerine, ellerinde bulunanı tasdikleyici bir resul geldiğinde, kitap verilenlerden bir fırka, Allah’ın Kitabı’nı hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına attılar.
Bakara 101

Siz şaşkınlıkla sağa-sola kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz.resul ise arkanızdan sizi çağırıyordu.Böylece Allah size keder üstüne keder verdi ki, elinizden uçup gidene de size isabet edene de üzülmeyesiniz.Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.
Ali İmran 153

Yine ve son kez özetlememiz gerekirse eğer: Resul: İnsanlardan, meleklerden ve Kuran’dan ve kendilerine kitap verilmeyenlerden oluşurken; Nebi ise sadece insanlardan ve kendilerine kitap verilmiş olanlardan oluşur.

Bu konuda yorum yapıp bu konunun gelişmesine/düzeltilmesine yardımcı olacak herkese şimdiden teşekkürler. Allah razı olsun.

Selamlarımla…


About the Author
Author

UFUKYILDIZ

Comments (11)
Leave a reply

Name (required)

Website